• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polskie rody książęce  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Sapiehowie (lit. Sapiegos, brus Сапегі) – magnacki ród książęcy herbu Lis (odmienny) pochodzenia litewskiego.Bujniccy - ród kniaziowski (książęcy) pochodzenia litewskiego, który wziął swoje nazwisko od Bujnicz położonych na południe od Mohylewa.

  Polskie rody książęce – rody noszące tytuł książęcy, związane z historią nie tyle samej Polski co Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

  Spis treści

 • 1 Dynastie słowiańskie z terenu dzisiejszej Polski
 • 2 Potomkowie dynastii Giedyminowiczów
 • 3 Potomkowie dynastii Rurykowiczów
 • 4 Rody pochodzenia kniaziowskiego – inne
 • 5 Potomkowie polskich królów elekcyjnych
 • 6 Rody książęce z nadania polskich władców lub sejmu
 • 7 Rody książęce z nadania władców obcych
 • 8 Tytuły książęce przysługujące biskupom
 • 9 Zobacz też
 • 10 Przypisy
 • Ostrogscy – ród kniaziowski (książęcy), biorący swe nazwisko od Ostroga na Wołyniu, prawdopodobnie pochodzący od dynastii Rurykowiczów i ich linii panującej nad księstwem pińsko-turowskim tj. od Światopełka II. Ich boczną linią byli książęta Zasławscy, używający także nazwiska Zasławscy-Ostrogscy.Stepańscy - ród kniaziowski (książęcy) pochodzenia litewskiego, który wziął swoje nazwisko od Stepania na Wołyniu.

  Dynastie słowiańskie z terenu dzisiejszej Polski[]

 • Popielidzi, dynastia legendarna
 • Piastowie, wymarli w 1707 roku
 • Sobiesławice, z Pomorza Gdańskiego
 • Gryfici, z Pomorza Zachodniego


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Mścisławscy – ród kniaziowski (książęcy) pochodzenia litewskiego, który wziął swoje nazwisko od Mścisławia (obecnie na terytorium Białorusi przy granicy z Rosją), wchodzącego niegdyś w skład Księstwa Smoleńskiego, będący gałęzią dynastii Giedyminowiczów.
  Ponińscy – magnacki ród herbu Łodzia, wywodzący się z Wielkopolski. Od 1773 członkowie jednej z linii rodu byli uprawnieni do noszenia tytułu książęcego.
  Druccy-Konopla (także Konopla-Sokolińscy lub tylko Konopla) – ród kniaziowski (książęcy) pochodzenia litewskiego, będący gałęzią kniaziów Druckich, biorący swe nazwisko od przezwiska jednego z przodków, a posługujący się również nazwiskiem Sokoliński od współposiadanej miejscowości Sokolnia, leżącej w Powiecie Orszańskim i położonej niedaleko Drucka, w którym Konopla-Sokolińscy, podobnie jak inni kniaziowie idący od Druckich, posiadali swoje udziały..
  Koporscy - nazwisko bezimiennych kniaziów (książąt)) najprawdopodobniej pochodzenia litewskiego, współdziałających z księciem Patrykiem Narymuntowicem i jego bratankiem Romanem Juriewicem w walce Nowogrodu Wielkiego z księciem moskiewskim Dymitrem Iwanowicem Dońskim w 1385 lub 1386 r., którzy mogą być powiązani z kniaziami Rużyńskimi
  Jan Karol I, hiszp. Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias (ur. 5 stycznia 1938 w Rzymie) – król Hiszpanii od 1975 z dynastii Burbonów. Syn Jana Burbona, hrabiego Barcelony, i Marii de las Mercedes, księżniczki Obojga Sycylii .
  Zbarascy – magnacki ród książęcy, pieczętujący się herbem Korybut, będący gałęzią rodu kniaziów Nieświckich, którzy przybrali nowe nazwisko od znajdującego się w ich posiadaniu Zbaraża na Podolu.
  Dönhoff – niemiecki ród szlachecki, pochodzący z Hrabstwa Mark w Westfalii, po raz pierwszy wymieniony w 1282 r. W XIV w. przedstawiciele rodu osiedli na terenie inflanckich ziem zakonu krzyżackiego (zakon inflancki). Po przyłączeniu Inflant do Rzeczypospolitej (pakt wileński – 1561 r.) zasilili szeregi polskiej szlachty. W 1633 r. osiągnęli godność hrabiów Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego (niem. Reichsgrafen), wchodząc tym samym w szeregi arystokracji. W 1637 r. hr. Kacper uzyskał tytuł księcia cesarstwa (niem. Reichsfürst). Linia jego potomków wygasła w XVIII w.

  Reklama