• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Poludzie

  Przeczytaj także...
  Język staroruski – język słowiański, który na przestrzeni wieków rozwinął się w trzy języki narodowe: rosyjski, ukraiński i białoruski. Jako język literacki używany był na Rusi Kijowskiej i w krajach, które rozwinęły się po jej upadku.Język grecki, greka (starogr. dialekt attycki Ἑλληνικὴ γλῶττα, Hellenikè glõtta; nowogr. Ελληνική γλώσσα, Ellinikí glóssa lub Ελληνικά, Elliniká) – język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego. W cywilizacji Zachodu zaadaptowany obok łaciny jako język terminologii naukowej, wywarł wpływ na wszystkie współczesne języki europejskie, a także część pozaeuropejskich i starożytnych. Od X wieku p.n.e. zapisywany jest alfabetem greckim. Obecnie, jako język nowogrecki, pełni funkcję języka urzędowego w Grecji i Cyprze. Jest też jednym z języków oficjalnych Unii Europejskiej. Po grecku mówi współcześnie około 15 milionów ludzi. Język grecki jest jedynym językiem z helleńskich naturalnych, który nie wymarł.
  Nomada – koczownik, wędrowiec, członek grupy ludzi nieposiadającej stałego miejsca zamieszkania, przemieszczającej się z miejsca na miejsce, np. w związku ze zmianami pogody lub w poszukiwaniu żywności, wody, opału albo pastwisk dla zwierząt hodowlanych. Osoba prowadząca koczowniczy, wędrowny tryb życia, także podróżująca stale lub sezonowo z powodów handlowych, kulturowych lub religijnych.

  Poludzie (strus. полюдье, gr. πολύδια) - rodzaj podporządkowania zależnych plemion od dominującego ośrodka, polegający na corocznym objeździe okrężnym władcy ruskiego wraz z drużyną przez terytoria najdalej od centrum położonych plemion. Na plemionach podporządkowanych ciążył obowiązek świadczenia stacji, utrzymania drużyny książęcej i wnoszenia opłat naturalnych lub pieniężnych. Zwyczaj ten, przejęty od koczowników, utrzymał się do końca XII wieku. Pod rokiem 1190 źródła ruskie po raz ostatni odnotowały, iż wielki książę Wsiewołod Juriewicz udał się na poludzie do Perejasławia Zaleskiego i Rostowa. O poludziu wspominają też źródła greckie (z połowy X w.), skandynawskie (z XIII w.) i arabskie. Cesarz bizantyjski Konstantyn VII Porfirogeneta (909-959) z wielką uwagą odnotowuje ten system uzależnienia plemion i tłumaczy poludzie jako objazd okrężny.

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>Stan, stacja, (gościtwa – na zachodnim Pomorzu) – w średniowieczu obowiązek utrzymania przejeżdżającego władcy, jego świty, dostojników i niższych urzędników, stanowiący powinność prawa książęcego.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Wierzbianie, stacja, drużyna książęca.
 • Literatura[ | edytuj kod]

 • Tadeusz Wasilewski, Poludje, w: Słownik Starożytności Słowiańskich, pod redakcją Gerarda Labudy i Zdzisława Stiebera, t. 4, cz. 1, Wrocław - Warszawa - Kraków 1970, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, s. 208-209.
 • Krzysztof Tomasz Witczak, O dwóch plemionach prapolskich, zasiedlających Ziemię Przemyską i Chełmską – Lędzanach i Wierzbianach, „Acta Archaeologica Carpatica” R. 38, 2003, s. 157-172
 • Tadeusz Ludwik Wasilewski (ur. 8 kwietnia 1933 w Wilnie - zm. 9 listopada 2005 w Warszawie) - polski historyk i dyplomata.Drużyna książęca (staroruski Дружина – "wspólnota", "wspólnota poddana władcy") – siły zbrojne księcia pozostające pod jego rozkazami i na jego utrzymaniu.



  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wierzbianie, inna nazwa "Wierwianie" (ros. вервяне) – plemię zachodniosłowiańskie, poświadczone w połowie X wieku, prawdopodobnie zasiedlające obszar tzw. Grodów Czerwieńskich nad górnym Bugiem. Plemię zostało wspomniane tylko w dziele cesarza bizantyjskiego Konstantyna VII Porfirogenety (905-959) w formie Βερβίανοι. Do tego plemienia trybutarnego udawał się władca Rusi w ramach tzw. poludzia czyli objazdu okrężnego. Wierzbianie zamieszkiwali obszary, o które rywalizowała Ruś Kijowska z państwem polskim, dlatego wcześnie utracili niezależność i w późniejszym czasie nie są już wymieniani jako osobne plemię.
  Peresław Zaleski (Perejasław Zaleski) (rus. Переславль-Залесский) – miasto w Rosji, w obwodzie jarosławskim, siedziba władz regionu, końcowa stacja linii kolejowej Moskwa – Jarosław, na nitce od miasta Bieredniejewo. Ludność: 42,9 tys. mieszkańców w 2005 roku.
  Wsiewołod III Wielkie Gniazdo, ros. Все́волод III Ю́рьевич Большо́е Гнездо́ (ur. w 1154, zm. 14 lub 15 kwietnia 1212) – wielki książę włodzimierski od 1176 i riazański od 1207. Syn Jerzego I Dołgorukiego i Heleny (jej pochodzenie nie jest pewne, być może była Bizantyjką).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.