• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polskie odznaczenia prywatne

  Przeczytaj także...
  Polskie odznaczenia ministerialne – nadawane na mocy decyzji ministra lub urzędnika kierującego instytucją odznaczającą. W Polsce nie mają rangi odznaczeń państwowych, które są nadawane na mocy decyzji Prezydenta RP. Zwykle mają formę medali lub odznak. Medale są noszone na lewej piersi, po odznaczeniach państwowych, zwyczajowo w kolejności ich nadania. Odznaki są noszone na prawej lub lewej piersi.Polska Fundacja Katyńska (PFK) – polska fundacja upamiętniająca zbrodnię katyńską, zarejestrowana notarialnie 6 czerwca 1990 roku, w Sądzie Rejonowym 4 września 1992 roku, wpisana do rejestru stowarzyszeń 10 września 2003 roku. Siedziba Polskiej Fundacji Katyńskiej mieści się przy ul. Nowy Świat 28/20 w Warszawie.
  Polonia Mater Nostra Est (Polska Jest Naszą Matką) – polskie odznaczenie prywatne przeznaczone dla Polaków i obcokrajowców oraz dla organizacji za specjalne zasługi dla Narodu i Państwa Polskiego. Istnieje od 1995 r., nadawane jest przez Społeczną Fundację Pamięci Narodu Polskiego, działającą od 1991 r.. Pomysłodawcą i inicjatorem Fundacji i tego odznaczenia był Jerzy Myrcha.

  Polskie odznaczenia niepaństwowe – odznaczenia nadawane przez stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, osoby prywatne. Pełnią podobną funkcję do odznaczeń państwowych lub resortowych, są natomiast społecznymi wyrazami uznania dla danej osoby czy instytucji. Nie są objęte zasadami kolejności starszeństwa polskich odznaczeń, a ich noszenie nie jest w Polsce regulowane ustawowo. Należą do nich m.in.:

  Medal "Za zasługi w krzewieniu wiedzy obronnej" – polskie odznaczenie cywilne nadawane przez Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Obronnej.Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” – harcerskie odznaczenie honorowe, najwyższe wyróżnienie w Związku Harcerstwa Polskiego.
 • Order Uśmiechu
 • Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”
 • Odznaka „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych” (ZKRPiBWP)
 • Krzyż Solidarności Walczącej
 • Medal Za zasługi w krzewieniu wiedzy obronnej (Towarzystwo Wiedzy Obronnej)
 • Medal Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej (Polska Fundacja Katyńska)
 • Gwiazda Wytrwałości
 • Order Białego Kruka ze Słonecznikiem
 • Komandoria "Missio Reconciliationis”
 • Medal Zasłużony dla Tolerancji (Fundacja Ekumeniczna Tolerancja)
 • Pamiątkowy Krzyż 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem
 • Krzyż Niezłomnych
 • Krzyż Waleczności Armii gen. Bułak-Bałachowicza
 • Medal im. króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
 • Medal Stolema
 • Polonia Mater Nostra Est
 • Odznaka Pamiątkowa Więźniów Ideowych
 • Order Ecce Homo
 • Gwiazda Wytrwałości (Gwiazda Zakroczymska) – historyczne polskie powstańcze odznaczenie honorowe z 1831, nie zostało włączone do systemu orderów i odznaczeń II Rzeczypospolitej, ani III Rzeczypospolitej. Od 1981 odznaczenie prywatne nadawane przez bliżej nieokreśloną kapitułę.Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – wielośrodowiskowa organizacja kombatancka, zrzeszająca obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość kraju w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacjach ruchu oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Fundacja Ekumeniczna „Tolerancja” – fundacja powstała w 1993 z inicjatywy grupy intelektualistów i działaczy społecznych różnych wyznań i narodowości.
  Medal Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – polskie odznaczenie prywatne ustanowione w 2008 roku postanowieniem Rady Polskiej Fundacji Katyńskiej, nadawane osobom, które wybitnie przyczyniły się do wyjaśnienia prawdy o zbrodni katyńskiej i upamiętnienia jej ofiar. Inspiracją do stworzenia medalu była decyzja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, który w 2007 roku podjął uchwałę o ustanowieniu dnia 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Autorką projektu medalu była Katarzyna Piskorska.
  Medal im. króla Stanisława Augusta – odznaka honorowa Towarzystwa Przyjaciół Warszawy przyznawana za wybitne zasługi w realizacji statutowego celu Towarzystwa: „Dobro Warszawy i jej mieszkańców jest sensem istnienia i najważniejszym celem działalności Towarzystwa Przyjaciół Warszawy”. Medal wręczany jest w dniu imienin króla (6 maja) w Łazienkach Królewskich w Warszawie
  Medal Stolema przyznawany jest przez Klub Studencki Pomorania od 1967 roku. Wśród wielu wyróżnień, odznaczeń i nagród przyznawanych w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim cieszy się największym uznaniem.
  Missio Reconciliationis − odznaczenie nadawane przez Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Społecznego "Misja Pojednania".
  Order Ecce Homo (z łac. Oto człowiek) – polskie odznaczenie kościelne, przeznaczone dla tych, którzy swą działalnością dowodzą prawdziwości słów: "człowiek to brzmi dumnie".
  Krzyż Niezłomnych – harcerskie kombatanckie odznaczenie prywatne ustanowione w 1998 przez Stowarzyszenie Polskich Byłych Więźniów Politycznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.