• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Port morski Stepnica  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Powiat goleniowski – powiat w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Goleniów.Zalew Szczeciński (niem. Stettiner Haff, Oderhaff, Pommersches Haff) – zalew, laguna przybrzeżna, zatoka Morza Bałtyckiego w jego południowej części. Akwen obejmuje powierzchnię od 666,5 do 687 km², na terytorium Polski i Niemiec. Uchodzi do niego rzeka Odra, dzięki czemu akwen jest częścią jej rozbudowanego systemu ujściowego.
  Działalność[ | edytuj kod]

  Formalnie port morski w Stepnicy został ustanowiony w 1963 r. przez Ministra Żeglugi.

  W 2006 r. całkowite obroty ładunkowe portu wynosiły 27,1 tys. ton, czego 25,0 tys. ton w międzynarodowym obrocie morskim, a 2,1 tys. ton w obrocie wewnątrzkrajowym. Rok wcześniej całkowite obroty ładunkowe w porcie wynosiły 31,0 tys. ton.

  W porcie działają dwa kluby żeglarskie: Klub Żeglarski „Zalew” i Klub żeglarsko-motorowy pod patronatem LOK-u.

  Boja, pława (ang. buoy) – urządzenie pływające zakotwiczone za pomocą martwej kotwicy lub swobodnie dryfujące – bywa wyposażana w znak szczytowy, w reflektor (odbłyśnik radarowy), w światło o określonej charakterystyce, dziś już rzadziej w dzwon lub buczek (dźwięk bez określonej charakterystyki powodowany kołysaniem się boi), także w urządzenia radiowe lub radarowe (Racon). Wyposażenie to zasilane jest z okresowo wymienianego akumulatora lub energią generowaną dzięki słońcu, wiatrowi lub falowaniu. Część boi świetlnych zasilana jest gazem z zainstalowanego zbiornika.Roztoka Odrzańska (do 1945 niem. Papenwasser, po 1945 pol. Zatoka Stobnicka) – zatoka Zalewu Szczecińskiego, ma ok. 30 km² powierzchni. Wody Roztoki są płytkie, średnia głębokość wynosi ok. 1,3 m, długość rozlewiska 10 km, a szerokość ok. 6 km. Stanowi estuarium rzeki Odry.

  Warunki nawigacyjne[ | edytuj kod]

  Basen rybacki w porcie Stepnica

  W porcie Stepnica obowiązują następujące zasady ruchu statków:

  1. maksymalna długość statków mogących zawijać do portu wynosi 75 m, a maksymalna szerokość - 13 m,
  2. w przypadku braku pływającego oznakowania nawigacyjnego, żegluga może odbywać się tylko w porze dziennej,
  3. aktualne dopuszczalne zanurzenie statków określa Bosman Portu Stepnica,
  4. warunki wejścia i wyjścia z portu statków o długości ponad 60 m lub szerokości ponad 11 m oraz wszystkich statków przy sile wiatru powyżej 5°B, każdorazowo określa Bosman Portu Stepnica.

  Do portu prowadzą dwa podejścia:

  Morskie wody wewnętrzne – wody znajdujące się między lądem a wewnętrzną granicą (linią podstawową) morza terytorialnego.Liga Obrony Kraju – sekcja Ministerstwa Obrony Narodowej oraz stowarzyszenie ściśle współpracujące z MON, powstałe w okresie PRL jako organizacja paramilitarna. Na celu ma umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz ugrupowania ludzi gotowych do jej obrony, przede wszystkim na potrzeby wojska. Liga Obrony Kraju w swojej działalności kieruje się postanowieniami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisami prawa.
 • Podejście północne – prowadzi od pławy „ST” znajdującej się na torze wodnym Świnoujście – Szczecin do pary pław „ST – 1” i „ST – 2”, długość toru wynosi ok. 1120 m, szerokość po dnie 35 m, głębokość minimalna – 3 m;
 • Podejście południowe – prowadzi od stawy „24” znajdującej się na Zakręcie Mańkowskim toru wodnego Szczecin – Świnoujście.
 • Obecnie w porcie w Basenie Kolejowym przy nabrzeżu Południowym cumują barki, pchacze, statki o długości do 75 m i szerokości 13 m. W basenie rybackim: jednostki rybackie, przy falochronie jachty. Przy Kanale Krampa (zwanym też kanałem Młyńskim lub Sportowym) stoją jachty.

  Urząd Morski w Szczecinie – jeden z trzech urzędów morskich w Polsce, będący terenowym organem administracji morskiej obejmujący obszarem działania porty wodne, przystanie morskie i pas nadbrzeżny zachodniego wybrzeża Rzeczypospolitej Polskiej.Stawa – znak nawigacyjny lub sygnalizacyjny umieszczony na brzegu lub w morzu w sposób stały, tzn. wbity w dno bez użycia kotwicy.

  Średni poziom przyjęty dla portu wynosi 508 cm (wartość mierzona na łacie wodowskazowej, według zera w Amsterdamie). Maksymalny odnotowany stan wody w porcie Stepnica wyniósł 637 cm (w 1913 r.), a minimalny – 428 cm (w 1928 r.).

  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Tor wodny Świnoujście–Szczecin – stanowi sztuczną drogę wodną o długości 67,35 km. Prowadzi od pławy podejściowej na kotwicowisku w Zatoce Pomorskiej przez Świnę w Świnoujściu, Kanał Mieliński, Kanał Piastowski, Zalew Szczeciński, Roztokę Odrzańską, Odrę (Szeroki Nurt, Domiążę) do portu morskiego w Szczecinie.
  Stepnica (do 1945 niem. Groß Stepenitz, daw. Stobnica, hist. Stepenitze) – wieś (od 1 stycznia 2014 miasto) w północno-zachodniej Polsce, położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, siedziba gminy Stepnica. Położona nad Roztoką Odrzańską, nad rzeką Gowienicą. We wsi znajduje się port morski i kąpielisko morskie.
  Województwo zachodniopomorskie – województwo położone w północno-zachodniej części Polski, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Graniczy na wschodzie z województwem pomorskim, na południu z województwami: wielkopolskim i lubuskim, a na zachodzie z niemieckimi krajami związkowymi: Brandenburgią i Meklemburgią-Pomorzem Przednim. Zajmuje obszar 22 892,48 km². Według danych z 31 grudnia 2011 r. miało 1,72 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Szczecin.
  Łata wodowskazowa – przyrząd w postaci dużej linijki umożliwiający odczyt stanu wody, umieszczany przy mostach, śluzach, przepustach. Wodowskazy łatowe wykorzystywane są w państwowej sieci hydrologiczno-meteorologicznej na posterunkach hydrologicznych, a także na budowlach hydrotechnicznych. Wartość elementarna podziału ma długość 2 cm, a opis cyfrowy podany jest co 10 cm. Odczyt stanu wody dokonywany jest z dokładnością do 1 cm, przez obserwatora w określonych terminach obserwacji.
  Port morski – rodzaj portu wodnego, położonego nad oceanem, morzem lub morskimi wodami wewnętrznymi danego państwa. Tworzą go akweny i obszar lądowy oraz związana z nimi infrastruktura portowa. Jest podstawowym punktem umożliwiającym żeglugę, transport morski i ruch pasażerski.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.