• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polskie korporacje akademickie  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Miejscowe Koło Międzykorporacyjne to terenowy organ Związku Polskich Korporacji Akademickich (ZPK!A). W jego skład wchodziły wszystkie działające na terenie danego ośrodka akademickiego Polskie Korporacje Akademickie zrzeszone w ZPK!A. Był to istotny element struktury związkowej, właściwie jego komórka pozbawiona odrębnej osobowości prawnej, jak i ideologii korporacyjnej. Na forum miejscowego Koła Międzykorporacyjnego koordynowano wspólne korporacyjne działania, organizowano zawody sportowe i bale korporacyjne, decydowano o przyjęciu nowych korporacji. Struktura wewnętrzna rozbijała się na kilka regionalnych środowisk, w których istniały Koła, składające się z delegatów poszczególnych korporacji. Sieć terenowa Związku obejmowała osiem ośrodków akademickich:Związek Polskich Korporacji Akademickich (ZPKA) to organizacja zrzeszająca część korporacji działających w Polsce. Należą do niego obecnie Aquilonia i Baltia.

  Polskie korporacje akademickiekorporacje studenckie działające w Polsce lub środowiskach polskich za granicą, różniące się od ogółu europejskich korporacji nawiązaniem do tradycji Filomatów i Filaretów oraz polskiej tradycji niepodległościowej. Cechą wyróżniającą polskie korporacje akademickie jest też specyficzna ideologia; organizacje te upatrują cel swego istnienia w służbie państwu polskiemu i narodowi polskiemu. W ich szeregi przyjmowani byli Polacy, co odróżnia je od korporacji mniejszości narodowych działających w Polsce.

  Towarzystwo Filomatyczne, potocznie: Towarzystwo Filomatów, filomaci (z gr. miłośnicy nauki) – polskie tajne stowarzyszenie studentów i absolwentów Uniwersytetu Wileńskiego działające w latach 1817–1821, a następnie bez nazwy i ze zmienioną organizacją wewnętrzną do 1823. Pierwotnym celem związku było samokształcenie, wzajemna pomoc w nauce oraz ćwiczenie się w sztuce pisania. Towarzystwo Filomatyczne wypracowało własny program moralny oraz stworzyło sieć związków zależnych o rozbudowanych celach i programie działania. Kres istnieniu Towarzystwa Filomatycznego położyło śledztwo w sprawie tajnych związków młodzieży i studentów Uniwersytetu Wileńskiego prowadzone przez kuratora Nikołaja Nowosilcowa w latach 1823–1824.P.K!A. Aquitania - polska korporacja akademicka założona została we Lwowie 3 grudnia 1924 r. W czasie V Zjazdu Ogólnokorporacyjnego, który miał miejsce w Warszawie w dniach 7-11 maja 1925 r. została przyjęta do Związku Polskich Korporacji Akademickich jako Korporacja kandydująca. Dwa lata później w czasie VII Zjazdu Ogólnokorporacyjnego, który odbył się w Poznaniu w dniach 28 stycznia - 1 lutego 1927 r. została członkiem rzeczywistym ZPK!A, z datą starszeństwa przypadającą na 11 maja 1925 r. Kandydowała do Związku Polskich Korporacji Akademickich przy P.K!A. Lutyco-Venedya. Brała czynny udział w życiu akademickim Lwowa.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Lista polskich korporacji akademickich
 • 2.1 Niereaktywowane korporacje z ZPKA
 • 2.1.1 Warszawa
 • 2.1.2 Poznań
 • 2.1.3 Kraków
 • 2.1.4 Lwów
 • 2.1.5 Wilno
 • 2.1.6 Lublin
 • 2.1.7 Cieszyn
 • 2.2 Polskie korporacje poza przedwojennymi granicami kraju
 • 2.2.1 Gdańsk
 • 2.2.2 Kowno
 • 2.2.3 Wiedeń
 • 2.3 Korporacje po roku 1989
 • 3 Korporacje mniejszości narodowych w Polsce
 • 3.1 Korporacje niemieckie
 • 3.2 Korporacje żydowskie
 • 4 Przedwojenne związki korporacji
 • 5 Obecnie działające związki korporacji
 • 6 Inne stowarzyszenia i instytucje korporacyjne
 • 7 Miejscowe Koło Międzykorporacyjne
 • 8 Bibliografia
 • 9 Przypisy
 • 10 Linki zewnętrzne
 • Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich powstało w 2001 r. w Poznaniu. Celem instytucji jest utrwalanie w pamięci społeczeństwa dorobku i tradycji polskich korporacji akademickich, ze szczególnym uwzględnieniem ich charakteru ideowo-wychowawczego. Archiwum gromadzi materiały, informacje i pamiątki związane z działającymi w okresie 1816-1989 polskimi korporacjami akademickimi oraz dane biograficzne zmarłych członków korporacji, a także wspiera rozwój współczesnych polskich korporacji akademickich. Od 2007 r. prowadzone jest Muzeum Polskich Korporacji Akademickich.Carpatia – wzgórze o wysokości 232,8 m n.p.m w województwie podkarpackim, w powiecie mieleckim, na terenie gminy wiejskiej Mielec. Jest najwyższym wzniesieniem powiatu mieleckiego. Znajduje się się w pasmie Karpatek, pomiędzy wsiami Przyłęk i Niwiska. W pobliżu znajdują się stawy oraz przebiega szlak im. Władysława Sikorskiego. Można nim dojść do położonego na północ od wzgórza rezerwatu przyrody Buczyna w Cyrance na Płaskowyżu Kolbuszowskim im. Władysława Szafera oraz parkingu znajdującego się przy leśniczówce w Przyłęku. Czas przejścia szlakiem od parkingu do wzgórza wynosi ok. 30 minut. 12 sierpnia 2012 z inicjatywy Mieleckiego Klubu Górskiego „Carpatia”, oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego na wzniesieniu umieszczono tablicę informacyjną.

  Historia[]

  Pierwsi polscy studenci zrzeszali się w korporacjach akademickich na zachodzie jeszcze w XVII wieku, dokąd polska młodzież szlachecka wyruszała kształcić się. Z biegiem czasu „moda” ta została przeniesiona w rodzime strony, jednak w wyniku rozbiorów nabrało to odmiennego znaczenia. Otóż Polacy w większości przypadków studiowali na uniwersytetach zaborców, a zrzeszanie się miało charakter ochrony rodzimego języka i kultury. Najstarszymi polskimi korporacjami studenckimi były Polonia założona w 1816 roku we Wrocławiu oraz bliźniacza Polonia utworzona w 1818 roku w Berlinie.

  Niemieckie korporacje akademickie w Polsce są to organizacje działające na terenie Polski i zrzeszające osoby przyznające się do narodowości i kultury niemieckiej. Odróżnia je to od polskich korporacji akademickich.Brześć, dawniej Brześć Litewski, Brześć nad Bugiem, (biał. Брэст, Берасьце, Brest, Bieraście; ros. Брест, Берестье, Briest, Bieriestje; jid. בּריסק, hebr. ברסט ליטובסק; ukr. Берестя, Berestia) – miasto na Białorusi, u ujścia Muchawca do Bugu, siedziba administracyjna obwodu brzeskiego i rejonu brzeskiego. Ośrodek przemysłowy, węzeł kolejowy i drogowy na granicy z Polską, port rzeczny, port lotniczy; uniwersytet (1995), politechnika (1989); ośrodek kultury polskiej na Białorusi, polski konsulat generalny; 310,8 tys. mieszk. (1 stycznia 2010).

  Duże i znaczące korporacje powstawały na gruncie tradycji Filomatów i Filaretów. W tym duchu powstał w 1828 roku w Dorpacie Konwent Polonia, który nieprzerwanie działa do dnia dzisiejszego w Sopocie.

  W następnych latach powstawało wiele innych korporacji (np. Arkonia, Welecja, Lechicja, Lutyko-Wenedya, Sarmatia, Jagiellonia), ale największy ich rozkwit przypada na okres międzywojenny, kiedy to kształtowało się młode państwo polskie. Proces ten gwałtownie przerwała druga wojna światowa, w czasie której bardzo wielu korporantów zginęło. Do roku 1989 działalność polskich korporacji akademickich była zakazana.

  Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.

  Po powstaniu III Rzeczypospolitej rozpoczął się proces reaktywacji wielu przedwojennych korporacji studenckich przy czynnym udziale ich przedwojennych członków oraz tworzenia całkiem nowych stowarzyszeń.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Lutyco-Venedya – polska korporacja akademicka działająca początkowo w Dorpacie, a po I wojnie światowej we Lwowie. Po II wojnie światowej nie wznowiła działalności.
  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
  Jagiellonia – korporacja akademicka powstała w Wiedniu 28 maja 1910. Po I wojnie światowej przeniosła się do Warszawy.
  Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.
  Welecja – trzecia pod względem starszeństwa korporacja akademicka w Polsce. Powstała 26 października 1883 roku w Rydze na tamtejszej Politechnice, w wyniku rozłamu w Arkonii. Welecja stawiała sobie za cel wychowanie studentów w duchu patriotyzmu, przyjaźni, honoru, pracy nad sobą, prawości i rzetelności.
  Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.082 sek.