• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Postrzygalnia

  Przeczytaj także...
  Tkanina – wyrób włókienniczy płaski powstający w wyniku przeplatania ze sobą (według założonego splotu) wzajemnie prostopadłych układów nitek osnowy i wątku.Wykończalnia (wykańczalnia) – oddział zakładu włókienniczego, w którym odbywają się ostatnie procesy przetwarzania włókna w wyroby włókiennicze, ostateczna klasyfikacja i przygotowanie tych wyrobów do sprzedaży. W oddziale tym uszlachetniane są zarówno półprodukty (przędza), jak i produkty końcowe – tkaniny. Wykończalnia dzieli się na działy:
  Sukno – tkanina wełniana, zgrzebna, powierzchniowo spilśniana, drapana i strzyżona, przeznaczona na płaszcze służb mundurowych.

  Postrzygalniaurządzenie do wykańczania sukna, używane od późnego średniowiecza. Z urządzenia musieli korzystać wszyscy producenci sukna. Miasto, które posiadało postrzygalnie, czerpało duże zyski. Na budowę postrzygalni musiał się zgodzić król, nadając odpowiednie przywileje miastu.

  Średniowiecze – epoka w historii europejskiej, obejmująca okres między starożytnością a renesansem. Granice czasowe średniowiecza nie są ściśle ustalone. Za początek epoki przyjmuje się okres, w którym cesarstwo zachodniorzymskie chyliło się ku upadkowi. Zwolennicy ścisłej datacji – w zależności od szkoły – za dokładne daty początku średniowiecza podają lata 378, 395 bądź 476. Za koniec epoki uważa się upowszechnienie idei humanistycznych i rozpoczęcie epoki renesansu. Najczęściej w tym przypadku wymieniane są daty ok. 1450 roku oraz lata 1453, 1492, a nawet 1517.Urządzenie – przedmiot umożliwiający wykonanie określonego procesu, często stanowiący zespół połączonych ze sobą części stanowiących funkcjonalną całość, służący do określonych celów, np. do przetwarzania energii, wykonywania określonej pracy mechanicznej, przetwarzania informacji, mający określoną formę budowy w zależności od spełniających parametrów pracy i celu przeznaczenia.

  Postrzygalnia to również dział postrzygania tkanin, będący częścią wydziału wykończalni. Postrzygane są tkaniny wełniane oraz z mieszanek włókien. Tkaniny lniane i bawełniane są najczęściej opalane.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.