• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Potęgowo - gmina

  Przeczytaj także...
  Powiat słupski (kasz. Stôłpsczi kréz) – powiat w Polsce (województwo pomorskie) utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Słupsk.Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).
  Potęgowo (kaszb. Pòtãgòwò, niem.: Pottangow) – duża wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Potęgowo na trasie linii kolejowej Gdańsk - Stargard Szczeciński, ze stacją Potęgowo i w pobliżu drogi krajowej nr 6. Wieś jest siedzibą gminy Potęgowo i miejscem odkryć archeologicznych.

  Potęgowogmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie słupskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie słupskim. Położona we wschodniej części powiatu słupskiego, w zlewniach rzek Łupawy i Łeby.

  W skład gminy wchodzą 24 sołectwa: Chlewnica, Czerwieniec, Darżyno, Darżynko, Dąbrówno, Głuszynko, Głuszyno, Grapice, Grąbkowo, Karznica, Łupawa, Malczkowo, Nieckowo, Nowa Dąbrowa, Nowe Skórowo, Potęgowo, Radosław, Runowo, Rzechcino, Skórowo, Warcimino, Wieliszewo, Żochowo, Żychlin

  Warcimino (kaszb. Wôrcémino) – wieś w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Potęgowo.Sołectwo – jednostka pomocnicza gminy we współczesnej Polsce, charakterystyczna dla obszarów wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa.

  Siedziba gminy to Potęgowo.

  Według danych z 31 grudnia 2010 gminę zamieszkiwało 7123 osób.

  Struktura powierzchni[]

  Według danych z roku 2002 gmina Potęgowo ma obszar 227,92 km², w tym:

 • użytki rolne: 66%
 • użytki leśne: 26%
 • Gmina stanowi 9,89% powierzchni powiatu.

  Gmina Główczyce – gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie słupskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie słupskim.Województwo pomorskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, położone w północnej Polsce. Siedzibą władz województwa jest Gdańsk. Obejmuje obszar o powierzchni 18 310,34 km².

  Demografia[]

  Dane z 30 czerwca 2004:

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Potęgowo w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Potegowo.png

  Zabytki[]

 • Cmentarzysko ludności kultury wielbarskiej w Głuszynie,
 • Pałac w Poganicach w stylu eklektycznych willi podmiejskich z początku XX wieku,
 • Rokokowy kościół w Łupawie z 1772 roku.
 • Grodzisko
 • Ochrona przyrody[]

 • Rezerwat przyrody Grodzisko Runowo 29,66 ha, ochrona buczyny, buki i dęby o obwodach przekraczających 3 metry oraz grodzisko wraz z osadą i cmentarzyskiem kurhanowym. Zespół osadniczy powstały w II połowie IX wieku nad brzegiem rzeki Pogorzelicy.
 • Sąsiednie gminy[]

  Cewice, Czarna Dąbrówka, Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Nowa Wieś Lęborska

  Łupawa (niem. Lupow) – rzeka w północnej Polsce, na Pomorzu, długość wraz z Obrówką 98,7 km, powierzchnia zlewni 924,5 km².Chlewnica (kaszb. Chléwnica, niem. Karlshöhe) – wieś w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Potęgowo przy drodze krajowej nr 6E28 .

  Przypisy

  Gmina Nowa Wieś Lęborska (do 1953 gmina Nowa Wieś ) - gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie słupskim.Gmina Damnica – gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie słupskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie słupskim.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.
  Darżynko (kaszb. Nowé Dôrżëno, niem. Neu Darsin) – wieś w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Potęgowo.
  Gmina Cewice – gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie słupskim.
  Kultura wielbarska (inaczej gocko-gepidzka oraz wschodniopomorsko-mazowiecka) – kultura archeologiczna epoki żelaza rozwijająca się między I a V wiekiem, na terenach obecnej północnej i wschodniej Polski oraz zachodniej Ukrainy.
  Rezerwat przyrody Grodzisko Runowo – rezerwat leśno-archeologiczny na obszarze gminy Potęgowo (założony w 1981 r., o powierzchni 29,66 ha). Ochronie rezerwatu podlegają stanowiska buczyny, buków i dębów o obwodach przekraczających 3 metry, jak również pozostałości słowiańskiego grodziska wraz z osadą i cmentarzyskiem kurhanowym nad rzeką Pogorzelicą (pochodzącymi z II poł. IX wieku). Stanowisko archeologiczne jest wpisane do rejestru dóbr kultury i zostało objęte ścisłą ochroną konserwatorską. Najbliższe miejscowości to Runowo i Warcimino.
  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Głuszynko (kaszb. Môłé Głëszëno lub Głuszënkò, niem.: Klein Gluschen) – wieś w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Potęgowo.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.051 sek.