• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polskie tablice rejestracyjne  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
  Przeczytaj także...
  Czarny czwartek (lub Czarny Czwartek. Janek Wiśniewski padł) – polski film dramatyczny z roku 2011 w reżyserii Antoniego Krauze.Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.
  Tablice rejestracyjne używane w Polsce
  u góry: wzór wydawany od 1 maja 2006
  u dołu: wydawane od 1 maja 2000 do 30 kwietnia 2006

  Polskie tablice rejestracyjne – obecnie używane tablice rejestracyjne zostały wprowadzone 31 marca 2000 r., po ostatniej reformie podziału administracyjnego kraju w 1999 r., a wydawane są od 1 maja 2000 r. Zastąpiły one tablice starszego typu, czarne z białymi znakami, które w nocy były mniej czytelne. Nowe tablice pokryte są substancją silnie odbijającą światło. Obecny wzór tablic określa rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury z 22 lipca 2002 r.

  Powiat horochowski – powiat utworzony 12 grudnia 1920 r. pod Zarządem Terenów Przyfrontowych i Etapowych z części powiatu włodzimierskiego (gminy: Brany, Chorów, Podberezie, Świniuchy, Skobiełka, Kisielin i Horochów). 19 lutego 1921 r. wszedł w skład nowo utworzonego województwa wołyńskiego II Rzeczypospolitej. Jego siedzibą było miasto Horochów. W skład powiatu wchodziło 7 gmin wiejskich, 2 miejskie 181 gromad wiejskich (sołectw) i 2 miasta.Powiat lub później także ujezd latyczowski za Rzeczypospolitej najrozleglejszy z trzech powiatów województwa podolskiego, później powiat guberni podolskiej. Siedzibą był Latyczów na Ukrainie.
  Oznaczenia tablic rejestracyjnych według województw
  Oznaczenia tablic rejestracyjnych według powiatów

  Spis treści

 • 1 Opis systemu tablic rejestracyjnych w Polsce
 • 2 Nalepki
 • 3 Wymiary tablic
 • 4 Zasoby numerów
 • 5 Wyróżniki województw
 • 6 Wykaz tablic
 • 7 Inne typy tablic
 • 7.1 Zwyczajne motocyklowe i motorowerowe
 • 7.2 Tablice tymczasowe
 • 7.3 Tablice indywidualne
 • 7.4 Tablice zabytkowe
 • 7.5 Tablice dyplomatyczne
 • 7.6 Tablice wojskowe
 • 7.7 Tablice instytucji strzegących bezpieczeństwa, porządku publicznego itp.
 • 8 Opłaty za wydanie tablic
 • 9 Odstępstwa od zasad oznaczania powiatów
 • 9.1 Miasta na prawach powiatu z wyróżnikami trzyliterowymi
 • 9.2 Powiaty z wyróżnikami dwuliterowymi
 • 9.3 Powiaty i miasta na prawach powiatu uprawnione do wydawania 2 lub więcej różnych wyróżników
 • 9.4 Tablice rejestracyjne Warszawy
 • 10 Historyczne tablice rejestracyjne
 • 10.1 Przed 1918
 • 10.2 1918–1922
 • 10.3 1922–1928
 • 10.4 1928–1937
 • 10.5 1937–1944 (1939)
 • 10.6 II wojna światowa
 • 10.7 1944–04.1946
 • 10.8 04.1946–11.1946
 • 10.9 11.1946–1956
 • 10.10 1956–1976
 • 10.11 1976–2000
 • 11 Tablice rowerowe
 • 11.1 1920–1936
 • 11.2 1936–1937
 • 11.3 1938–1939
 • 11.4 II wojna światowa
 • 11.5 1945–1946
 • 11.6 1947–1948
 • 11.7 1949–1950/51
 • 11.8 1951
 • 11.9 1952–1954
 • 12 Tablice rejestracyjne dorożek
 • 13 Tablice rejestracyjne wozów konnych (furmanek)
 • 14 Przyszłość tablic rejestracyjnych w Polsce
 • 15 Liczba samochodów w Polsce na przestrzeni dziejów
 • 16 Tablice rejestracyjne dla taksówek
 • 17 Przypisy
 • 18 Bibliografia
 • Organizacja Współpracy Kolei (OSŻD), (ros. Организация сотрудничества железных дорог - ОСЖД) – organizacja międzynarodowa założona w Sofii w dniu 28 czerwca 1956 na posiedzeniu ministrów kierujących transportem kolejowym. Faktycznie jest to organizacja jednostronnie założona przez państwa byłego obozu socjalistycznego w okresie komunizmu (podobnie jak Międzypaństwowy Komitet Lotniczy) przez państwa byłego ZSRR z naciskiem na przewodzenie Federacji Rosyjskiej mimo nazwy. Dowodem tego jest nie tylko nacisk na język rosyjski w pracach, ale fakt istnienia Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) znacznie starszego (założony w 1922) i faktycznie wielonarodowego (zrzesza 199 członków). W przeciwieństwie do wielu innych organizacji OSŻD posiada przywileje dyplomatyczne, m.in. posiadania samochodów z dyplomatycznymi tablicami rejestracyjnymi (kierowca nie musi np. płacić mandatu czy pozwalać na kontrolę bagażu).Oznaczenia operacyjne samochodów PSP – numery operacyjne mają podobne zadanie jak numery rejestracyjne na samochodach i mają za zadanie usprawnienie kierowania i prowadzenia działań ratowniczych poziomu interwencyjnego i taktycznego, poprzez przekazanie uczestnikom tych działań istotnych informacji o przynależności pojazdu (statku) do jednostki ochrony przeciwpożarowej, jego rodzaju oraz o kryterium radiowym. Od połowy 2002 roku samochody Państwowej Straży Pożarnej zostały oznakowane numerami operacyjnymi. Sposób oznakowania pojazdów, sprzętu: pływającego, silnikowego, pożarniczego określa załącznik do zarządzenia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

  Opis systemu tablic rejestracyjnych w Polsce[]

  Wyróżnia ono 6 rodzajów tablic rejestracyjnych:

 • zwyczajne
 • tymczasowe
 • indywidualne
 • zabytkowe
 • dyplomatyczne
 • służb specjalnych
 • Pierwsza litera oznacza województwo, a jedna lub dwie następne – powiat. Jeżeli jest to jedna litera, jest to miasto na prawach powiatu (lub dzielnica Warszawy), jeżeli dwie – powiat ziemski, ale istnieją odstępstwa od tej reguły. Po wyróżniku powiatu następuje wyróżnik pojazdu. Nie można w nim jednak stosować liter B, D, I, O, Z, zbyt podobnych do cyfr 8, 0, 1, 0, 2. Według rozporządzenia z 22 lipca 2002, litery M i W mają nieco inne kształty niż poprzednio. Numery są zapisywane krojem pisma podobnym do DIN 1451(ang.).

  Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.Reforma administracyjna Polski (1975) – reforma zmieniająca podział administracyjny Polski, wraz z którą porzucono trójstopniowy podział administracyjny kraju (województwo – powiat – gmina) i zastąpiono go nowym, dwustopniowym podziałem (województwo – gmina), obowiązującym od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998.

  Pod koniec 2003 roku nowe tablice miała już ponad połowa pojazdów poruszających się po polskich drogach. Tablice wz. 1976 tracą ważność po zmianie właściciela pojazdu wyposażonego w takie tablice, zmianie miejsca zamieszkania właściciela lub sprzedaży pojazdu do innego powiatu. Nie ma jednak terminu ani obowiązku zmiany tablic na białe.

  Powiat piński powiat województwa poleskiego II Rzeczypospolitej. Jego siedzibą było miasto Pińsk. W skład powiatu wchodziło 14 gmin wiejskich, 1 miasto i 2 miasteczka. 7 listopada 1920 r. pod Zarządem Terenów Przyfrontowych i Etapowych z powiatu wyłączono gminy: Łunin, Chotynicze, Dobrosławka, Pohost, Kożangródek, Płatnica, Stolin i Terebieżów do nowo utworzonego powiatu łuninieckiego. 12 grudnia 1920 r. z powiatu wyłączono gminy: Święto Wola i Telechany do nowo utworzonego powiatu kosowskiego. 1 stycznia 1923 r. wyłączono z powiatu pińskiego gminę Radczysk i przyłączono do nowo utworzonego powiatu stolińskiego.Powiat mielecki - powiat w Polsce (województwo podkarpackie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Mielec.

  Niektóre powiaty, a także miasta na prawach powiatu, stosują rejonizację tablic. Zdaniem niektórych pasjonatów tablic, jest to najlepszy sposób na wykorzystywanie pojemności rejestracyjnej, ułatwia także rejestrowanie pojazdów.

  1 maja 2006 roku wprowadzono unijny (Euroband) wzór tablic rejestracyjnych, gdzie 12 gwiazdek Unii Europejskiej zastąpiło polską flagę. Istnieje możliwość wymiany tablic z polską flagą na tablice z gwiazdkami UE przy zachowaniu starego numeru.

  Królestwo Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwami Oświęcimia i Zatoru (niem. Königreich Galizien und Lodomerien mit dem Großherzogtum Krakau und den Herzogtümern Auschwitz und Zator; ukr. Королівство Галичини та Володимирії з великим князівством Краківським і князівствами Освенціма і Затору) – państwo (w praktyce prowincja i kraj koronny) na terytorium Galicji, w latach 1772-1918 wchodzące w skład Monarchii Habsburgów, Cesarstwa Austriackiego i Austro-Węgier. Kraina historyczna na wschodzie Europy Środkowej, obecnie w granicach Polski i Ukrainy.Powiat jarosławski - powiat w Polsce (województwo podkarpackie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Jarosław. Powiat położony jest we wschodniej części województwa podkarpackiego. Jest częścią makroregionu południowo-wschodniej Polski.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dystrykt radomski (niem. Distrikt Radom) - jednostka administracyjna Generalnego Gubernatorstwa od 26 października 1939 do 16 stycznia 1945. W okresie po zagładzie ludności żydowskiej w dystrykcie radomskim mieszkało 2 mln. 387 tys. osób narodowości polskiej. Dystrykt zajmował obszar 24 431 km.
  Podział terytorialny Polski zmieniał się wielokrotnie, od II wojny światowej reformy miały miejsce w latach: 1946, 1950, 1957, 1975 oraz obecny trójstopniowy podział administracyjny obowiązujący od 1 stycznia 1999.
  Powiat tczewski − powiat w Polsce (województwo pomorskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Tczew.
  Województwo śląskie – jedyna autonomiczna jednostka administracyjna II Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą władz w Katowicach, powołana do życia w 1920 roku, faktycznie istniała w latach 1922–1939. W 1945 roku autonomia została formalnie zniesiona.
  Powiat toruński - powiat w Polsce (województwo kujawsko-pomorskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Siedzibą powiatu jest miasto Toruń, który jako miasto na prawach powiatu nie wchodzi w jego skład. Największe rzeki to Wisła oraz jej prawy dopływ Drwęca. Przez powiat przebiega planowana trasa autostrady A1, a także droga krajowa nr 1 Gdańsk-Katowice.
  Powiat goleniowski – powiat w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Goleniów.
  Komisariat Rzeszy Ukraina (niem. Reichskommissariat Ukraine) – niemiecka nazwa dla cywilnej administracji zachodnich terenów zdobytych przez III Rzeszę na ZSRR po 21 czerwca 1941, utworzona 1 września 1941, istniejąca do początków 1944, z siedzibą w Równem. Komisarzem Reichskommissariatu był Erich Koch.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.073 sek.