• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pomnik Lizykratesa

  Przeczytaj także...
  Akropol (gr. ἀκρόπολις akrópolis, od ἄκρος akros ‘najwyższy’ i πόλις pólis ‘miasto’) – w starożytnej Grecji osiedle, miasto lub jego część znajdująca się na wysokim wzgórzu, cytadela z pałacami i świątyniami.Architraw (epistyl, nadsłupie) – główny (najniższy) poziomy człon belkowania antycznego, który podtrzymywał belki stropu.
  Fryz – środkowy, poziomy człon belkowania z reguły leżący między architrawem i gzymsem. Bardzo często zdobiony płaskorzeźbami, był jednym z najbardziej ozdobnych elementów antycznych świątyń.
  Pomnik Lizykratesa

  Pomnik Lizykratesa – budowla wzniesiona dla upamiętnienia zwycięstwa chóru Lizykratesa w konkursie dramatycznym podczas Wielkich Dionizjów w 335 r. p.n.e.

  Pierwotnie mieściła trójnóg będący nagrodą dla zwycięzcy. W starożytności Ulica Trójnogów, wzdłuż której stawiano te trofea, prowadziła stąd do teatru Dionizosa. Jest to jedyny posąg chorega w Atenach zachowany w dość dobrym stanie. Stoi na malutkim placu Lizykratesa, na południowy wschód od Akropolu, w środku ogrodzenia, które zabezpiecza zbiór fundamentów innych ruin, m.in. plinty kilku podobnych monumentów.

  Plinta, plintus – mała, kwadratowa lub prostokątna płytka umieszczona pod bazą kolumny oraz na abakusie głowicy kolumny doryckiej.Rotunda (łac. rotundus - okrągły) – budowla w układzie centralnym, wzniesiona na planie koła. Składa się z jednego pomieszczenia przykrytego często kopułą, czasem z dobudowanymi apsydami. Rotunda może stanowić budynek zamknięty, czasem okolony kolumnadą (tolos). Budowle tego typu znane są od starożytności.

  Cokół ma powierzchnię ok. 2,7 m², wspiera rotundę złożoną z 6 półkolumn korynckich, pomiędzy które wpasowano wygięte płyty marmurowe. U góry trójdzielny architraw i fryz, przedstawiający sceny z mitu o Dionizosie, pokrywa wypukły dach wykonany z jednego bloku.

  Marmur (z stgr. μάρμαρος marmaros) – skała metamorficzna powstała z przeobrażenia wapieni, rzadziej dolomitów. Składa się głównie z krystalicznego kalcytu lub dolomitu (marmur dolomitowy). Niewielka część geologów jako marmur definiuje wyłącznie skały węglanowe, przeobrażone w warunkach głębokiego metamorfizmu strefy kata (temperatury 500-700 °C, wysokie ciśnienie), nazywając skały przeobrażone w strefach niższego metamorfizmu (epi i mezo) wapieniem krystalicznym. Przeważnie jednak terminu „wapień krystaliczny” używa się w przypadku skał metamorficznych, jako synonimu marmuru dla każdej skały węglanowej, poddanej metamorfizmowi.Dach – górna, najwyższa część budynku, mająca za zadanie przykrycie i osłanianie go przed wpływami atmosferycznymi.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Choreg - wyznaczony przez archonta obywatel greckiej polis, który miał za zadanie dobrać chór mający występować w widowiskach teatralnych lub muzycznych, finansować jego przygotowanie oraz wyposażyć w kostiumy.
  Ateny (nowogr. Αθήνα = Athina, st.gr. Ἀθῆναι = Athenai, łac. Athenae) – stolica i największe miasto Grecji. Jeden z najważniejszych ośrodków turystycznych Europy z zabytkami kultury antycznej.
  Porządek koryncki – jeden z trzech podstawowych porządków architektonicznych występujących w architekturze starożytnej Grecji. Rozwinął się jako odmiana porządku jońskiego na przełomie V i IV w. p.n.e.
  Dionizos (także Bakchos, Bachus, gr. Διώνυσος Diṓnysos, Διόνυσος Diónysos, Βάκχος Bákchos, łac. Dionysus, Bacchus) – w mitologii greckiej bóg dzikiej natury, winnej latorośli i wina, reprezentujący jego upajający i dobroczynny wpływ. Syn Zeusa i śmiertelniczki Semele. Jego kult przywędrował do Grecji ze Wschodu, z Tracji, około VI wieku p.n.e, choć jego imię pojawia się na mykeńskich zabytkach z XIV-XIII w. p.n.e., wśród innych bogówa. Na cześć Dionizosa odbywały się Dionizje, jego kult sprawowały bachantki, które organizowały ekstatyczne misteria.
  Dionizje – attyckie święta w starożytnej Grecji na cześć Dionizosa, boga wina (Bachusa), dzielące się na Dionizje Wielkie (miejskie), Dionizje Małe (wiejskie), Lenaje, Antesterie oraz Oschoforia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.039 sek.