Portal korporacyjny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Portal korporacyjny (ang. corporate portal ) – zintegrowany interfejs użytkownika stanowiący pochodną technologii intranetowej, a służący wymianie informacji, zarządzaniu wiedzą w przedsiębiorstwie oraz realizacji różnych transakcji biznesowych. Stanowi punkt dostępu do wszystkich zasobów informacyjnych oraz wykorzystywanych aplikacji. Integruje on systemy i technologie informatyczne, dane, informację i wiedzę, funkcjonujące w organizacji oraz jej otoczeniu, w celu umożliwienia użytkownikom spersonalizowanego i wygodnego dostępu do danych, informacji, wiedzy, stosownie do wynikających z ich zadań potrzeb, w dowolnym miejscu i czasie, w bezpieczny sposób i poprzez jednolity interfejs. Bardziej zaawansowane portale funkcjonują jako rozbudowane miejsce pracy (ang. workplace), gwarantujące pracę grupową oraz wymianę dokumentów.

Wiedza – termin używany powszechnie, istnieje wiele definicji tego pojęcia. Nowa Encyklopedia Powszechna definiuje wiedzę jako „ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystywania”.Informacja (łac. informatio – przedstawienie, wizerunek; informare – kształtować, przedstawiać) – termin interdyscyplinarny, definiowany różnie w różnych dziedzinach nauki; najogólniej – właściwość pewnych obiektów, relacja między elementami zbiorów pewnych obiektów, której istotą jest zmniejszanie niepewności (nieokreśloności).

Za twórców koncepcji portali korporacyjnych uważa się C. Shilakesa i J. Tylmanna z firmy Merrill Lynch.

Cechy portalu korporacyjnego[ | edytuj kod]

Cechy, jakimi powinien charakteryzować się portal korporacyjny:

 • integracja heterogenicznych danych, ustrukturalizowanych i nieustrukturalizowanych, pochodzących z organizacji i jej otoczenia;
 • integracja niejednorodnych aplikacji;
 • dostarczanie informacji użytkownikom, zarówno automatycznie do uprawnionych użytkowników, jak i każdorazowo na ich życzenie;
 • dostosowanie interfejsu portalu do indywidualnych potrzeb;
 • dostarczanie szczegółowych informacji i wiedzy dotyczących bardzo konkretnych dziedzin poszczególnym użytkownikom i grupom użytkowników;
 • stworzenie możliwości komunikacji, wymiany informacji i współpracy pomiędzy poszczególnymi użytkownikami lub grupami użytkowników;
 • kategoryzowanie danych, informacji oraz wiedzy dostępnych za pośrednictwem portalu;
 • publikacja i dystrybucja informacji i wiedzy oraz ich rozpowszechnianie wśród pracowników.
 • Intranet – sieć komputerowa ograniczająca się do komputerów w np. firmie lub organizacji. Po zamontowaniu serwera, umożliwiającego korzystanie w obrębie sieci LAN z usług takich, jak strony WWW, poczta elektroniczna itp., czyli usług typowo internetowych, można mówić o intranecie. Do intranetu dostęp mają zazwyczaj tylko pracownicy danej firmy.Merrill Lynch – do 2009 roku amerykański bank inwestycyjny Merrill Lynch & Co., Inc., od przejęcia w latach 2008-2009 część Bank of America dająca nazwę dwóm częściom przedsiębiorstwa: Merrill Lynch Wealth Management oraz części inwestycyjnej Bank of America Merrill Lynch.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Interfejs użytkownika (ang. user interface, UI) — w technice część urządzenia odpowiedzialna za interakcję z użytkownikiem. Człowiek nie jest zdolny do bezpośredniej komunikacji z maszynami. Aby było to możliwe urządzenia są wyposażone w odpowiednie urządzenia wejścia-wyjścia tworzące razem interfejs użytkownika:
  Transakcja – czynność zachodząca między sprzedającym i kupującym. Transakcja kończy się umową sprzedaży towarów lub usług.

  Reklama