• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pomniki przyrody powiatu pruszkowskiego

  Przeczytaj także...
  Gmina Michałowice (do 1952 gmina Skorosze) – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie pruszkowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie warszawskim.Wiąz pospolity, wiąz polny (Ulmus minor Mill.) – gatunek rośliny z rodziny wiązowatych (Ulmaceae). Rodzime obszary jego występowania to: Europa, Azja Zachodnia i Kaukaz, Afryka Północna (Algeria, Maroko, Tunezja) i Wyspy Kanaryjskie.
  Pomnik przyrody – prawnie chroniony twór przyrody, szczególnie cenny ze względów naukowych, zabytkowych, kulturowych i innych.

  W granicach powiatu pruszkowskiego rośnie 148 pojedynczych drzew będących pomnikami przyrody oraz 10 zabytkowych alei drzew w wieku 70-140 lat głównie obsadzonych lipą drobnolistną. Poniższe zbiorcze zestawienie przedstawia liczbę pomników przyrody w poszczególnych gminach:

 • gmina Brwinów – 54 pomniki przyrody, w tym 45 drzew, 2 grupy drzew, 5 alei drzew, 1 głaz narzutowy i 1 obiekt innego rodzaju
 • gmina Michałowice – 38 pomników przyrody, w tym 36 drzew i 2 aleje drzew
 • gmina Nadarzyn – 37 pomników przyrody, w tym 31 drzew, 3 grupy drzew i 3 aleje zabytkowe
 • gmina Piastów – 1 zabytkowe drzewo
 • gmina Pruszków – 29 zabytkowych drzew
 • gmina Raszyn – 6 zabytkowych drzew
 • W sumie na terenie powiatu pruszkowskiego znajduje się 165 obiektów będących pomnikami przyrody.

  Popówek – część wsi Kanie położona w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie pruszkowskim, w gminie Brwinów.Sosna czarna, sosna austriacka (Pinus nigra Arn.) – gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae). Sosna czarna występuje na terenie południowej i południowo-zachodniej Europy oraz Azji Mniejszej. Do Polski sosnę czarną sprowadzono w 1759 r. Pierwotny areał tego gatunku rozciąga się od Maroka i Hiszpanii, przez Pireneje, Alpy, południowe Karpaty aż do Krymu.

  Gatunki wybranych pomników przyrody[ | edytuj kod]

  Na terenie powiatu pruszkowskiego znajdują się następujące pomniki przyrody:

  Kanie – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie pruszkowskim, w gminie Brwinów, przy drodze nr 719.Pęcice – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie pruszkowskim, w gminie Michałowice, nad rzeką Utratą.
 • brzoza brodawkowata – (Betula pendula Ehrh.)
 • buk pospolity – (zwyczajny) (Fagus sylvatica)
 • dąb szypułkowy – (Quercus robur)
 • lipa drobnolistna – (Tilia Cordata)
 • klon srebrzysty – (Acer saccharinum L.)
 • miłorząb dwuklapowy (miłorząb dwudzielny, miłorząb japoński, miłorząb chiński) – (Gingko biloba L.)
 • modrzew europejski – (Larix decidua)
 • sosna wejmutka – (Pinus strobus L.)
 • sosna czarna – (Pinus nigra Arn.)
 • sosna zwyczajna – (Pinus sylvestris L.)
 • topola berlińska – (Populus berolinensis)
 • topola biała (białodrzew) – (Populus alba)
 • wiąz pospolity (wiąz polny) – (Ulmus minor, U. campestris L.)
 • wiąz szypułkowy (limak) – (Ulmus laevis Pall.)
 • wierzba (?)
 • Wybrane pomniki przyrody według gmin i miejscowości[ | edytuj kod]

  Gmina Brwinów[ | edytuj kod]

 • aleja lipowo-grabowa
 • gatunki: lipa drobnolistna (124 szt.), grab pospolity wiek: 80–150 lat obwód: 120–320 cm wysokość: 20–28 m bliższa lokalizacja: początek alei w odległości 80 m w kierunku płn–zach od siedziby Leśnictwa Podkowa Leśna (Dębak), lipy drobnolistne wzdłuż drogi leśnej, aleja kończy się przed dębem pomnikiem przyrody
 • dąb szypułkowy
 • lokalizacja: przy alei lipowo-grabowej

  | edytuj kod]

 • topola biała
 • wiek: 150 lat obwód: 450 cm wysokość: 25 m bliższa lokalizacja: w resztce parku podworskiego, w odległości 60 m od zabudowań zakładu
 • dąb szypułkowy
 • obwód: 320 cm wysokość: 22 m bliższa lokalizacja: na polu ornym, w odległości 35 m od drogi Brwinów–Błonie po jej stronie południowej

  | edytuj kod]

 • dąb szypułkowy
 • wiek: 120 lat obwód: 280 cm wysokość: 16 m adres: ul. Batorego 6 bliższa lokalizacja: w ogrodzie ozdobnym, obok zabudowań mieszkalnych
 • sosna wejmutka
 • wiek: 100 lat obwód: 240 cm wysokość: 18 m adres: ul. Batorego 15 bliższa lokalizacja: przed domem mieszkalnym, w ogrodzie ozdobnym
 • modrzew europejski; sosna czarna
 • obwód: 230; 210 cm wysokość: 20; 18 m adres: ul. Batorego 17 bliższa lokalizacja: na zadrzewionej działce w pobliżu budynku mieszkalnego
 • lipa drobnolistna (2 szt.)
 • obwód: 260, 200 cm wysokość: 20, 18 m adres: ul. Biskupicka 2 bliższa lokalizacja: parafia rzymsko-katolicka w Brwinowie, w ogrodzie plebanii.
 • buk pospolity
 • obwód: 200 cm wysokość: 18 m adres: ul. Bolesława Prusa 14
 • dąb szypułkowy
 • wiek: 220 lat obwód: 300 cm wysokość: 20 m adres: ul. Borkowa bliższa lokalizacja: teren działki
 • dąb szypułkowy
 • wiek: 150 lat obwód: 315 cm wysokość: 20 m adres: ul. Dworska 5 bliższa lokalizacja: obok budynku mieszkalnego SGGW-AR
 • dąb szypułkowy (2 szt.)
 • wiek: 80–100 lat obwód: 255–235 cm wysokość: 18–16 m adres: ul. Konopnickiej 5 bliższa lokalizacja: dąb nr 1 w ogrodzie od strony ulicy, dąb nr 2 w głębi ogrodu
 • topola biała, wiąz szypułkowy
 • obwód: 345, 280, 320(?) cm wysokość: 25, 20 m adres: ul. Konopnickiej 6 bliższa lokalizacja: topola w ogrodzie, wiąz obok prowizorycznych zabudowań gospodarczych
 • topola berlińska
 • obwód: 455 cm wysokość: 30 m adres: ul. Kraszewskiego 4 bliższa lokalizacja: zieleniec, obok bloku mieszkalnego nr 9
 • dąb szypułkowy
 • wiek: 200 lat obwód: 300 cm wysokość: 20 m adres: ul. Kraszewskiego 13
 • topola biała
 • wiek: 100 lat obwód: 395 cm wysokość: 25 m adres: ul. Leśna 26 bliższa lokalizacja: ogród – park przydomowy, obok ogrodzenia, przy ulicy
 • miłorząb dwuklapowy
 • obwód: 211 cm wysokość: 15 m adres: Rynek 1 bliższa lokalizacja: ogród przydomowy przy Rynku
 • brzoza brodawkowata
 • wiek: 80 lat obwód: 255 cm wysokość: 18 m adres: ul. Powstańców Warszawy bliższa lokalizacja: na cmentarzu parafialnym w Brwinowie
 • lipa drobnolistna
 • wiek: 100 lat obwód: 250 cm wysokość: 16 m adres: ul. Prusa 12 bliższa lokalizacja: w części centralnej ogrodu
 • dąb szypułkowy
 • wiek: 200 lat obwód: 385 cm wysokość: 22 m adres: ul. Pszczelińska 2 bliższa lokalizacja: ok. 3 m od ulicy
 • buk pospolity (18 szt.) rząd drzew
 • wiek: lat obwód: 157–264 cm wysokość: 15 m adres: ul. Pszczelińska 99 bliższa lokalizacja: teren Zespołu Szkół Agroekonomicznych w Brwinowie
 • dąb szypułkowy (3 szt)
 • wiek: 70–100 lat obwód: 280, 270, 220 cm wysokość: 20, 18, 18 m adres: ul. Pszczelińska, róg Wilsona bliższa lokalizacja: na placu otoczonym starodrzewiem lip i dębów
 • klon srebrzysty
 • wiek: 100 lat obwód: 325 cm wysokość: 22 m adres: ul. Stefana Batorego 8 bliższa lokalizacja: w dużym ogrodzie przydomowym
 • granit czerwony średnioziarnisty głaz
 • obwód: 640 cm wysokość: 1,5 m bliższa lokalizacja: w nieczynnym wyrobisku po piasku, w odległości ok. 30 m od torów kolejowych linii Milanówek – Brwinów, na zapleczu ul. Czubińskiej
 • wiąz szypułkowy, wierzba (?)
 • wiek: 120–160 lat obwód: 265, 425 cm wysokość: 20, 20 m bliższa lokalizacja: park zabytkowy w Brwinowie

  Dębak[ | edytuj kod]

 • lipa drobnolistna
 • wiek: 150 lat obwód: 320 cm wysokość: 26 m bliższa lokalizacja: w odległości ok. 500 m na zachód od siedziby Leśnictwa Podkowa Leśna (w odległości ok. 70 m na zachód od dębu pomnika przyrody)

  Gajówka Chojak[ | edytuj kod]

 • sosna pospolita
 • obwód: 170 cm wysokość: 20 m bliższa lokalizacja: 40 m na południe od drogi leśnej
 • dąb szypułkowy
 • obwód: 642 cm wysokość: 25 m bliższa lokalizacja: obok gajówki

  | edytuj kod]

 • topola biała (5 szt.); klon srebrzysty
 • obwód: 635, 460, 430, 380, 375; 350 cm wysokość: 36, 32, 34, 30, 30; 32 m bliższa lokalizacja: w parku zabytkowym

  | edytuj kod]

 • lipa drobnolistna
 • obwód: 365 cm wysokość: 18 m bliższa lokalizacja: osada Popówek, przy skrzyżowaniu polnych dróg, na skraju lasu, przy wschodniej bramie szkoły jazdy konnej "Szarża"
 • ?
 • bliższa lokalizacja: działki: nr 636-p, 638-p, 639/1-p, 639/2-p, 666/1-p do 666/5-p, w kierunku południowo-wschodnim, od strony kolonii WKD–Otrębusy, na przedłużeniu ul. Sosnowej (ścieżka leśna) ok.. 1,3 km

  | edytuj kod]

 • dąb szypułkowy; wiąz pospolity (3 szt.)
 • obwód: 380; 280, 270, 230 cm wysokość: 27; 25 m bliższa lokalizacja: na polu wiejskim

  | edytuj kod]

 • lipa drobnolistna (108 szt.) aleja
 • obwód: 145–313 cm wysokość: 14–23 m adres: ul. Lipowa bliższa lokalizacja: wzdłuż drogi gruntowej – ul. Lipowa, prowadzącej od ul. Czeremchy do ul. Tarniny
 • dąb szypułkowy
 • wiek: 200 lat obwód: 310 cm wysokość: 26 m adres: ul. Przejazdowa 29 bliższa lokalizacja: park zabytkowy obok "Domu Ogrodnika"
 • lipa drobnolistna (2 szt.)
 • obwód: 335, 310 cm wysokość: 18 m adres: ul. Sadowa bliższa lokalizacja: teren działki p. Małkiewicza
 • lipa drobnolistna (3 szt.)
 • obwód: 282, 280, 250 cm wysokość: 18 m adres: ul. Sadowa bliższa lokalizacja: teren działki p. Małkiewicza
 • aleja lipowo-kasztanowa
 • opis: 68 szt. lipy drobnolistnej + 1 kasztanowiec wiek: 120–180 lat obwód: 200–430 cm wysokość: 16–20 m bliższa lokalizacja: wzdłuż drogi nr 674, pomiędzy działkami nr 673, 675 i 676 a działkami 672/2, 678 i 679, w rejonie siedziby leśnictwa "Dębak"
 • lipa drobnolistna (33 szt.) aleja
 • wiek: 70–120 lat obwód: 150–300 cm wysokość: 18–22 m bliższa lokalizacja: wzdłuż drogi nr 660 od ul. Natolińskiej, do drogi nr 665, biegnącej pomiędzy działkami nr 659 i 661 a działką nr 656
 • lipa drobnolistna (39 szt.); dąb szypułkowy (?) aleja
 • wiek: 100 lat obwód: 120–280 cm wysokość: 18–22 m bliższa lokalizacja: wzdłuż drogi 662, w rejonie willi "Zosin", obok działek nr 659 i 661
 • lipa drobnolistna (109 szt,); brzoza brodawkowata aleja
 • wiek: 120–150 lat obwód: 120–300 cm wysokość: 12–22 m bliższa lokalizacja: wzdłuż drogi gruntowej nr 482, pomiędzy ul. Przejazdową a ul. Podleśną, biegnącą częściowo wzdłuż terenu "Mazowsze"
 • aleja lipowa
 • opis: 47 sztuk lipy drobnolistnej nazwa: Aleja Zosiańskie wiek: 70–150 lat obwód: 150–350 cm wysokość: 15–25 m bliższa lokalizacja: wzdłuż drogi polnej biegnącej między działkami 474 i 314/3 314/2 oraz wzdłuż działek 469 i 470 w rejonie ul. Podleśnej

  | edytuj kod]

 • lipa drobnolistna
 • wiek: 250–300 lat obwód: 533 cm wysokość: 29 m bliższa lokalizacja: w resztce parku otaczającym willę "Kazimierówkę" w pobliżu stawu
 • sosna wejmutka (85 szt.) rząd drzew
 • obwód: 120 cm wysokość: 15 m bliższa lokalizacja: Owczarnia 39 (?), działka p. Sierakowskiego, drzewa tworzą szpaler otaczający działkę rolną

  Gmina Michałowice[ | edytuj kod]

  | edytuj kod]

 • dąb szypułkowy
 • wiek: 300 lat obwód: 550 cm wysokość: 27 m bliższa lokalizacja: obok osady leśnej Chojak

  | edytuj kod]

 • lipa drobnolistna
 • obwód: 726 na wys. 1,3 m od ziemi

  Gmina Nadarzyn[ | edytuj kod]

  | edytuj kod]

 • Aleja modrzewiowa
 • opis: 32 szt. modrzewia europejskiego obwód: 120-237 cm
  Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – gatunek typowy dla rodzaju dębów, obejmującego drzewa liściaste z rodziny bukowatych (Fagaceae). Występuje w Europie (z wyjątkiem północnej Skandynawii) oraz południowo-wschodniej Azji. W Polsce bardziej pospolity od dębu bezszypułkowego. Ceniony ze względu na wytrzymałe, twarde i trwałe drewno. Jest gatunkiem długowiecznym, żyje ponad 700 lat. Ze względu na okazałe rozmiary jakie osiąga, sprawia majestatyczne wrażenie i dlatego odgrywa istotną rolę w symbolice i dawniej w kultach religijnych. Jest symbolem długowieczności, dostojeństwa i siły. Stare okazy nierzadko chronione są jako pomniki przyrody.Moszna-Wieś – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie pruszkowskim, w gminie Brwinów, nad rzeką Utratą.
  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina Nadarzyn (do 1952 gmina Młochów) – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie pruszkowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie warszawskim.
  Brzoza brodawkowata, brzoza zwisła (Betula pendula Roth) – gatunek drzewa z rodziny brzozowatych (Betulaceae Gray). Wymieniana też pod nazwami: brzoza zwisła, brzezina, brzoza biała. Występuje w chłodniejszych rejonach Azji i Europy oraz w Afryce Północnej (Maroko), rozprzestrzenia się też w innych rejonach i jest uprawiana w wielu krajach świata. W Polsce jest pospolita na całym niżu i w niższych położeniach górskich.
  Powiat pruszkowski – powiat w Polsce, w zachodniej części województwa mazowieckiego, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Pruszków.
  Modrzew europejski (Larix decidua Mill.) – gatunek drzewa iglastego należący do rodziny sosnowatych. Pierwotnym miejscem jego występowania były góry środkowej Europy (Alpy, Karpaty), ale został rozpowszechniony na innych terenach w wyniku nasadzeń. W Polsce na naturalnych siedliskach rośnie tylko w Tatrach. Poza tym jest sadzony powszechnie na terenie całego kraju.
  Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) – gatunek drzewa, należący do rodziny lipowatych (według systemu Reveala). Pochodzi z Europy i Azji Zachodniej. W Polsce występuje pospolicie na terytorium całego kraju. Występuje w stanie naturalnym, ale jest także bardzo często sadzona przy domach, w parkach i przy drogach, jako roślina ozdobna i użyteczna. Status gatunku we florze Polski: gatunek rodzimy lub zadomowiony.
  Nowa Wieś – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie pruszkowskim, w południowo-zachodniej części gminy Michałowice, ok. 20 km od Warszawy. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa warszawskiego.
  Klon srebrzysty (Acer saccharinum L.) – gatunek drzew z rodziny mydleńcowatych (Sapindaceae). W obrębie rodzaju klasyfikowany do sekcji Rubra. Występuje we wschodniej Ameryce Północnej. Jest częstym gatunkiem drzewa w Stanach Zjednoczonych. Często sadzony w Europie w parkach lub przy drogach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.902 sek.