• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Porozumienie Polskich Chrześcijańskich Demokratów

  Przeczytaj także...
  Krzysztof Józef Tchórzewski (ur. 19 maja 1950 w Rzążewie w pow. siedleckim) – polski inżynier, polityk, poseł na Sejm I, III, V, VI i VII kadencji (w latach 1991–1993, 1997–2001 i od 2005), były wiceminister transportu i gospodarki.Andrzej Józef Kozioł (ur. 19 września 1952 w Krośnie) – polski polityk, samorządowiec, poseł na Sejm III kadencji.
  Wybory parlamentarne w Polsce w 2001 r. odbyły się 23 września. Zastosowano nowo uchwaloną ordynację wyborczą do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

  Porozumienie Polskich Chrześcijańskich Demokratów (PPChD) – polska chadecka partia polityczna działająca w latach 1999–2002.

  Historia[]

  Ugrupowanie powstało 26 września 1999 w wyniku połączenia się większej części Porozumienia Centrum z Partią Chrześcijańskich Demokratów i Ruchem dla Rzeczypospolitej, funkcjonujących w ramach Akcji Wyborczej Solidarność, których posłowie w Klubie Parlamentarnym AWS tworzyli Zespół Chrześcijańsko-Demokratyczny.

  Ruch Solidarni w Wyborach (SwW) – polskie ugrupowanie polityczne o profilu chadeckim (działające jako stowarzyszenie, a następnie partia polityczna), istniejące w latach 1996–2001.Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (SKL) – polska centroprawicowa, konserwatywna partia polityczna, działająca w latach 1997–2003 (od 2002 jako Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe – Ruch Nowej Polski) i od 2007.

  Prezesem PPChD został Antoni Tokarczuk, wkrótce powołany na urząd ministra środowiska w rządzie Jerzego Buzka. Do partii przystąpił też minister gospodarki Janusz Steinhoff. Wśród pozostałych liderów znaleźli się m.in. Paweł Łączkowski, Krzysztof Tchórzewski, Andrzej Kozioł (przewodniczący RdR), Jan Rejczak, Mieczysław Gil i Teresa Liszcz.

  Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy – koalicja wyborcza zawarta 24 maja 2001 przed wyborami parlamentarnymi przewidzianymi na ten rok.Ruch dla Rzeczypospolitej (RdR) – polska partia polityczna o charakterze prawicowym, patriotycznym i antykomunistycznym, działająca w latach 1992–1999.

  23 grudnia 2000 stronnictwo stało się częścią Federacji AWS. W 2001 do PPChD przyłączyły się Ruch Solidarni w Wyborach Jerzego Gwiżdża i Ruch Stu Czesława Bieleckiego. W wyborach parlamentarnych w tym samym roku partia wystartowała w ramach Akcji Wyborczej Solidarność Prawicy, która nie przekroczyła progu wyborczego, przez co chadecy utracili reprezentację w Sejmie.

  Mieczysław Władysław Gil (ur. 9 stycznia 1944 w Gacach Słupieckich) – polski działacz związkowy, opozycjonista w okresie PRL, poseł na Sejm X i I kadencji, senator VIII kadencji. Przewodniczący Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego.Akcja Wyborcza Solidarność (AWS) – koalicyjne ugrupowanie polityczne o charakterze centroprawicowym, powstałe 8 czerwca 1996, sprawujące władzę w Polsce w latach 1997–2001, którego założycielem był Marian Krzaklewski. Skupiało wiele ugrupowań o różnym charakterze i poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i centroprawicowych. W okresie od 10 listopada 1997 do 6 czerwca 2000 tworzyła koalicję rządową z Unią Wolności, a następnie, po wystąpieniu UW z koalicji, do 19 października 2001 – rząd mniejszościowy. Przewodniczącym AWS (a później także Klubu Parlamentarnego AWS) był Marian Krzaklewski. Premierem z ramienia koalicji był Jerzy Buzek (jego rząd otrzymał wotum zaufania 11 listopada 1997).

  13 stycznia 2002 PPChD zjednoczyło się ze Stronnictwem Konserwatywno-Ludowym, tworząc nową partię o nazwie Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe - Ruch Nowej Polski. Po jego samorozwiązaniu przez kongres (w grudniu 2003) dawni działacze PPChD powołali w 2004 Stowarzyszenie Polskich Chrześcijańskich Demokratów, nawiązujące do idei tej partii.

  Janusz Steinhoff (ur. 24 września 1946 w Gliwicach) – polski polityk, wicepremier i minister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka, poseł na Sejm X, I i III kadencji, przewodniczący Partii Centrum w latach 2004–2008.Czesław Bielecki (ur. 3 maja 1948 w Warszawie) – polski architekt, publicysta i polityk, działacz opozycji w PRL, poseł na Sejm III kadencji.

  Przypisy

  Zobacz też[]

 • Politycy Porozumienia Polskich Chrześcijańskich Demokratów
 • Bibliografia[]

 • Krystyna Paszkiewicz: Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000, s. 106–108. ISBN 8322920512.
 • Antoni Justyn Tokarczuk (ur. 14 kwietnia 1951 w Nowej Wsi Lęborskiej) – polski polityk, były minister środowiska, senator I kadencji, poseł na Sejm I kadencji. Bratanek Ignacego Tokarczuka.Partia polityczna ("partia" od łac. pars, część) – dobrowolna organizacja społeczna o określonym programie politycznym, mająca na celu jego realizację poprzez zdobycie i sprawowanie władzy lub wywieranie na nią wpływu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ministerstwo Środowiska – utworzone w 1999 ministerstwo zajmujące się ochroną środowiska oraz gospodarką wodną w Polsce. Po uchybieniach przy podpisywaniu przez EuRoPol Gaz z Gazpromem memorandum dotyczącego budowy gazociągu Jamał-Europa było rozważane utworzenie Ministerstwa Energetyki i Środowiska, ale ograniczono się jedynie do powołania rządowego zespołu koordynującego politykę energetycznegą.
  Rząd Jerzego Buzka – Rada Ministrów w Polsce pod kierownictwem premiera Jerzego Buzka, urzędująca od 31 października 1997 do 19 października 2001.
  Jan Rejczak (ur. 27 sierpnia 1946 w Radomiu) – polski polityk, inżynier i nauczyciel akademicki, w latach 1990–1992 wojewoda radomski, poseł na Sejm III kadencji.
  Teresa Liszcz z domu Pezda (ur. 26 maja 1945 w Choinach) – polska polityk, prawnik, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, była sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, posłanka na Sejm X, I i III kadencji, senator V kadencji, od 2006 sędzia Trybunału Konstytucyjnego.
  Paweł Julian Łączkowski (ur. 31 lipca 1942 w Kielcach) – polski nauczyciel akademicki, polityk, poseł na Sejm X, I i III kadencji, były wicepremier w rządzie Hanny Suchockiej.
  Ruch Stu – polska centroprawicowa partia polityczna, działająca w latach 1995–2001, reprezentująca nurt konserwatywno-liberalny.
  Jerzy Lesław Gwiżdż (ur. 10 sierpnia 1954 w Nowym Sączu) – polski polityk, adwokat, radca prawny i samorządowiec, poseł na Sejm II i III kadencji, były prezydent i od 2006 wiceprezydent Nowego Sącza.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.