• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Porozumienie Ludowe

  Przeczytaj także...
  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 1995 odbyły się 5 listopada (I tura) i 19 listopada (II tura). Wymagane ordynacją wyborczą 100 tys. podpisów dostarczyło do dnia 28 września 1995 Państwowej Komisji Wyborczej 18 kandydatów, lecz jeden z nich - Bolesław Tejkowski - nie został zarejestrowany, część jego podpisów PKW zweryfikowała negatywnie. W rezultacie zarejestrowanych zostało 17 kandydatów, jednak Leszek Moczulski, Marek Markiewicz i Bogdan Pawłowski wycofali swe kandydatury przed wyborami na rzecz Lecha Wałęsy, zaś Lech Kaczyński zrezygnował na rzecz Jana Olszewskiego. Ostatecznie więc w I turze - 5 listopada 1995 o urząd prezydenta ubiegało się 13 kandydatów. Dwaj z nich - urzędujący prezydent Lech Wałęsa i lider SLD Aleksander Kwaśniewski - przeszli do II tury. Wybory w II turze w dn. 19 listopada 1995 wygrał Aleksander Kwaśniewski. Frekwencja wyborcza w 1. turze wyniosła 64,70%, a w ponownym głosowaniu – 68,23%.Józef Ślisz (ur. 20 marca 1934 w Łukawcu pod Rzeszowem, zm. 6 marca 2001 w Łące) – polski polityk, rolnik, wicemarszałek Senatu I i II kadencji.
  Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.

  Polskie Stronnictwo Ludowe – Porozumienie Ludowe (PSL-PL) – polska prawicowa partia polityczna, wywodząca się z nurtu solidarnościowego, powstała na bazie komitetu wyborczego „Porozumienie Ludowe”, działająca w latach 1992–1999.

  Historia[ | edytuj kod]

  Porozumienie Ludowe i wybory w 1991[ | edytuj kod]

  Komitet Wyborczy Ruch Ludowy „Porozumienie Ludowe” powstał przed wyborami parlamentarnymi w 1991. Został zorganizowany przez antykomunistyczne środowiska ruchu ludowego z wyjątkiem marginalnej „Ojcowizny” Romana Bartoszczego.

  Polskie Forum Ludowo-Chrześcijańskie "Ojcowizna" – mała polska konserwatywna partia ludowa działająca w latach 1991–1997.Jadwiga Stokarska (ur. 27 lipca 1948 w Nowym Lubiejewie) – polska polityk i rolnik, senator III i IV kadencji z województwa ostrołęckiego.

  W skład komitetu weszły Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”, PSL „Solidarność” oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (Mikołajczykowskie), grupujące część niedawnych działaczy PSL (wilanowskiego), skupionych wokół Henryka Bąka.

  Przewodniczącym komitetu wyborczego został Józef Ślisz, wicemarszałek Senatu I kadencji. Listę ogólnopolską RL „PL” do Sejmu w 1991 otwierali:

  Polskie Stronnictwo Ludowe (Mikołajczykowskie) – polska prawicowa ludowa partia polityczna działająca w latach 90., nawiązująca swoją nazwą do Stanisława Mikołajczyka.Zygmunt Hortmanowicz (ur. 5 września 1938 w Pacanowie) – polski lekarz, polityk, minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa od 11 lipca 1992 do 4 maja 1993.
 • Gabriel Janowski,
 • Ireneusz Niewiarowski,
 • Henryk Bąk,
 • Antoni Furtak,
 • Kazimierz Rostek,
 • Roman Wierzbicki,
 • Wanda Sikora,
 • Artur Balazs,
 • Włodzimierz Sumara,
 • Zbigniew Lech.
 • W głosowaniu komitet uzyskał 5,47% głosów, co przełożyło się na 28 mandatów poselskich i 7 senatorskich. W wyniku zawartych porozumień Henryk Bąk został wybrany na wicemarszałka Sejmu, a Józef Ślisz ponownie objął stanowisko wicemarszałka Senatu. Jednocześnie parlamentarzyści PSL „Solidarność” powołali odrębny klub parlamentarny, liczący 10 posłów i 2 senatorów.

  Jan Ferdynand Olszewski (ur. 20 sierpnia 1930 w Warszawie) – polski polityk, adwokat i publicysta. Kawaler Orderu Orła Białego.Rząd Jana Olszewskiego – gabinet pod kierownictwem premiera Jana Olszewskiego powołany 23 grudnia 1991 przez pierwszy w III Rzeczypospolitej wybrany w pełni wolnych wyborach Sejm I kadencji.

  PSL-PL w parlamencie w latach 1992–1993[ | edytuj kod]

  Na początku 1992 pozostali sygnatariusze komitetu utworzyli jednolite ugrupowanie pod nazwą Polskie Stronnictwo Ludowe – Porozumienie Ludowe, w ramach którego PSL-Mikołajczykowskie zachowało pewną autonomię. Na czele klubu parlamentarnego (który pozostał pod nazwą Porozumienie Ludowe) stanął Feliks Klimczak. Przewodniczącym partii, formalnie powołanej 8 marca, został Gabriel Janowski, pełniący tę funkcję przez cały okres funkcjonowania tego ugrupowania.

  Józef Frączek (ur. 14 lutego 1952 w Łańcucie) – polski polityk, nauczyciel, rolnik, poseł na Sejm I kadencji, senator III i IV kadencji, samorządowiec.Wanda Sikora (ur. 16 stycznia 1938 w miejscowości Zaburze) – polska rolnik i polityk, posłanka na Sejm RP I kadencji.

  Ludowcy weszli w skład rządu Jana Olszewskiego (Gabriel Janowski objął resort rolnictwa), a następnie współtworzyli wielopartyjny gabinet Hanny Suchockiej. W jego ramach otrzymali ponownie tekę ministra rolnictwa (dla swojego lidera), a także ministra środowiska dla senatora Zygmunta Hortmanowicza. W skład rządu jako minister bez teki wszedł również senator Jerzy Kamiński.

  Hanna Suchocka (ur. 3 kwietnia 1946 w Pleszewie) – polska polityk, radca prawny i nauczyciel akademicki. W latach 1992–1993 premier Polski, minister sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka, w latach 2001–2013 ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej oraz Zakonie Maltańskim. Posłanka na Sejm PRL VIII kadencji i na Sejm X, I, II i III kadencji.Akcja Wyborcza Solidarność (AWS) – koalicyjne ugrupowanie polityczne o charakterze centroprawicowym, powstałe 8 czerwca 1996, sprawujące władzę w Polsce w latach 1997–2001, którego założycielem był Marian Krzaklewski. Skupiało wiele ugrupowań o różnym charakterze i poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i centroprawicowych. W okresie od 10 listopada 1997 do 6 czerwca 2000 tworzyła koalicję rządową z Unią Wolności, a następnie, po wystąpieniu UW z koalicji, do 19 października 2001 – rząd mniejszościowy. Przewodniczącym AWS (a później także Klubu Parlamentarnego AWS) był Marian Krzaklewski. Premierem z ramienia koalicji był Jerzy Buzek (jego rząd otrzymał wotum zaufania 11 listopada 1997).

  Odwołanie z rządu Gabriela Janowskiego przez Hannę Suchocką doprowadziło do formalnego wyjścia PSL-PL z koalicji. Jednak podczas głosowania nad wotum nieufności jedynie pojedynczy posłowie tej partii opowiedzieli się przeciw rządowi.

  Lata 1993–1999[ | edytuj kod]

  Na potrzeby przedterminowych wyborów parlamentarnych PSL-PL utworzyło własny komitet wyborczy, bezskutecznie prowadząc uprzednio rozmowy koalicyjne m.in. ze Zjednoczeniem Chrześcijańsko-Narodowym. Jednocześnie grupa działaczy partii (m.in. Andrzej Łuszczewski, Janusz Byliński) zasiliła tworzony przez Lecha Wałęsę Bezpartyjny Blok Wspierania Reform.

  Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie – polska centroprawicowa partia polityczna działająca w pierwszej połowie lat 90., początkowo jako Polskie Stronnictwo Ludowe "Solidarność".Bezpartyjny Blok Wspierania Reform (BBWR) – polski komitet wyborczy, którego powstanie zapowiedział Lech Wałęsa 1 czerwca 1993 podczas konferencji prasowej w ogrodach Belwederu. Miał on odnosić się do tradycji piłsudczykowskiego Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. BBWR został zarejestrowany sądownie 30 listopada 1993 jako stowarzyszenie. W 7 stycznia 1994 podczas posiedzenia założycieli funkcję przewodniczącego powierzono Zbigniewowi Relidze. Funkcję przewodniczącego pełnił do czasu zwołania zjazdu stowarzyszenia. W listopadzie tego samego roku ustąpił i odszedł z BBWR. Bezpartyjny Blok Wspierania Reform był formacją polityczną mającą stworzyć w nowym parlamencie zaplecze Prezydenta RP, który liczył na uzyskanie przez swoje ugrupowanie co najmniej 25% głosów. W wyniku wyborów parlamentarnych, które odbyły się 19 września 1993, BBWR uzyskał 746 653 głosy, tj. 5,41% poparcia, co przełożyło się na 18 mandatów parlamentarnych (16 sejmowych i 2 senackie). Już wówczas Lech Wałęsa zaczął się dystansować od swojej nowej formacji.

  Listę ogólnopolską PSL-PL otwierali Gabriel Janowski, Henryk Bąk, Marian Dembiński, Leszek Dziamski i Jerzy Chróścikowski. W głosowaniu partia uzyskała 2,37% głosów, nie przekraczając wynoszącego 5% progu wyborczego do Sejmu. Zdobyła jednak jeden mandat senatorski (Józef Frączek), do Senatu weszła także kandydatka NSZZ „Solidarność” RI (Jadwiga Stokarska). Związkowcy z rolniczej „S” zrezygnowali wkrótce z bliższej współpracy z partią Gabriela Janowskiego, wspierając inicjatywy polityczne Jana Olszewskiego.

  Polskie Stronnictwo Ludowe tzw. wilanowskie to polska partia polityczna założona 15 sierpnia 1989 w Wilanowie przez działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego z lat 1945–1949 i "Solidarności" Rolników Indywidualnych.Janusz Józef Byliński (ur. 10 marca 1952 w Zakroczymiu) – polski polityk, inżynier ogrodnik, były minister rolnictwa, poseł na Sejm X kadencji.

  W kolejnych latach ludowcy brali udział w szeregu inicjatyw politycznych integrujących pozaparlamentarną prawicę. Weszli w skład Przymierza dla Polski i Konwentu Świętej Katarzyny. W 1995 popierali ubiegającego się o reelekcję Lecha Wałęsę w wyborach prezydenckich.

  Rok później współtworzyli Akcję Wyborczą Solidarność, w ramach której w wyborach w 1997 PSL-PL uzyskało trzy mandaty poselskie (Gabriel Janowski, Leszek Dziamski i Zbigniew Rynasiewicz) oraz jeden senatorski (Józef Frączek). 15 stycznia 1999 kongres partii podjął decyzję o jej samorozwiązaniu i wejściu w skład Ruchu Społecznego AWS, co zakończyło samodzielną działalność tego ugrupowania.

  Włodzimierz Sumara (ur. 31 maja 1946 w Będzinie, zm. 2 czerwca 2010) – polski polityk, rolnik, urzędnik państwowy, poseł na Sejm I kadencji.Wybory parlamentarne w Polsce w 1991 r. odbyły się 27 października 1991 roku. Były to pierwsze w Polsce po II wojnie światowej całkowicie wolne wybory parlamentarne.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Politycy PSL – Porozumienia Ludowego
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Krystyna Paszkiewicz (red.): Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, s. 99–100. ISBN 83-229-2493-3.
 • Ruch Społeczny (RS) – polska prawicowa partia polityczna, działająca w latach 1997-2004, do 2002 pod nazwą Ruch Społeczny Akcja Wyborcza Solidarność (RS AWS).Partia polityczna ("partia" od łac. pars, część) – dobrowolna organizacja społeczna o określonym programie politycznym, mająca na celu jego realizację poprzez zdobycie i sprawowanie władzy lub wywieranie na nią wpływu.
  Warto wiedzieć że... beta

  Rząd Hanny Suchockiej – gabinet pod kierownictwem premier Hanny Suchockiej, powołany przez Sejm 11 lipca 1992 po niepowodzeniu misji utworzenia rządu przez Waldemara Pawlaka. 28 maja 1993 Sejm RP na wniosek NSZZ Solidarność, większością jednego głosu uchwalił wotum nieufności dla rządu Hanny Suchockiej. 29 maja 1993 prezydent Lech Wałęsa w wyniku uchwalenia wotum nieufności bez jednoczesnego dokonania wyboru nowego premiera przez Sejm, skorzystał ze swoich konstytucyjnych uprawnień (na podstawie Małej Konstytucji), nie przyjął dymisji rządu Hanny Suchockiej i rozwiązał parlament.
  Andrzej Damazy Łuszczewski (ur. 14 maja 1956 w Zakroczymiu) – polski polityk, ogrodnik, urzędnik państwowy, były wiceminister rolnictwa, były prezes Agencji Rynku Rolnego.
  Roman Bolesław Bartoszcze (ur. 9 grudnia 1946 w Jaroszewicach) – polski polityk, pierwszy prezes PSL, poseł na Sejm X i I kadencji. Brat Piotra Bartoszcze.
  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.
  Wybory parlamentarne w Polsce w 1993 odbyły się 19 września 1993 r.; zostały rozpisane na skutek zarządzenia Prezydenta RP Lecha Wałęsy o rozwiązaniu Sejmu z dniem 31 maja 1993 r.
  Konwent Świętej Katarzyny – blok polityczny skupiający polskie prawicowe partie polityczne, związki zawodowe i inne organizacje, działający na przełomie lat 1994 i 1995.
  Antoni Furtak (ur. 12 czerwca 1944 w Chrząchówku) – polski mechanik, rolnik i polityk, działacz opozycji w czasach PRL, poseł na Sejm X i I kadencji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.889 sek.