• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Port morski Szczecin  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]
  Przeczytaj także...
  Order Sztandaru Pracy, pierwotnie order „Sztandar Pracy” – polskie wysokie odznaczenie państwowe Polski Ludowej ustanowione ustawą z dnia 2 lipca 1949 roku ... w celu nagrodzenia wyjątkowych zasług położonych dla Narodu i Państwa... Ostatni raz nadano go w 1991. Został zniesiony w 1992. Matthäus Merian der Ältere (starszy) (ur. 22 września 1593 w Bazylei, zm. 19 czerwca 1650 w Bad Schwalbach k. Wiesbaden) – rytownik pochodzenia szwajcarskiego, działający głównie w Niemczech.
  Przypisy[ | edytuj kod]
  1. Główny Urząd Statystyczny – Gospodarka morska w Polsce w 2018 roku
  2. Art. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich. (Dz.U. z 2020 r. poz. 998)
  3. Lokalizacja. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. [dostęp 2017-11-12].
  4. według Geoportal.gov.pl, od stacji nautycznej (ujście Odry do Roztoki Odrzańskiej) do południowego cypla Wyspy Żurawiej – liczone torem wodnym (nie w linii prostej)
  5. Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2169)
  6. Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 4 lutego 1957 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu handlowego w Szczecinie. (Dz.U. z 1957 r. nr 12, poz. 70)
  7. Port Szczecin > Port. Urząd Morski w Szczecinie. [dostęp 2009-04-16].
  8. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich. (Dz.U. z 2020 r. poz. 998)
  9. Tabl. 3 /29/. Obroty ładunkowe. W: Rocznik statystyczny gospodarki morskiej 2007. Warszawa, Szczecin: Główny Urząd Statystyczny, 2007, s. 68-69. ISSN 0867-082X.
  10. Połączenia regularne. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. [dostęp 2017-11-12].
  11. Stocznia Szczecińska Nowa skończyła trzy lata. Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, 2005-07-22. [dostęp 2009-05-09].
  12. Szczecin. Dobry klimat dla ujemnych temperatur. Marinet.pl, 2009-04-21. [dostęp 2017-11-12].
  13. Chłodnia. Centrum Logistyczne Gryf Sp. z o.o.. [dostęp 2017-11-12].
  14. (§56. Przepisy portowe) Zarządzenie Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 2932)
  15. Port Details. W: Port Handbook 2016-2017. Szczecin: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, s. 42. (ang.)
  16. Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie. Urząd Morski w Szczecinie. [dostęp 2017-11-12].
  17. (§24. Przepisy portowe) Zarządzenie Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 2932)
  18. Tabl. 1 /27/. Długość nabrzeży w portach morskich w 2006. W: Rocznik statystyczny gospodarki morskiej 2007. Warszawa, Szczecin: Główny Urząd Statystyczny, 2007, s. 64. ISSN 0867-082X.
  19. The Port of Szczecin (mapa). W: Port Handbook 2016-2017. Szczecin: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, s. 38. (ang.)
  20. Nabrzeża – Szczecin. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. [dostęp 2017-11-12].
  21. Mapa portu w Szczecinie Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej w Gdyni
  22. Zachodniopomorskie Centrum Logistyczne. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. [dostęp 2017-11-12].
  23. Ładunki masowe. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. [dostęp 2017-11-12].
  24. Ładunki drobnicowe. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. [dostęp 2017-11-12].
  25. Wolne obszary celne. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. [dostęp 2017-11-12].
  26. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Szczecinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 792)
  27. m.s. Dziewanna. Armator – Tadeusz Wolski. [dostęp 2017-05-12].
  28. Oferta – regularne rejsy po porcie. Polsteam Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.. [dostęp 2017-11-12].
  29. Żegluga Szczecińska – Wodoloty Sp. z o.o.. [dostęp 2009-05-12].
  30. Wycieczkowce przypłyną do Wałów Chrobrego
  31. Ryszard Kotla. Z dziejów szczecińskiego portu. „Magazyn Portowy”. 1/2007, s. 32, 2007. ZMPSiŚ SA. 
  32. Pierzchała, Ewa (oprac.) Plany i widoki Szczecina na przestrzeni wieków: katalog wystawy, Książnica Pomorska, Szczecin 2001, ​ISBN 83-87879-27-4
  33. Tadeusz Białecki, Lucyna Turek-Kwiatkowska: Szczecin stary i nowy. Szczecin: Szczecińskie Towarzystwo Kultury, 1991.
  34. Historia Kanału Piastowskiego. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. [dostęp 2017-11-12].
  35. Horak, Eugeniusz Eksploatacja i ruch portu szczecińskiego w: Szczecin miasto-port-okolice, Polskie Towarzystwo Geograficzne w Szczecinie, Święto Morza 1947
  36. Dobrzycki E., Lesiński H., Łaski Z. (red.): Pomorze szczecińskie 1945-1965. Poznań, Szczecin: Wydawnictwo Poznańskie, 1967, s. 140-170.
  37. Czesław Piskorski "Pomorze Zachodnie, mały przewodnik" Wyd. Sport i Turystyka Warszawa 1980 s. 271 ​ISBN 83-217-2292-X
  38. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1989 r. w sprawie ustanowienia wolnych obszarów celnych. (Dz.U. z 1989 r. nr 37, poz. 201)
  39. Dz.U. z 2000 r. nr 65, poz. 757
  40. Dz.U. z 2005 r. nr 43, poz. 416
  41. Biuro Prasowe TTSR: Zlot w liczbach. Urząd Miasta Szczecin, 2007-08-08. [dostęp 2017-11-12].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Mapa portu morskiego Szczecin. Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej w Gdyni
 • Mapa portu morskiego Szczecin. Urząd Morski w Szczecinie, 2017-10.
 • Granice portu morskiego Szczecin Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
 • Cło – opłata pobierana przez państwo w związku z przemieszczaniem towarów przez granicę celną (powszechnie stosuje się cła importowe, niemniej w niektórych państwach ocleniu podlega również eksport i tranzyt).Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pokój westfalski – wielostronny układ kończący wojnę trzydziestoletnią 1618-1648, zawarty 24 października 1648 między Rzeszą Niemiecką a Francją (w której małoletniego Ludwika XIV zastępował w rządach pierwszy minister, kardynał Jules Mazarin) i jej sojusznikami w Münsterze oraz między Habsburgami a Szwecją w Osnabrück. Jeden z najbardziej znaczących traktatów międzynarodowych w historii nowożytnej Europy.
  Kanał Dębicki – kanał wodny w Szczecinie w Dolinie Dolnej Odry na Międzyodrzu, w woj. zachodniopomorskim. Jest częścią akwatorium portu morskiego w Szczecinie.
  Duńczyca (do 1945 niem. Dunzig, poczatkowo po 1945 pol. Starówka) – stare ramię ujściowe Odry w Szczecinie. Jeden z ważniejszych cieków Międzyodrza.
  Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis.
  Gmach Główny Muzeum Narodowego w Szczecinie – nazwa najokazalszej siedziby Muzeum Narodowego w Szczecinie mieszczącej się na Wałach Chrobrego. Znajdują się tu działy: Morski, Kultur Pozaeuropejskich, Etnografii Pomorza, Numizmatyki oraz Edukacji.
  Praga (czes. i słow. Praha, niem. Prag) – stolica i największe miasto Czech, położone w środkowej części kraju, nad Wełtawą. Jest miastem wydzielonym na prawach kraju, będąc jednocześnie stolicą kraju środkowoczeskiego.
  Zalew Szczeciński (niem. Stettiner Haff, Oderhaff, Pommersches Haff) – zalew, laguna przybrzeżna, zatoka Morza Bałtyckiego w jego południowej części. Akwen obejmuje powierzchnię od 666,5 do 687 km², na terytorium Polski i Niemiec. Uchodzi do niego rzeka Odra, dzięki czemu akwen jest częścią jej rozbudowanego systemu ujściowego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.051 sek.