• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Posterunek bocznicowy

  Przeczytaj także...
  Posterunek odstępowy – w kolejnictwie jest to posterunek ruchu następczy służący do regulacji następstwa pociągów w celu zachowania bezpiecznych odległości między nimi. Posterunki odstępowe dzielą szlak kolejowy na fragmenty zwane odstępami. Na danym odstępie może znajdować się tylko jeden pociąg – wpuszczenie kolejnego pociągu jest możliwe dopiero po zwolnieniu go przez poprzedni. Dzięki zastosowaniu posterunków odstępowych zwiększa się przepustowość szlaku.Posterunek następczy – posterunek ruchu służący do regulacji następstwa jazdy pociągów w ten sposób, że dzieli odcinek kolejowy na szlaki, a szlaki na odstępy, umożliwiając dzięki temu - po nastawieniu odpowiedniego sygnalizatora - przejazd lub odjazd pociągu tylko wtedy, gdy tor przyległego szlaku lub odstępu do tego posterunku jest wolny.
  Szlak – część linii kolejowej, zawarta pomiędzy dwoma sąsiadującymi posterunkami zapowiadawczymi (stacją, mijanką, bądź posterunkiem odgałęźnym) lub między ostatnim posterunkiem zapowiadawczym, a końcowym punktem linii bez posterunku zapowiadawczego. Granicę między szlakiem, a posterunkiem zapowiadawczym stanowi semafor wjazdowy. Na szlaku mogą się znajdować takie obiekty jak przystanki osobowe lub zamknięte stacje.

  Posterunek bocznicowyposterunek ruchu następczy urządzony na szlaku przy odgałęzieniu bocznicy.

  Bierze on udział w prowadzeniu ruchu wszystkich pociągów kursujących na przyległych odstępach i pociągów obsługujących bocznicę.

  Przyjmowanie pociągów na i wyprawianie ich z bocznicy odbywa się według zasad ustalonych dla posterunków zapowiadawczych, a przepuszczanie innych pociągów – według zasad dla posterunków odstępowych.

  Wyróżnia się posterunki bocznicowe stacyjne i szlakowe.

  Bocznica kolejowa – infrastruktura kolejowa przeznaczona do wykonywania załadunku i wyładunku wagonów oraz ich przemieszczania i włączania do ruchu po sieci kolejowej.Pociąg – w transporcie kolejowym skład sprzęgniętych ze sobą wagonów lub innych pojazdów kolejowych (w odpowiedniej konfiguracji mogą to być wagon, człony zestawu trakcyjnego, zespół trakcyjny, wagon silnikowy albo sama lokomotywa) połączonych z co najmniej jedną czynną lokomotywą albo mających samodzielny napęd, osygnalizowany zgodnie z przepisami, odpowiednio wyposażony (obsługa, materiały eksploatacyjne), przygotowany do drogi albo będący w drodze. Podstawowym przeznaczeniem pociągu jest zaspokajanie potrzeb przewozowych polegających na przemieszczaniu osób i towarów.

  Przystanek bocznicowy szlakowy może być urządzony również z przystankiem osobowym. Tak urządzony posterunek stanowi całość. Nie stosuje się oddzielnych nazw czy pozycji w wewnętrznych rozkładach jazdy.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • posterunek zapowiadawczy
 • posterunek odstępowy
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Bronisław Gajda: Technika ruchu kolejowego cz. I: Prowadzenie ruchu pociągów. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1985. ISBN 83-206-0290-4.
 • Posterunek zapowiadawczy – posterunek ruchu następczy, którego zadaniem jest nie tylko zachowanie wymaganego odstępu między kolejnymi pociągami, ale również umożliwienie zmiany kolejności jazdy pociągów wyprawianych na tor szlakowy do niego przyległy. Bierze on udział w zapowiadaniu wszystkich pociągów kursujących na przyległych szlakach.Odstęp blokowy – odcinek toru kolejowego między dwoma semaforami odstępowymi lub semaforem odstępowym i wjazdowym oraz między semaforem wyjazdowym i odstępowym, na którym może znajdować się tylko jeden pociąg. Wpuszczenie kolejnego pociągu możliwe jest dopiero po zwolnieniu odstępu przez poprzedni.
  Warto wiedzieć że... beta

  Przystanek osobowy (publiczny) – miejsce na szlaku kolejowym odpowiednio przystosowane do obsługi pasażerów, w którym zatrzymują się rozkładowo wyznaczone pociągi pasażerskie, wyłączając postoje dla potrzeb technicznych i pracowniczych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.