• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pomologia

  Przeczytaj także...
  Kultywar (łac. cultus = uprawny, varietas = odmiana) – wyraźnie odrębna, jednorodna i trwała odmiana uprawna (hodowlana) rośliny wyróżniająca się walorami użytkowymi lub estetycznymi (określoną cechą lub kombinacją cech), uzyskana w wyniku zabiegów hodowlanych (selekcji, krzyżowania, poliploidyzacji, działania mutagenów), ewentualnie odnaleziona w naturze lub uprawie.Sadownictwo – dziedzina ogrodnictwa zajmująca się uprawą roślin trwałych (wieloletnich) dających jadalne owoce, czyli roślin sadowniczych. Zgodnie z tą definicją są to zarówno drzewa i krzewy jak i krzewinki i byliny uprawiane w sadach i na plantacjach.
  Liść (łac. folium) – organ roślinny, element budowy części osiowej (pędowej) roślin telomowych. Wyrastające z węzłów końcowe elementy rozgałęzień pędu, wyodrębniające się ze względu na funkcję i budowę od łodygi (nie mają np. zdolności do nieprzerwanego wzrostu). Pełnią głównie funkcje odżywcze i z tego powodu mają zwykle dużą powierzchnię umożliwiającą ekspozycję na odpowiednią ilość promieniowania słonecznego. Poza tym liście biorą udział w transpiracji, gutacji i wymianie gazowej. Nierzadko liście pełnią także funkcje spichrzowe, czepne, ochronne, obronne i pułapkowe, w takich przypadkach ulegając daleko idącym przystosowaniom w zakresie funkcji i budowy.

  Pomologia (z łac. pomum – owoc) – dział sadownictwa; nauka o budowie, pochodzeniu i pokrewieństwie, funkcjonowaniu oraz właściwościach użytkowych odmian drzew i krzewów owocowych. Klasyfikacje pomologiczne oparte są przeważnie na morfologii owoców.

  Naukowych podstaw systematyce pomologicznej mogą dostarczać tylko takie dziedziny jak genetyka i cytologia. Niektóre cechy, takie jak wielkość i kształt owoców, mają charakter ilościowy, uwarunkowane są bowiem wieloma genami. Jednak wiele cech diagnostycznych w pomologii takich jak piłkowanie czy omszenie liści a także barwa, wielkość i kształt przetchlinek, ułożenie nerwów, kształt poszczególnych części owoców są cechami nieciągłymi i zależą przeważnie od pojedynczych genów. Cechy takie mają dużą wartość diagnostyczną i stanowią podstawę większości klasyfikacji pomologicznych i mogą oddać duże usługi w eliminowaniu wszelkich zamieszań odmianowych w sadach i szkółkach.

  Szczepan Aleksander Pieniążek (ur. 27 grudnia 1913 w Słupiu, zm. 1 lipca 2008 w Konstancinie-Jeziornie) – polski sadownik, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, członek i wiceprezes Polskiej Akademii Nauk.Mieczysław Bolesław Hoffman (ur. 16 września 1877 w Szołdrach, zm. 9 maja 1940 w Częstochowie) - polski pomolog, radny Częstochowy.

  Naukowcami zajmującymi się pomologią byli Szczepan Pieniążek i Aleksander Rejman, innym pracujący w Częstochowie w latach 1910-1930 Mieczysław Bolesław Hoffman.

  Bibliografia[]

  1. Szczepan A. Pieniążek: Sadownictwo. Warszawa: PWRiL, 1988, s. 823. ISBN 83-09-01251-9.
  2. Aleksander Rejman: Pomologia. Warszawa: PWRiL, 1994. ISBN 83-09-01612-3.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Częstochowa – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba powiatu częstochowskiego. W latach 1975-1999 była stolicą województwa częstochowskiego. Po reformie administracyjnej w 1999 została włączona do województwa śląskiego.
  Genetyka (ze starożytnej greki: γένεσις genesis – "pochodzenie") – nauka o dziedziczności i zmienności organizmów, które są oparte na informacji zawartej w podstawowych jednostkach dziedziczności – genach.
  Aleksander Rejman (ur. 12 sierpnia 1914 w Czarnej - zm. 17 lutego 2005) - ogrodnik pomolog, prorektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
  Owoce jadalne – jadalne części drzew lub krzewów będące z punktu widzenia morfologii roślin owocami lub owocostanami. Rośliny uprawne, z których się je uzyskuje nazywane są drzewami i krzewami owocowymi. Ich uprawą zajmuje się dział ogrodnictwa – sadownictwo. Uprawiane są w sadach, ogrodach i na plantacjach, rzadziej pozyskiwane są ze stanowisk naturalnych (z lasów).
  Szkółka sadownicza zajmuje sie produkcją drzewek i krzewów owocowych oraz sadzonek truskawek przeznaczonych do zakładania sadów i plantacji roślin jagodowych.
  Cytologia, inaczej biologia komórki (z gr. kytos- komórka i logos-nauka) – nauka o budowie wewnętrznej i funkcji podstawowej jednostki budulcowej organizmów żywych jaką jest komórka. Każdy organizm roślinny i zwierzęcy składa się z komórek. Istnieją organizmy zbudowane z tylko jednej komórki – jednokomórkowce i organizmy składające się z wielkiej liczby komórek – wielokomórkowce.
  Sad – obszar użytkowany rolniczo, na którym rosną drzewa owocowe. Gałęzią nauki zajmującą się czynnościami związanymi uprawą sadu jest sadownictwo.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.