• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Poradnik Językowy

  Przeczytaj także...
  Filologia polska, in. polonistyka – filologia, której przedmiotem jest język polski, literatura polska i kultura polska.Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.
  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.

  Poradnik Językowy – popularnonaukowy miesięcznik powstały w Krakowie w 1901, którego celem jest propagowanie wiedzy o języku polskim. W czasopiśmie poruszane są sprawy poprawności i kultury języka. „Poradnik Językowy” przeznaczony jest dla nauczycieli polonistów oraz wykładowców i studentów filologii polskiej i innych kierunków humanistycznych.

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Stanisław Dubisz (ur. 30 sierpnia 1949 w Kolbuszowej) – językoznawca. Od roku 1997 profesor oraz pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego (od 1990 kierownik Pracowni Językoznawstwa Stosowanego). Były dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dubisz tworzy prace głównie z zakresu historii języka polskiego, stylistyki, współczesnej polszczyzny, dialektów i gwar polskich.

  Historia[]

  Założycielem, wydawcą i wieloletnim redaktorem pisma był Roman Zawiliński. Na łamach ukazywały się teksty dotyczące problematyki poprawności językowej. Od 1912 współpracę z pismem podjęli językoznawcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a pismo zmieniło nazwę na „Język Polski i Poradnik Językowy”, a następnie na „Język Polski”. W 1932 pismo pod pierwotnym tytułem zostało wznowione w Warszawie za zgodą Romana Zawilińskiego. W Warszawie periodyk staje się organem Towarzystwa Poprawności Języka Polskiego (od 1934 Towarzystwa Krzewienia Poprawności i Kultury Języka, po II wojnie światowej – Towarzystwa Kultury Języka).
  Pierwszym warszawskim redaktorem zostaje w roku 1932 Kazimierz Król, a następnie od listopada 1932 prof. Witold Doroszewski. W zeszycie pierwszym z 1933 roku redaktorzy pisma, profesorowie Witold Doroszewski, Stanisław Słoński, Stanisław Szober oraz Jan Rzewnicki, opublikowali „Komunikat Redakcji”.
  Obecny charakter „Poradnika Językowego” ukształtowany został przez jego wieloletniego redaktora Witolda Doroszewskiego (1932-1976). Kolejnymi przewodniczącymi rady redakcyjnej byli: prof. Mieczysław Szymczak (1976-1985), prof. Danuta Buttlerowa (1985-1991), prof. Halina Satkiewicz (1991-2008), prof. Stanisław Dubisz (od 2008).
  Z różnych przyczyn (finansowych, wojennych) czasopismo nie było wydawane w latach: 1915, 1917-1918, 1925, 1928, 1939-1948.

  Mieczysław Szymczak (ur. 5 października 1927 w Domaniewku, zm. 30 września 1985 w Sofii) - językoznawca polski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.Państwowy Instytut Wydawniczy (PIW) – polskie wydawnictwo założone w 1946 w Warszawie; od 2005 dyrektorem wydawnictwa jest Rafał Skąpski.

  Od momentu przeniesienia pisma do Warszawy było ono wydawane przez: w latach 1948-1955 - Państwowy Instytut Wydawniczy, w latach 1956-1962 - Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, w latach 1963-1991 - Państwowe Wydawnictwo Naukowe, w latach 1992-2012 - Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, a od 2013 roku wydawane jest przez Dom Wydawniczy "Elipsa".

  Halina Satkiewicz (wł. Alojza Halina Satkiewicz) (ur. 22 lipca 1928 w Grodnie, zm. 22 listopada 2012 w Warszawa) – polska językoznawczyni, prof. dr. hab. Uniwersytetu Warszawskiego.Stanisław Józef Leonard Szober (ur. 6 listopada 1879 w Warszawie, zm. 29 sierpnia 1938 w Warszawie) – polski językoznawca i pedagog. Od 1919 był profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, w 1938 został członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Autor "Słownika ortoepicznego" (1937), w późniejszych wydaniach (pod redakcją Witolda Doroszewskiego) pod nazwą "Słownik poprawnej polszczyzny" (1958).

  "Poradnik Językowy" pełni rolę organu: w latach 1932-1939 - Towarzystwa Krzewienia Kultury Języka Polskiego; w latach 1948-1952 - Komisji Językowej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego; w latach 1952-1966 - Redakcji Słownika Języka Polskiego; od 1966 - Towarzystwa Kultury Języka.

  Stanisław Słoński (ur. 9 października 1879 w Michałowicach koło Warszawy, zm. 8 marca 1959 w Warszawie), polski językoznawca i slawista.Dom Wydawniczy ELIPSA założony został w roku 1990. Wydawnictwo specjalizuje się w publikacjach naukowych i popularnonaukowych ze wszystkich dziedzin nauki - w szczególnosci politologii, historii najnowszej, ekonomii, prawa i językoznawstwa. Do tej pory wydało ponad 750 tytułów. Od roku 2000 wydaje też podręczniki szkolne do zajęć z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa (zagadnienia ratownictwa, pierwszej pomocy i obrony cywilnej). Wydawnictwo świadczy także usługi dla szkół wyższych i innych instytucji wydając książki, podręczniki, skrypty i broszury.

  Bibliografia[]

 • Encyklopedia Krakowa, wyd. PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 • Historia Poradnika [dostęp 10.02.2011]. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Danuta Buttlerowa (Danuta Antonina Buttler, ur. 18 września 1930 w Radomiu - zm. 2 marca 1991 w Warszawie) – językoznawca, polonistka i dydaktyk. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, związana z Wydziałem Dziennikarstwa i Wydziałem Filologii Polskiej, członek Komitetu Językoznawstwa PAN, członek komisji Międzynarodowego Komitetu Slawistów, organizatorka i pierwsza kierowniczka polonistyki białostockiej (1969-1971), czyli późniejszego Instytutu Filologii Polskiej (1980) białostockiej filii UW (od 1993 r. będącej już Uniwersytetem w Białymstoku). Autorka prac z zakresu leksykologii, fonologii, kultury języka polskiego a szczególnie książek dotyczących współczesnej polszczyzny, w tym analiz mogących być dzisiaj uznane za pierwsze opisy kognitywne czy semantyczno-składniowe (Innowacje składniowe we współczesnej polszczyźnie). Autorka ponad 250 prac naukowych.
  Witold Jan Doroszewski (ur. 1 maja 1899 w Moskwie, zm. 26 stycznia 1976 w Warszawie) – polski językoznawca, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek PAN, redaktor Słownika języka polskiego.
  Roman Zawiliński (ur. 1 marca 1855 w Brzezinach koło Ropczyc, zm. 12 października 1932 w Krakowie), polski językoznawca, pedagog i etnograf. Założyciel i wieloletni redaktor „Poradnika Językowego”, autor prac językoznawczych i etnograficznych, a także gramatyki języka polskiego dla szkół średnich i słownika wyrazów bliskoznacznych.
  Wydawnictwo Naukowe PWN SA – wydawnictwo z siedzibą w Warszawie, założone w 1951, w obecnej formie prawnej działające od 1997. Wydawnictwo Naukowe PWN SA stanowi jednostkę dominującą Grupy kapitałowej PWN, w skład której wchodzi kilkanaście przedsiębiorstw, głównie wydawnictw.
  Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego – wydawca książek naukowych i dydaktycznych, których autorami są najwybitniejsi przedstawiciele nauki polskiej i światowej. Wydawnictwo nie ogranicza się do jednej dziedziny akademickiej, lecz wydaje najciekawsze prace polskich naukowców, a także przygotowuje tłumaczenia dzieł, które wzbudziły zainteresowanie, kontrowersje i wniosły znaczący wkład w naukę światową. Do czołowych przedsięwzięć wydawniczych należy seria Comunicare, w której publikowane są prace prezentujące systemy komunikacji, media, gatunki prasowe i piśmiennicze w ujęciu antropologicznym. Innymi istotnymi wydawnictwami są serie Wiedza o kulturze, Biblioteka Klasyków Nauki i Biblioteka Dzieł Wschodu. Wydawnictwa publikują również czasopisma naukowe: Przegląd Humanistyczny, Poradnik Językowy, Studia Iuridica, Polish Archeology Mediterranean (PAM) oraz wiele innych.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” w Warszawie – wydawca słowników dwujęzycznych i podręczników do nauki języków obcych, słowników i poradników języka polskiego, podręczników do nauki języka polskiego dla cudzoziemców oraz popularnych rozmówek, a także leksykonów i książek popularnonaukowych z różnych dziedzin.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.