• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Posłowie na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej IX kadencji

  Przeczytaj także...
  Mieczysław Franciszek Rakowski (ur. 1 grudnia 1926 w Kowalewku-Folwarku, zm. 8 listopada 2008 w Warszawie) – polski polityk komunistyczny, premier PRL w latach 1988–1989, poseł na Sejm PRL VI, VII, VIII i IX kadencji, ostatni I sekretarz KC PZPR.Jerzy Ozdowski (ur. 19 września 1925 w Pawłowicach koło Leszna, zm. 18 kwietnia 1994 w Warszawie) – polski działacz państwowy, ekonomista, wicepremier, poseł na Sejm PRL VII, VIII i IX kadencji.
  Jadwiga Biedrzycka (ur. 17 listopada 1945 we Włocławku) – polska polityk okresu PRL, działaczka kobieca, wicemarszałek Sejmu IX kadencji.

  Posłowie na Sejm PRL IX kadencji zostali wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 13 października 1985.

  Pierwsze posiedzenie odbyło się 6 listopada 1985, a ostatnie, 50. – 29 i 30 maja 1989. Kadencja Sejmu trwała od 13 października 1985 do 3 czerwca 1989.

  Tabela przedstawia podział mandatów po wyborach parlamentarnych w 1985 i stan na koniec kadencji:

  Roman Malinowski (ur. 26 lutego 1935 w Białymstoku) – polski polityk Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, marszałek Sejmu.Marszałek senior – w polskim parlamencie jeden z najstarszych wiekiem posłów na Sejm oraz najstarszy wiekiem senator, powołany przez Prezydenta do otwarcia obrad izby nowej kadencji i prowadzenia obrad do czasu wybrania marszałka Sejmu i marszałka Senatu.

  Prezydium Sejmu[]

  Marszałek senior w dniu 6 listopada 1985

 • Bogdan Suchodolski (bezpartyjny)
 • Marszałek Sejmu od 6 listopada 1985

  Zenon Komender, ps. Wacław Tomczyński, Zaremba, Dobosz (ur. 21 października 1923 w Częstochowie, zm. 12 kwietnia 1993 w Warszawie) – polski mechanik, ekonomista, polityk, publicysta.Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (ZSL) – chłopska partia polityczna w Polsce, powstała 27 listopada 1949 z połączenia prokomunistycznego "lubelskiego" Stronnictwa Ludowego z resztkami rozbitego przez komunistów PSL "mikołajczykowskiego". ZSL jako partia satelicka Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej realizowała jej politykę wobec wsi.
 • Roman Malinowski (ZSL)
 • Wicemarszałkowie Sejmu

 • Mieczysław Rakowski (PZPR) do 27 września 1988
 • Jadwiga Biedrzycka (PZPR) do 17 czerwca 1988
 • Marek Wieczorek (SD)
 • Jerzy Ozdowski (bezpartyjny)
 • Elżbieta Łucja Gacek (PZPR) od 17 czerwca 1988
 • Tadeusz Porębski (PZPR) od 17 czerwca 1988
 • Przynależność klubowa[]

  Stan na koniec kadencji[]

  Posłowie IX kadencji zrzeszeni byli w następujących klubach i kołach poselskich:

  Zbigniew Zieliński (ur. 28 lipca 1928 Nowym Mieście nad Drwęcą) – polski polityk, poseł na Sejm PRL VIII i IX kadencji.Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – partia komunistyczna założona w grudniu 1948, na skutek połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, po przeprowadzeniu czystek w ich szeregach. Określana również jako realno-socjalistyczna, sprawująca rządy w Polsce Ludowej, w latach 1948–1989.
 • Klub Poselski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej – 238 posłów, przewodniczący klubu Tadeusz Porębski,
 • Klub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego – 104 posłów, przewodniczący klubu Tadeusz Szelachowski,
 • Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego – 35 posłów, przewodniczący klubu Marek Wieczorek,
 • Koło Poselskie PAX – 9 posłów, przewodniczący koła Zenon Komender,
 • Koło Poselskie Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego – 7 posłów, przewodniczący koła Kazimierz Morawski,
 • Koło Poselskie Polskiego Związku Katolicko-Społecznego – 5 posłów, przewodniczy koła Zbigniew Zieliński,
 • Posłowie bezpartyjni – 53 posłów.
 • Posłowie, których mandat wygasł w trakcie IX kadencji (9 posłów)[]

  Zobacz też[]

 • Wybory parlamentarne w Polsce w 1985 roku
 • Uwagi

  1. Uwzględniono ugrupowania uczestniczące w wyborach w 1985 oraz przynależność do klubów i kół parlamentarnych pod koniec kadencji.
  2. Posłowie bezpartyjni, którzy nie reprezentowali żadnego stowarzyszenia.
  3. Ślubował 23 grudnia 1985.
  4. Ślubował 12 listopada 1985.

  Przypisy

  1. Kluby i koła poselskie. sejm.gov.pl. [dostęp 2015-08-26].

  Bibliografia[]

 • Archiwum Danych o Posłach. sejm.gov.pl. [dostęp 2015-08-26].
 • Bogdan Suchodolski (ur. 27 grudnia 1903 w Sosnowcu, zm. 2 października 1992 w Konstancinie-Jeziornie) – polski filozof, historyk nauki i kultury, pedagog, od 1938 profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, od 1946 profesor Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1958–1974 dyrektor Zakładu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk; poseł na Sejm PRL IX kadencji.Kazimierz Bazyli Jerzy Wojciech Morawski (ur. 6 czerwca 1929 w Małej Wsi w pow. grójeckim, zm. 29 października 2012 w Zalesiu Dolnym) – polski dziennikarz, działacz państwowy, poseł na Sejm PRL VII, VIII i IX kadencji.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Stowarzyszenie PAX – świecka organizacja katolicka utworzona oficjalnie w 1947 przez Bolesława Piaseckiego i innych działaczy przedwojennego Ruchu Narodowo-Radykalnego Falanga. Początkowo zrzeszała katolików gotowych do współpracy z siłami komunistycznymi, po 1956 przybrała bardziej kompromisowe stanowisko (m.in. współpraca z byłymi żołnierzami AK), od 1979 część działaczy wspierała „Solidarność”. Obecnie działa pod nazwą Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana.
  Tadeusz Porębski (ur. 16 kwietnia 1931 w Bielsku-Białej, zm. 17 lipca 2001 w Warszawie) – poseł na Sejm PRL VIII i IX kadencji z ramienia PZPR (członek tej partii od 1950), od czerwca 1988 wicemarszałek Sejmu.
  Wybory parlamentarne w Polsce w 1985 – wybory do Sejmu PRL, które odbyły się 13 października. Były to ostatnie wybory do parlamentu polskiego, które w żadnym stopniu nie są określane jako wolne, a także ostatnie, w których nie wybierano Senatu. Mandaty w Sejmie przydzielono organizacjom należącym do Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, według ustalonej puli. Podobnie jak w poprzednich kadencjach Sejmu PRL, w izbie tej znaleźli się więc jedynie przedstawiciele obozu rządzącego – mająca większość Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, pozostałe koncesjonowane partie (Zjednoczone Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo Demokratyczne), a także kilkadziesiąt osób bezpartyjnych (w tym po kilku przedstawicieli Stowarzyszenia „Pax”, Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego i Polskiego Związku Katolicko-Społecznego).
  Tadeusz Szelachowski (ur. 7 kwietnia 1932 we wsi Sielachowskie k. Białegostoku) – polski lekarz i działacz państwowy w okresie PRL.
  Elżbieta Łucja Gacek (ur. 6 lipca 1938 w Wąchocku) – działaczka państwowa w okresie PRL, prawniczka, poetka, w latach 1988–1989 wicemarszałek Sejmu IX kadencji.
  Marek Wieczorek (ur. 4 grudnia 1929 w Częstochowie, zm. w styczniu 2005 w Warszawie) – polski polityk, wicemarszałek Sejmu IX kadencji (1985–1989), p.o. przewodniczącego SD (1998).
  Polski Związek Katolicko-Społeczny (PZKS) – stowarzyszenie powstałe w 1981 r., od 2003 roku organizacja pożytku publicznego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.