• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Posterunkowy

  Przeczytaj także...
  Legionowo – miasto powiatowe w województwie mazowieckim, położone w Kotlinie Warszawskiej, w odległości ok. 22 km na północ od centrum stolicy. Miasto należy do aglomeracji warszawskiej. W latach 1975–1998 należało administracyjnie do województwa stołecznego warszawskiego.Policja Państwowa (w skrócie PP) – umundurowana i uzbrojona organizacja pełniąca funkcje porządkowe oraz antykryminalne na terenie Polski w latach 1918-1939.
  Szczytno (niem. Ortelsburg, mazur. Scÿtno) – miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim. Siedziba gminy miejskiej Szczytno.
  Naramiennik (od 1995)
  Naramiennik (1990–1995)
  Naramiennik Policji Państwowej (1936–1939)

  Posterunkowy (post.) – najniższy stopień w polskiej Policji. Odpowiednik szeregowego w Wojsku Polskim i strażaka w Państwowej Straży Pożarnej. Wyższy stopień to starszy posterunkowy.

  Piła (niem. Schneidemühl) – miasto i gmina w północno-zachodniej Polsce, w województwie wielkopolskim, siedziba powiatu pilskiego. Położone na pograniczu Pojezierza Wałeckiego i Pojezierza Krajeńskiego, nad Gwdą, około 11 km powyżej jej ujścia do Noteci. Liczy 74 763 mieszkańców, co daje jej 51. pozycję w kraju i 4. w województwie.Policja – umundurowana (służba mundurowa) i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego. Została utworzona na mocy Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku. Policja podlega Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

  Stopień posterunkowego nadawany jest rozkazem personalnym z dniem przyjęcia policjanta do służby. Na stopień ten mianuje komendant wojewódzki Policji. Nie można mówić o odmiennych obowiązkach funkcjonariuszy Policji zależnych od stopnia. Można bowiem mieć niższy stopień zaś ważniejszą funkcję.

  Szkoła Policji w Słupsku – centrum szkoleniowe Policji utworzone 10 sierpnia 1990, z przekształcenia dotychczasowego zaplecza szkoleniowego Milicji Obywatelskiej.Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie – szkoła wyższa, zlokalizowana w Szczytnie, jedyna uczelnia w kraju, która kształci kadry oficerskie policji.

  Posterunkowy jest pełnoprawnym funkcjonariuszem policji, może stosować środki przymusu bezpośredniego, dokonać zatrzymania, przeszukania, legitymowania, może pouczać i karać mandatami.

  Nowo przyjęty policjant kierowany jest do Ośrodków Szkolenia Policji którymi są:

 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,
 • Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
 • Szkoła Policji w Pile,
 • Szkoła Policji w Słupsku,
 • Szkoła Policji w Katowicach.
 • Nadanie wyższego stopnia nie może nastąpić wcześniej niż po przesłużeniu w stopniu posterunkowego 1 roku.

  Szeregowy – najniższy stopień wojskowy w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wyższym stopniem jest starszy szeregowy.Starszy posterunkowy Policji (st. post.) – stopień szeregowy w Policji. Na stopień ten mianuje komendant wojewódzki Policji. Nadanie wyższego stopnia nie może nastąpić wcześniej niż po przesłużeniu w stopniu starszego posterunkowego 1 roku. Odpowiednik wojskowego stopnia starszego szeregowego oraz starszego strażaka w Państwowej Straży Pożarnej.
  Warto wiedzieć że... beta

  Mandat karny – uproszczony tryb postępowania w sprawach o wykroczenia nakładania grzywny za wykroczenie. Dokument, z którym na gruncie prawa karnego i prawa wykroczeń (art 115 § 14 k.k. oraz art 47 § 8 k.w.) związane jest określone prawo rodzące skutek w postaci sankcji za czyn zabroniony.
  Naramiennik (potocznie pagon, dawniej epolet, galon) – element odzieży (zwłaszcza mundurów), który stanowi pasek materiału wszyty z jednej strony między górny koniec rękawa kurtki mundurowej a samą kurtkę, a drugim końcem przypinany, najczęściej guzikiem, w pobliżu kołnierza, tak że nakrywa ramię wzdłuż obojczyka osoby ubranej w tę kurtkę. Naramienniki stanowią element umundurowania, na których są umieszczane różnego rodzaju naszywki (paski, gwiazdki, wężyki, prostokąty – tzw. belki, krokiewki, diamenty) odróżniające żołnierzy (także policjantów, strażaków, niektórych harcerzy itp.) różnych stopni bądź funkcji.
  Stopnie służbowe w polskiej Policji – tytuły policjantów oznaczające miejsce danego funkcjonariusza w hierarchii policyjnej w Polsce.
  Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej – siły i środki wydzielone przez Rzeczpospolitą Polską do zabezpieczenia jej interesów i prowadzenia walki. Siły Zbrojne są podstawowym elementem systemu obronnego państwa, przeznaczonym do skutecznej realizacji polityki bezpieczeństwa i obronnej. Zgodnie z obowiązującą Strategią Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Siły Zbrojne RP utrzymują gotowość do realizacji trzech rodzajów misji: zagwarantowanie obrony państwa i przeciwstawienie się agresji, udział w procesie stabilizacji sytuacji międzynarodowej oraz w operacjach reagowania kryzysowego i operacjach humanitarnych, wspieranie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomoc społeczeństwu.
  Państwowa Straż Pożarna (PSP) – zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Komendant Główny PSP jest organem podległym wobec Ministra Spraw Wewnętrznych.
  Szkoła Policji w Katowicach powstała 6 stycznia 1999 r. na mocy Zarządzenia nr 1/99 Komendanta Głównego Policji. Zgodnie z ustawą o Policji jest jednostką organizacyjną Policji.
  Strażak – pierwszy (najniższy) stopień strażacki Państwowej Straży Pożarnej oraz stopień funkcyjny Ochotniczej Straży Pożarnej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.