• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pompka wodna

  Przeczytaj także...
  Giovanni Battista Venturi (ur. 1746 - zm. 1822) - włoski fizyk. Odkrywca zjawiska nazwanego od jego nazwiska efektem Venturiego.Prężność pary wodnej (ciśnienie pary wodnej) – ciśnienie cząstkowe wywierane przez parę wodną zawartą w powietrzu, określane w jednostkach ciśnienia – milimetrach słupa rtęci (mm Hg) lub hektopaskalach (hPa).
  Równanie Bernoulliego - jedno z podstawowych równań hydrodynamiki płynów idealnych, sformułowane przez Daniela Bernoulliego w 1738 roku.
  1
  Schemat budowy wodnej pompki laboratoryjnej
  2
  Pompka z mosiądzu niklowanego

  Pompka wodna – rodzaj małej pompy próżniowej stosowanej w laboratoriach.

  Elementem wytwarzającym podciśnienie jest zwężka Venturiego zasilana wodą np. wodociągową. Do zasilania pompki może być też użyta woda w obiegu zamkniętym napędzanym dodatkową pompą np. mechaniczną. Wykonywana jest z metali, tworzyw sztucznych lub szkła. Za pomocą pompek wodnych osiąga się próżnię rzędu kilkudziesięciu Tr, gdyż podciśnienie możliwe do uzyskania jest ograniczone prężnością pary wodnej w temperaturze jej pracy (np. 24 Tr w 25 °C).

  Próżnia – w rozumieniu tradycyjnym pojęcie równoważne pustej przestrzeni. We współczesnej fizyce, technice oraz rozumieniu potocznym pojęcie próżni ma zupełnie odmienne konotacje.Tor (Tr, mmHg – milimetr słupa rtęci) – pozaukładowa jednostka miary ciśnienia równa ciśnieniu słupa rtęci o wysokości jednego milimetra w temperaturze 273,15 K (0 °C), przy normalnym przyspieszeniu ziemskim. Nazwa pochodzi od nazwiska fizyka Evangelisty Torricellego.

  Podobnie działa pompa "smoczek" i skraplacz strumienicowy, w których medium porywającym gaz jest para wodna.

  Szklana pompka laboratoryjna


  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Giovanni Battista Venturi
 • Równanie Bernoulliego
 • Warto wiedzieć że... beta

  Pompa próżniowa, ekshaustor, ssawa – urządzenie stosowane w technice służące do usuwania gazów (wytworzenia podciśnienia) w zamkniętej przestrzeni. Pompy dzieli się ze względu na sposób działania na: objętościowe, strumieniowe, jonowo-sorpcyjne, jonowo magnetyczne, molekularne, kondensacyjne, adsorpcyjne i jonowe.
  Skraplacz strumienicowy to strumienica zasilana parą odlotową o możliwie niskim ciśnieniu. Pompuje wodę chłodzącą ze zbiornika próżniowego na zewnątrz wykorzystując energię utajoną pary wodnej przy okazji skraplając ją. Wytwarza próżnię do 92% zużywając 25 kg wody chłodzącej na 1 kg skroplonej pary.
  Zwężka Venturiego - przyrząd służący do pomiaru prędkości przepływu cieczy lub gazu, wynaleziony przez Giovanniego Battistę Venturiego. Zasada jej działania jest ilustracją prawa Bernoulliego:
  Para wodna – stan gazowy wody. Jako prawie czysty gaz, występuje w naturze w gejzerach, w gorących jaskiniach, jest wyrzucana z podziemi, jest wytwarzana i używana w technice oraz w gospodarstwie domowym. Jest też składnikiem powietrza atmosferycznego, jej zawartość w powietrzu zmienia się.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.