• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Port Ujście Oławy

  Przeczytaj także...
  Kanał wodny – sztuczny ciek, fragment drogi wodnej, którego celem jest połączenie istniejących naturalnych dróg wodnych. Tak powstałe drogi wodne znacznie ułatwiają żeglugę i wydatnie skracają czas podróży statków.Zatoka – część zbiornika wodnego (oceanu, morza, jeziora) wcinająca się w ląd, ograniczona często od wód otwartych przylądkami lub małymi wyspami, przy czym rozmiary i kształt tego akwenu nie mają większego znaczenia.
  Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).

  Port wyładunkowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu (Schlung – Gardziel, Port Węglowy, Port Ujście Oławy) – port na rzece Odra, położony we Wrocławiu, przy Ulicy Na Grobli. Port zlokalizowany jest w 250,4 km biegu rzeki Odra. Akwatorium portu składa się z wejścia do portu usytuowanego na lewym brzegu rzeki, i basenu portowego, stanowiącego kanał, ułożony równolegle do przepływającej obok rzeki Oława.

  Wrocławski węzeł wodny (WWW) – węzeł wodny na Nizinie Śląskiej, na terenie miasta Wrocławia. Obejmuje Odrę, jej dopływy, kanały wodne oraz budowle i urządzenia hydrotechniczne do celów przeciwpowodziowych, żeglugowych i przemysłowych.Porty wodne we Wrocławiu są istotną częścią infrastruktury śródlądowej drogi wodnej, w skład której wchodzi Odrzańska Droga Wodna, fragment międzynarodowej drogi wodnej, tzw. Europejskiej Drogi Wodnej E-30 oraz tzw. Wrocławski Węzeł Wodny – jeden z większych w Polsce. Znajdują się tu zarówno towarowe porty rzeczne przeznaczone do obsługi transportu towarowego, przeładownie i nabrzeża towarowe, jak i przystanie, mariny, przystanie żeglugi pasażerskiej (tzw. białej floty) oraz zimowiska i miejsca cumowania dla jednostek pływających. Znaczne zmniejszenie transportu towarowego drogą wodną spowodowało, że bardzo duża część infrastruktury portowej została zlikwidowana lub w znaczącym stopniu ograniczona. Urządzenia i budynki portów towarowych w wielu przypadkach zostały rozebrane lub zdemontowane, a także w dużej części przeznaczone na inną działalność. W ostatnim okresie nastąpił jednak rozwój żeglugi pasażerskiej, rekreacyjnej, sportowej, wycieczkowej i turystycznej. W mieście powstały nowe przystanie i mariny, wypożyczalnie małego sprzętu wodnego (łodzi i kajaków) oraz udostępniono dla żeglugi Śródmiejski Węzeł Wodny.

  Historia[]

  Port został wybudowany w 1842 (1842–1844) roku, początkowo jako jako zimowisko dla parostatków, a później także na potrzeby obsługi zakładu wodociągowego Na Grobli, w miejscu istniejącej wcześniej zatoki rzeki Odra. W trakcie budowy zakładu wodociągowego, przez port dostarczano materiały budowlane. Gdy budowa zakładu została zakończona, służył głównie do przeładunku węgla na potrzeby zakładu, a w późniejszym okresie także na potrzeby przepompowni wody na Świątnikach. W tym celu wybudowano od portu kolejkę wąskotorową. MPWiK zaprzestało korzystania z portu w latach siedemdziesiątych XX wieku. Obecnie port dzierżawiony jest na potrzeby wydobycia kruszywa z dna rzeki.

  Kolej wąskotorowa – kolej o prześwicie mniejszym niż określany jako normalny, czyli 1435 mm. Kolej wąskotorowa cechuje się mniejszą zdolnością przewozową od kolei normalnotorowej, jednak można na niej stosować większe pochylenia i łuki o mniejszym promieniu, dzięki czemu jest nawet kilkakrotnie tańsza w budowie. Koleje wąskotorowe, początkowo niemal wyłącznie konne, rozpowszechniły się w przemyśle wydobywczym, hutnictwie, leśnictwie. Od połowy XIX wieku zaznacza się zróżnicowanie funkcji kolei wąskotorowych w zależności od prześwitu, następuje także częściowa unifikacja standardów k.w. Od połowy XIX wieku na k.w. stosuje się powszechnie trakcję parową, od końca XIX wieku wprowadza się na niektóre k. w. trakcję elektryczną, od połowy XX wieku także spalinową. Najstarsza nieprzerwanie funkcjonująca kolej wąskotorowa na świecie istnieje w Polsce – są to Górnośląskie Koleje Wąskotorowe.Odrzańska Droga Wodna – śródlądowy szlak żeglugowy na Odrze mający swój początek w Gliwicach i kończący się w Szczecinie. Długość całkowita szlaku: 687 km, w tym Kanał Gliwicki – 41 km, Odra skanalizowana – 187 km, Odra uregulowana, o biegu swobodnym, odcinek od Brzegu Dolnego do Szczecina – 459 km.

  Port posiada nabrzeża skarpowe, brukowane. Nie ma stałych urządzeń rozładunkowych.

  Zobacz też[]

 • Wrocławski Węzeł Wodny
 • Odrzańska Droga Wodna
 • Drogi wodne we Wrocławiu
 • Śródmiejski Węzeł Wodny we Wrocławiu
 • Porty wodne we Wrocławiu
 • Ujście Oławy
 • Uwagi

  1. powierzchnia basenu portowego
  2. wejście do portu położone jest powyżej ujścia rzeki Oława do rzeki Odra
  3. w latach 1866(1867)–1871

  Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Port MPWiK stronie Wratislaviae Amici (dostęp 2009-11-17)
 • MPWiK w Wikimapii (dostęp 2009-11-17)
 • wrosystem.um.wroc.pl – mapa z Portem Ujście Oławy (dostęp 2009-11-19)
 • Świątniki (niem. Schwentnig) – niegdyś wieś służebna, obecnie teren wrocławskiego przedsiębiorstwa wodociągowgo we wschodniej części miasta, na lewym brzegu Oławy, zaliczany do dzielnicy Krzyki.Parowiec – statek lub okręt o napędzie parowym, napędzany tłokową maszyną parową (SS) lub turbiną parową (TSS).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Przepompownia Świątniki (Städt. Wasserwerke), to przepompownia wody położona we Wrocławiu przy Ulicy Świątnickiej, na osiedlu Świątniki. Zadaniem tej pompowni jest przerzut wód z terenów wodonośnych Wrocławia, stanowiących podstawę zaopatrzenia miasta w wodę wodociągową, do zakładu uzdatniania wodny położonego przy Ulicy Na Grobli.
  Bruk – nawierzchnia ulicy, placu lub chodnika utwardzona za pomocą układania na niej warstwy przylegających do siebie ściśle kamieni, kostek kamiennych, betonowych lub ceramicznych. Nawierzchnię układa się na odpowiednio przygotowanej podbudowie z tłucznia i piasku, które służą wyrównaniu podłoża i drenażowi wody opadowej. Bruk jest trwały, łatwy do demontażu i naprawy. Początkowo termin bruk dotyczył głównie nawierzchni z kamienia polnego, lub nieregularnych ciosów kamiennych, z czasem zaczął być używany także dla nawierzcni z kostek kamiennych lub betonowych.
  Ujście rzeki – miejsce, w którym rzeka lub inny ciek kończy swój bieg, łącząc się z inną rzeką lub wpadając do jeziora, morza, oceanu.
  Oława (łac. Olavia, niem. Ohlau, czes. Olava) – miasto we wschodniej części województwa dolnośląskiego, siedziba powiatu oławskiego oraz dwóch gmin: gminy miejskiej (miasto Oława) i gminy wiejskiej.
  Węgiel kamienny – skała osadowa pochodzenia roślinnego, zawierająca 75-97% pierwiastka węgla, powstała głównie w karbonie (era paleozoiczna) ze szczątków roślinnych, które bez dostępu tlenu uległy uwęgleniu. Ma czarną barwę, matowy połysk, czarną rysę.
  Śródmiejski Węzeł Wodny we Wrocławiu, to węzeł wodny stanowiący fragment Wrocławskiego Węzła Wodnego. Obejmuje śródmiejski odciek Odry oraz ujście Oławy i Fosę Miejską, a także zlokalizowane na tym odcinku najstarsze we Wrocławiu budowle hydrotechniczne oraz nowe obiekty infrastruktury technicznej. Początek węzła śródmiejskiego definiuje się w rejonie Stopnia Wodnego Szczytniki, gdzie od głównego koryta Odry odchodzą: ramię rzeki Stara Odra i wykonany na potrzeby budowy Śluzy Szczytniki – Przekop Szczytnicki. Natomiast koniec tego węzła określa się w dolnym biegu Odry śródmiejskiej, w rejonie ponownego połączenia tego ramienia rzeki ze Starą Odrą. W węźle tym można wyróżnić cztery zasadnicze odcinki: górna Odra śródmiejska, węzeł wodny w rejonie wschodniego zespołu wysp odrzańskich, do którego stosuje się określenie: Śródmiejski Węzeł Wodny Górny, węzeł wodny wokół Kępy Mieszczańskiej, do którego stosuje się określenie: Śródmiejski Węzeł Wodny Dolny, oraz dolny odcinek Odry śródmiejskiej.
  Kruszywo – materiał sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, stosowany głównie do produkcji zapraw budowlanych i betonów oraz do budowy dróg.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.04 sek.