• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pomieszczenie

  Przeczytaj także...
  Maszynownia – pomieszczenie, przedział statku lub okrętu albo budynek (hala), z ustawionymi maszynami np. silnikami, pompami itp. Na statkach parowych razem z kotłownią dostarczającą parę tworzyła siłownię. Na motorowcach często jest utożsamiana z siłownią. Małe kotłownie często były łączone razem z maszynowniami w jednym pomieszczeniu, czasami w postaci lokomobili.Przedsionek – pomieszczenie pomiędzy wejściem a wnętrzem (wiatrołap). Jego zadaniem jest przede wszystkim wyrównanie różnicy temperatur panujących, zwłaszcza zimą, na zewnątrz budynku i w jego wnętrzu, w celu ochrony ciepła. W budowlach sakralnych funkcję przedsionka pełni kruchta, w bazylikach wczesnochrześcijańskich narteks.
  Pomieszczenie przynależne jest to pomieszczenie, które zgodnie z ustawą o własności lokali, stanowi część składową samodzielnego lokalu, nawet jeśli dane pomieszczenie nie przylega bezpośrednio do lokalu.
  Pokój
  Pokój hotelowy
  Hol w bloku mieszkalnym

  Pomieszczenie – wydzielona przegrodami budowlanymi przestrzeń w zakresie budynku.

  Sypialnia – pomieszczenie, w których mieszkańcy domu mogą spać lub odpoczywać. Pokój sypialny powinien posiadać co najmniej jedno łóżko (często podwójne łóżko).Salon – duże, najczęściej reprezentacyjne pomieszczenie w budownictwie świeckim, zwykle większe od pozostalych w danej budowli lub budynku, lecz mniejsze od sali.

  Typowe zespoły pomieszczeń mieszkalnych określa się pojęciami takimi jak lokal lub mieszkanie.

  Kuchnia – osobne pomieszczenie lub część pomieszczenia o charakterze pomocniczym, służące do przygotowywania potraw. W kuchni, oprócz wykonywania czynności służących do przygotowywania posiłków, myje się również naczynia po ich spożyciu. Na Zachodzie w typowo wyposażonej kuchni znajdują się następujące urządzenia kuchenne: kuchenka (piec), zlewozmywak i lodówka. Wiele kuchni jest również wyposażonych w kuchenki mikrofalowe i zmywarki do naczyń.Jadalnia, stołówka – pomieszczenie służące do spożywania posiłków. Obecnie jest zazwyczaj zlokalizowana w pobliżu kuchni w celu ułatwienia serwowania posiłków, jednakże od średniowiecza znajdowała się nieraz w znacznej odległości, nawet na różnych piętrach. Umeblowanie historycznych jadalni składało się z dużego stołu jadalnianego, krzeseł oraz niekiedy kredensu lub dresuaru.

  Podział ze względu na konstrukcje[ | edytuj kod]

 • zamknięte – gdy posiada ściany ze wszystkich stron i dostępne jest tylko poprzez drzwi lub okna
 • otwarte – gdy jest połączone z innym pomieszczeniem poprzez brak przegrody (ściany), np. salon otwarty na kuchnię
 • Podział ze względu na funkcje[ | edytuj kod]

 • mieszkalne – służące do mieszkania: sypialnia, pokój dziecięcy, pokój dzienny, salon
 • pomocnicze – o funkcji wspierającej, dla lokalu mieszkalnego pomieszczeniami pomocniczymi będą: kuchnia, jadalnia, spiżarnia, garderoba
 • techniczne – pomieszczenia konieczne do obsługi budynku: kotłownia, pomieszczenie wodomierza, rozdzielnia, maszynownia
 • sanitarne (socjalne) – pomieszczenia dla potrzeb higieniczno-sanitarnych: ubikacja, łazienka, pokój kąpielowy, łaźnia, umywalnia, pomieszczenie natrysku, szatnia, suszarnia, sauna
 • gospodarcze – pomieszczenia do obsługi gospodarstwa, czy to gospodarstwa domowego, czy rolnego czy usługowego, np. magazyny, schowki, przechowalnie sprzętu, pralnia, komórki lokatorskie
 • garaże – ze względu na funkcję kwalifikują się jako pomieszczenia gospodarcze (magazyn samochodów), jednak ze względu na swoją specyfikę przyjęto traktowanie pomieszczeń garażowych jako odrębnej kategorii
 • komunikacyjne – o głównej funkcji polegającej na połączeniu innych pomieszczeń pomiędzy sobą, np. korytarz, hol wewnętrzny, foyer, lub do komunikacji zewnętrznej, np. hol, przedsionek, wiatrołap, klatka schodowa, hol windowy, westybul
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • izba
 • wnętrze
 • pomieszczenie przynależne
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Witold Szolginia: Architektura. Warszawa: Sigma NOT, 1992, s. 125, 126. ISBN 83-85001-89-1.
  2. Rozp. MPiPS z 26 września 1997, § 111.1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne, których rodzaj, liczba i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków, w jakich ta praca jest wykonywana
  Ubikacja (toaleta, szalet) – pomieszczenie sanitarne, w którym człowiek dokonuje świadomego aktu defekacji lub mikcji (oddania moczu). Powinna wchodzić w skład każdego mieszkania jako osobne pomieszczenie lub będące częścią łazienki. W skład jego wyposażenia wchodzi: muszla klozetowa z sedesem, często osobna umywalka i – jeśli pomieszczenie jest dostatecznie obszerne – bidet.Łazienka – pomieszczenie o charakterze sanitarnym, służące do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem higieny osobistej, wymagających użycia wody. W łazience można się umyć, wykąpać, wziąć prysznic, czyli dokonać ablucji. Jest zwykle jednym z pomieszczeń wchodzących w skład lokalu mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, pokoju hotelowego, oraz stanowi niezbędny element każdego miejsca publicznego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Korytarz – początkowo długa, wąska sień, z której można było przejść do innych pomieszczeń (mieszkań, pokojów). Korytarz występował w klasztorach, zamkach, pałacach, gdzie często miał bogatą oprawę architektoniczna (malarską i rzeźbiarską). Obecnie, pomieszczenie komunikacyjno – użytkowe, łączące ze sobą pomieszczenia wewnątrz budynku lub mieszkania.
  Mieszkanie – zgodnie z normatywną definicją zamieszczoną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) – obowiązującym od dnia 16 grudnia 2002 – mieszkaniem jest zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego.
  Rozdzielnia - wyodrębniona część stacji elektroenergetycznej lub autonomiczny fragment sieci elektroenergetycznej, w którym następuje rozdział energii elektrycznej bez zmiany napięcia.
  Foyer (wym. fuaje) – duże i rozległe pomieszczenie (lub zespół pomieszczeń) w budynku teatru, opery, filharmonii, hali widowiskowej, kina itp., przylegające do widowni sali widowiskowej lub koncertowej, przeznaczone dla widzów do odpoczynku oraz spotkań towarzyskich, wykorzystywane przed rozpoczęciem spektaklu oraz w trakcie jego antraktów (przerw), ale bywające również miejscem uroczystości po zakończeniu spektaklu.
  Wnętrze – w architekturze, obudowana przestrzeń zamknięta znajdująca się wewnątrz budowli, służąca określonym potrzebom materialnym i kulturowym człowieka.
  Westybul (łac. vestibulum, franc. vestibule) – obszerny, reprezentacyjny przedpokój, przedsionek przy wejściu do pałacu, rezydencji, stanowiący połączenie głównego wejścia z innymi pomieszczeniami i mieszczący schody paradne.
  Lokal to wydzielona część budynku służąca na cele mieszkaniowe lub inne (np. usługowe, produkcyjne, handlowe oraz użytkowe np. garaże).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.