• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Populacja

  Przeczytaj także...
  Populacja stacjonarna w demografii to populacja z zerowym przyrostem naturalnym, czyli taka, w której wskaźnik urodzeń jest równy wskaźnikowi umieralności. W długim okresie populacja osiąga stan stacjonarny, w przeciwnym razie następuje wyginięcie, populacja też nie może rozrastać się w nieskończoność.Liczba ludności – liczba osób zamieszkujących dany obszar (np. jednostkę osadniczą, jednostkę administracyjną, państwo, kontynent itp.) w danym momencie.
  Populacja statystyczna (inaczej populacja generalna, zbiorowość generalna) – zbiór elementów, podlegających badaniu statystycznemu.
  Populacja biologiczna – zespół organizmów jednego gatunku żyjących równocześnie w określonym środowisku i wzajemnie na siebie wpływających, zdolnych do wydawania płodnego potomstwa. Nie jest to jednak suma osobników jednego gatunku, a zupełnie nowa całość.Idea populacji gwiazdowych powstała, gdy odpowiednio dobra zdolność rozdzielcza obserwacji galaktyki M31 pozwoliła Walterowi Baademu w 1944 roku na wyróżnienie w tej galaktyce dwóch odrębnych populacji gwiazd. Dysk galaktyki M31 na diagramie HR przypominał gromady otwarte, natomiast zgrubienie centralne na diagramie Hertzsprunga-Russella przypominało gromady kuliste. Te dwa typy gwiazd zyskały miano gwiazd populacji I i gwiazd populacji II.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Populacja skończona – w statystyce oznacza populację statystyczną o skończonej liczbie jednostek. Ogromna większość populacji, z którymi mamy do czynienia w statystyce, szczególnie w statystyce stosowanej, to populacje skończone.
  Populacja standardowa to populacja statystyczna, którą tworzymy przy porównywaniu dwu lub więcej populacji w celu wyeliminowania pewnych czynników strukturalnych mogących wpłynąć na porównanie.
  Populacja nieskończona to pojęcie z zakresu statystyki oznaczające taką populację statystyczną, która ma nieskończoną liczbę elementów (jednostek).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.