• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Porozumienie

  Przeczytaj także...
  Układ Warszawski (oficjalna nazwa: Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej ang. Warsaw Pact ros. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи) – sojusz polityczno-wojskowy państw tzw. bloku wschodniego z dominującą rolą ZSRR. Formalnie powstał na podstawie Deklaracji Bukaresztańskiej, jako odpowiedź na militaryzację tzw. Niemiec Zachodnich i włączenie ich w strukturę NATO, a sankcjonował istniejące od zakończenia II wojny światowej podporządkowanie poszczególnych państw i ich armii ZSRR.Układ planetarny – planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd. System planetarny, w którym znajduje się Ziemia nosi nazwę Układu Słonecznego.
  Sterowanie adaptacyjne - metoda sterowania, w której regulator dopasowuje parametry (które ulegają zmianie lub na początku są niepewne). Przykładowo podczas lotu masa samolotu, na skutek zużycia paliwa, powoli zmniejsza się - potrzebna jest więc zasada sterowania, która sama się dostosuje do takich zmiennych warunków.

  Układ (pakt, system)

  Polityka, gospodarka i społeczeństwo[]

 • Układ wojskowy
 • układ polityczny
 • układ geopolityczny
 • Układ Warszawski
 • Pakt Północnoatlantycki
 • układ powiązań
 • Układ Ribbentrop-Mołotow
 • układ Warszawski
 • układ z Dayton
 • układ z Schengen
 • pakt z diabłem
 • Układ (slogan polityczny)
 • układ gry
 • układ dłużniczy
 • Fizyka[]

 • układ fizyczny
 • układ ciał
 • układ złożony
 • układ odniesienia
 • układ refrakcyjny
 • układ termodynamiczny
 • układ optyczny
 • układ współrzędnych
 • układ jednostek
 • układ SI
 • układ jednostek miar MKSA
 • układ dynamiczny
 • układ dynamiczno-statyczny
 • układ statyczny
 • układ termodynamicznie otwarty
 • układ termodynamicznie zamknięty
 • układ termodynamicznie izolowany
 • układ otwarty (automatyka)
 • układ domknięty (teoria systemów)
 • układ zamknięty (automatyka)
 • Astronomia[]

 • Układ Słoneczny
 • układ planetarny
 • Biologia[]

 • Układ narządów
 • układ pokarmowy
 • układ hormonalny
 • układ nerwowy
 • układ odpornościowy
 • układ kostny
 • układ limfatyczny
 • układ krążenia
 • układ pozapiramidowy
 • układ oddechowy
 • układ wydalniczy
 • układ moczowy
 • układ rozrodczy
 • układ siateczkowo-śródbłonkowy
 • układ bodźcotwórczo-przewodzący serca
 • układ ekologiczny
 • Chemia[]

 • układ chemiczny
 • układ żelazo-węgiel
 • układ okresowy pierwiastków
 • układ żelazo-cementyt
 • Elektronika[]

 • układ scalony
 • układ elektroniczny
 • układ cyfrowy
 • układ analogowy
 • układ sekwencyjny
 • układ hybrydowy
 • układ trójfazowy
 • układ koincydencyjny
 • Informatyka[]

 • układ QWERTY
 • układ sekwencyjny
 • układ wejścia-wyjścia
 • układ klawiatury
 • Matematyka[]

 • układ równań
 • układ współrzędnych
 • układ liczbowy
 • układ dwójkowy
 • układ dziesiętny
 • układ szesnastkowy
 • Technika[]

 • układ automatyki
 • układ sterowania
 • układ adaptacyjny
 • układ jezdny
 • układ napędowy
 • układ napędowy roweru
 • układ zapłonowy silnika spalinowego
 • układ rozruchowy gaźnika
 • układ przejściowy
 • układ kompensacyjny gaźnika
 • układ regulacji stałowartościowej
 • układ nadążny
 • układ regulacji ekstremalnej
 • układ regulacji adaptacyjnej
 • układ łańcuchowy
 • układ grawitacyjny
 • układ wtryskowy
 • układ zapłonowy
 • układ wylotowy
 • układ smarowania
 • układ dolotowy
 • układ doładowania
 • układ inercjalny
 • układ nieinercjalny
 • układ środka masy
 • układ hamulcowy
 • układ hydrauliczny
 • układ korbowy
 • układ elektropneumatyczny
 • W silnikach[]

 • układ zasilania
 • układ rozrządu
 • układ rozrządu silnika spalinowego
 • układ smarowania silnika spalinowego
 • układ chłodzenia silnika
 • układ biegu jałowego
 • układ przejściowy
 • układ CRT
 • układ PF
 • układ mono
 • układ nośny
 • układ jezdny
 • układ przeniesienia napędu
 • układ kierowniczy
 • Telewizja[]

 • Układyamerykański serial telewizyjny
 • Układnorweski serial telewizyjny
 • Zobacz też[]

 • system
 • teoria systemów
 • zespół
 • związek
 • Układ dolotowy jest układem w silniku spalinowym składającym się z elementów i urządzeń, rzadziej maszyn, którego zasadniczym zadaniem jest doprowadzenie i niekiedy wstępne sprężenie powietrza lub powietrza i mieszanki paliwowo-powietrznej do cylindrów silnika. Podstawowe elementy układu dolotowego: filtr powietrza, przewody dolotowe, kolektor dolotowy.Nieinercjalny układ odniesienia – układ odniesienia poruszający się ruchem niejednostajnym względem jakiegokolwiek inercjalnego układu odniesienia.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Układ kierowniczy jest to zespół mechanizmów umożliwiających kierowanie pojazdem, czyli utrzymywanie stałego kierunku jazdy lub jego zmianę zgodnie z wolą kierowcy.
  Układ krążenia, układ naczyniowy – układ narządów zapewniający transport płynów ustrojowych w organizmach zwierząt.
  Układ łańcuchowy to pojęcie związane z robotami mobilnymi i oznacza sposób na przedstawienie zależności pomiędzy położeniem i orientacją robota w przestrzeni, a sygnałami sterującymi. Wzór na układ łańcuchowy używany jest m.in. w algorytmie sterowania sinusoidalnego.
  Układ mono jest to układ, w którym paliwo do układu ze zbiornika jest tłoczone przez pompę paliwa pod ciśnieniem 100 kPa. Paliwo przepływając przez filtr ulega oczyszczaniu, a następnie dopływa do regulatora ciśnienia utrzymającego ciśnienie paliwa na stałym poziomie. Stąd jest kierowane do wtryskiwacza elektromagnetycznego. Główną częścią układu mono jest zespół wtryskowy, zamocowany na kolektorze dolotowym silnika. W dolnej części zespołu wtryskowego jest umieszczona przepustnica wraz z czujnikiem i nastawnikiem jej położenia. W górnej części zespołu wtryskowego znajduje się część obwodu zasilania paliwem, składająca się z wtryskiwacza, regulatora ciśnienia paliwa oraz kanałów doprowadzających i odprowadzjących paliwo.
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.
  Układ hormonalny, układ wewnątrzwydzielniczy, układ dokrewny, układ endokrynny – układ narządów występujący u zwierząt, składający się z gruczołów dokrewnych i wyspecjalizowanych komórek warunkujących wydzielanie hormonów.
  Układ elektropneumatyczny - układ elektrycznego sterowania hamulcami pneumatycznymi. Układ umożliwia znaczne zwiększenie szybkości działania hamulców.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.069 sek.