• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Porównanie klientów poczty elektronicznej

  Przeczytaj także...
  Novell GroupWise – oprogramowanie do pracy grupowej rozwijane i wspierane przez firmę Novell, zawierające pocztę e-mail, kalendarze (grupowe i indywidualne), zarządzanie informacjami osobistymi, komunikator oraz system obiegu dokumentów.Lotus Notes – aplikacja-klient środowiska do pracy grupowej Lotus Notes/Domino. Początkowo nazwa Notes oznaczała cały system, lecz od wersji Release 4 (R4) (premiera w 1996 roku), serwer systemu nosi miano Lotus Domino.
  Sylpheed – klient poczty elektronicznej i czytnik grup dyskusyjnych oparty na bibliotece GTK+. Najnowsza wersja programu współpracuje z biblioteką GTK+ w wersji 2.4 (zalecana jest wersja 2.6 lub późniejsze). Plik instalacyjny programu zawiera niezbędne komponenty biblioteki GTK+.

  Porównanie klientów poczty elektronicznej. Poniższe tabele porównują ogólne oraz niektóre techniczne informacje na temat programów klienta poczty elektronicznej. W dalszej części artykułu, na określenie klienta poczty elektronicznej używana będzie nazwa program pocztowy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat danego programu, proszę skorzystać z dedykowanego artykułu.

  Gnus (wymawiamy /gnuz/) – czytnik wiadomości w edytorach GNU Emacs i XEmacs. Umożliwia czytanie i komponowanie listów elektronicznych i wiadomości grup dyskusyjnych. Dodatkowo, potrafi korzystać ze źródeł na stronach internetowych.Zimbra (Zimbra Collaboration Suite, ZCS) – system pracy grupowej stworzony przez firmę Zimbra z Sunnyvale w Kalifornii, kupioną we wrześniu 2007 za 350 mln dolarow przez Yahoo, a w styczniu 2010 przez VMware. System zawiera komponenty serwerowe i klienckie. Dostępne są dwie wersje produktu: z otwartym kodem oraz serwisowana komercyjna (Zimbra Network Edition) z komponentami z zamkniętym kodem.

  UWAGA: niniejszy artykuł może zawierać niepełne lub nieaktualne dane względem bieżącej wersji danego programu.

  Eudora – klient poczty elektronicznej. Pierwsza wersja powstała w 1988, jej autorem był Steve Dorner, pracownik University of Illinois. Od 1991 do 2006 program był rozwijany przez firmę Qualcomm. Nazwa programu pochodzi od imienia amerykańskiej pisarki Eudory Welty, autorki noweli „Why I live at the Post Office”.Bezpieczeństwo teleinformatyczne – zbiór zagadnień z dziedziny telekomunikacji i informatyki związany z szacowaniem i kontrolą ryzyka wynikającego z korzystania z komputerów, sieci komputerowych i przesyłania danych do zdalnych lokalizacji, rozpatrywany z perspektywy poufności, integralności i dostępności.

  Ogólne[]

  Podstawowe informacje na temat programów pocztowych: autor/firma, licencja/cena itd.

  Historia wydań[]

  Krótka informacja na temat historii produktu, jego wydań.

  Obsługa przez systemy operacyjne[]

  System operacyjny obsługujący bez emulacji dane programy pocztowe.

  Obsługa protokołów[]

  Wykaz protokołów oraz standardów obsługiwanych przez dany program pocztowy.

  Pine (ang. Program for Internet News & Email) – pełnoekranowy program odczytu i komponowania poczty oraz grup dyskusyjnych działającym w trybie tekstowym. Opracowany został na Uniwersytecie Washington w Seattle. Materiałem "wyjściowym" był program elm, a dla używanego przez pine edytora pico – MicroEmacs. Nazwy pine i pico są nazwami zastrzeżonymi Uniwersytetu Washington.Plan 9 from Bell Labs – rozproszony system operacyjny, który powstał w Computing Sciences Research Center w AT&T Bell Laboratories (obecnie Lucent Technologies, Bell Labs).
  1. KDE obsługuje grupy dyskusyjne (NNTP) przy użyciu KNode
  2. KDE obsługuje kanały informacyjne (ang. feeds) przy użyciu Akregator
  3. Studio Blog Reader jest jednym z czytników RSS dla Lotus Notes

  Uwierzytelnianie[]

  1. Opis: RFC-1734
  2. Opis: RFC-2095
  3. Opis: RFC-2831
  4. Opis: RFC-2554

  Obsługa SSL oraz TLS[]

  1. Opis: RFC-2595
  2. Opis: RFC-2487
  3. Opera Mail nie pozwala na nawiązywanie połączeń przy użyciu komendy STARTTLS na niektórych portach (np. na porcie 995 dla pop3)

  Dodatkowe możliwości[]

  Informacje o możliwościach każdego programu pocztowego.

  YAM (Yet Another Mailer) – program poczty elektronicznej przeznaczony dla systemów AmigaOS, AROS i MorphOS, korzystający z interfejsu MUI. Zawiera m.in. obsługę SSL, filtrów, PGP oraz nieograniczonej liczby kont POP3. Program powstał w 1995 roku, jego pomysłodawcą i twórcą jest Marcel Beck.Elmo to klient poczty elektronicznej, działający w środowisku tekstowym (konsola) i zaprojektowany z myślą o wymagających użytkownikach.
  1. First release 6.0 (September 2003), enhancements introduced in release 7.0 (August 2005)

  Dostosowanie interfejsu, struktura danych[]

  1. Dzielenie dużych wiadomości zgodnie z RFC2046 rozdział "5.2.2 Partial Subtype". Pozwala na wysyłanie dużych wiadomości w częściach i automatyczne ich scalanie w programie adresata.

  Szablony, skrypty i języki programowania[]

  Bezpieczeństwo[]

  Porównanie niezałatanych znanych błędów bezpieczeństwa występujących w ostatniej wersji stabilnej programu. Tabela jest oparta na informacjach SecurityFocus. Zobacz artykuł Bezpieczeństwo teleinformatyczne w celu uzyskania dalszych informacji na temat znanych problemów bezpieczeństwa w programach.

  Poczta systemu Windows (ang. Windows Mail) to klient poczty elektronicznej i newsreader firmy Microsoft, dodawany do systemu operacyjnego Windows. We wcześniejszych wersjach systemu Windows nosił nazwę Outlook Express (nie mylić z Microsoft Outlook).Mail – program pocztowy oraz czytnik RSS przeznaczony dla systemów OS X wydany przez Apple Inc. (pierwotnie NeXT). Po raz pierwszy pojawił się w systemie NeXTStep.

  Ogólna lista programów pocztowych[]

  Poniżej przedstawiona jest lista programów pocztowych.

  Graficzne[]

 • Apple Mail
 • Balsa
 • Becky!
 • Bloomba
 • Citadel
 • Claris Em@iler
 • Claws Mail
 • Eudora
 • Forté Agent
 • GroupWise
 • Hellcore mailer
 • IncrediMail
 • i.Scribe/InScribe
 • KMail
 • Lotus Notes
 • Opera Mail (dawniej M2)
 • Microsoft Entourage
 • Microsoft Outlook
 • Microsoft Outlook Express
 • Mozilla Thunderbird
 • Mozilla Mail & Newsgroups
 • Mulberry
 • Netscape Navigator
 • Novell Evolution
 • Pegasus Mail
 • PocoMail
 • SeaMonkey Mail & Newsgroups
 • Sylpheed
 • The Bat!
 • YAM (Yet Another Mailer)
 • Tekstowe[]

 • Elm (program pocztowy)
 • Elmo
 • Gnus
 • mailx(1) – jedna z tradycyjnych implementacji mail(1)
 • MH
 • Mutt
 • Pine
 • Upas – system plików poczty elektronicznej dla Plan 9
 • Webowe[]

 • 24SevenOffice
 • Citadel
 • Horde IMP
 • WebPine
 • Roundcube Webmail
 • Skweezer Mail
 • SquirrelMail
 • Zimbra
 • Linki zewnętrzne[]

 • UAlbany ITS: Email Services – Email Choices: Mail Client Comparison Summary Tables
 • E-mail client comparison
 • T&B : Email : Clients
 • System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.Akregator – wolny czytnik wiadomości (kanałów RSS) dla systemów opartych na Uniksie (Unix, GNU/Linux, FreeBSD). Obsługuje standardy RSS oraz Atom. Kanały mogą być grupowane w kategorie, w zależności od preferencji użytkownika, co znacznie usprawnia zarządzanie treścią.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Netscape Navigator, później Netscape Communicator, następnie Netscape i znowu Netscape Navigator to przeglądarka internetowa wyprodukowana przez amerykańskie przedsiębiorstwo Netscape Communications Corporation. Pierwsza wersja programu pojawiła się w roku 1994, ostatnia, 9. wersja programu ukazała się w 2007. 28 grudnia 2007 AOL (właściciel marki) ogłosił wstrzymanie prac nad rozwojem aplikacji internetowych (przeglądarka i klient poczty elektronicznej oraz grup dyskusyjnych), pierwotnie poprawki bezpieczeństwa miały być wypuszczane do 2 lutego 2008 r., jednak zostały przedłużone do 1 marca 2008 r.
  Klient poczty elektronicznej (ang.) Mail User Agent, MUA – program poczty elektronicznej służący użytkownikowi komputera do odbioru i wysyłania poczty elektronicznej.
  Mozilla Thunderbird – wolny klient poczty, komunikator internetowy (ze wsparciem dla XMPP, Facebooka, Twittera i IRC), czytnik grup dyskusyjnych oraz kanałów informacyjnych w formacie RSS i Atom.
  Evolution (wcześniej Ximian Evolution i Novell Evolution) – wielofunkcyjny klient poczty elektronicznej i organizer (kalendarz, lista zadań, książka adresowa, notatki) rozwijany na licencji GPL.
  Opera Mail (dawniej M2) – klient poczty e-mail, grup dyskusyjnych, IRC oraz czytnik kanałów RSS i Atom firmy Opera Software ASA, dawniej zaimplementowany w darmowej przeglądarce internetowej Opera, obecnie dystrybuowany wyłącznie jako osobny produkt dla systemów Mac OS oraz Windows.
  SeaMonkey – pakiet programów składający się z przeglądarki internetowej, klienta poczty i grup dyskusyjnych, edytora stron HTML oraz klienta IRC.
  Mutt – (klient poczty elektronicznej). Jest to niewielki i prosty w obsłudze program tekstowy używany do czytania poczty elektronicznej pod systemami operacyjnymi typu Unix. W dużym stopniu bazuje na innym kliencie pocztowym elm, choć obecnie funkcjonalnością zbliżony jest do slrn. Został napisany przez Michaela Elkinsa w 1995 roku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.