Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE) – polskie wydawnictwo specjalizuje się w wydawaniu książek i podręczników akademickich o tematyce ekonomicznej.

Philip Kotler (ur. 27 maja 1931 w Chicago), ekonomista amerykański, honorowy profesor Katedry Marketingu Międzynarodowego w Kellogg School of Management na Northwestern University. Kellogg School of Management jest jedną z najważniejszych uczelni biznesu na świecie, kształcących w zakresie marketingu.David Knox Houston Begg (ur. 25 czerwca 1950 w Salisbury, Wiltshire) – brytyjski ekonomista. Autor raportów, książek i podręczników ekonomicznych na temat polityki ekonomicznej krajów Unii Europejskiej a także makroekonomii i mikroekonomii, profesor ekonomii w Birkbeck College w Londynie (1987–2003) oraz dyrektor Imperial College London Business School.

Powstało w 1949 r. pod nazwą Polskie Wydawnictwa Gospodarcze (Polgos). W 1961 r. zmieniło nazwę na Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. W 1995 zostało sprywatyzowane i zmieniło nazwę na Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A, zachowano skrót PWE i logo, dobrze rozpoznawalne na rynku wydawniczym i kojarzące się z publikacjami ekonomicznymi dla specjalistów.

Wykaz czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – lista czasopism naukowych, które są uwzględniane przy ocenie parametrycznej placówek naukowych, uczelni, instytutów, jednostek badawczo-rozwojowych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (a wcześniej jego poprzedników, czyli Ministerstwo Nauki i Informatyzacji oraz Komitet Badań Naukowych) i inne ministerstwa. Aktualny wykaz został opublikowany 23 grudnia 2015.Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego - polski miesięcznik wydawany przez PWE. Publikowane są analizy i opinie o kształcie i aktualnych zmianach prawa gospodarczego Polski. Artykuły omawiają regulacje w prawie finansowym, cywilnym i gospodarczym, komentarze do ustaw, bieżących rozporządzeń i projektów aktów prawnych. Ważną część stanowią konsultacje, w których specjaliści wyjaśniają wątpliwości pojawiające się w sferze stosowania prawa. W dziale „Orzecznictwo w sprawach gospodarczych” znajdują się omówienia orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądu antymonopolowego, sądów arbitrażowych i innych. Czasopismo jest adresowane do profesjonalistów, naukowców, studentów i innych osób zainteresowanych tematyką. "Przegląd" nie ma współczynnika wpływu Impact Factor (IF) i jest w części „B” wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (7 punktów za publikację).

W swojej ofercie posiada ogólnopolskie podręczniki akademickie autorów polskich i zagranicznych (m.in. „Mikroekonomię” i „Makroekonomię” Davida Begga, „Ekonomię menedżerską” Williama F. Samuelsona, „Planowanie strategiczne” Marii Romanowskiej, a także specjalistyczne publikacje z ekonomii, zarządzania, finansów, rachunkowości, bankowości, marketingu, logistyki, statystyki, geografii oraz turystyki. Jest polskim wydawcą światowych autorytetów z dziedziny marketingu i zarządzania m.in. Jacka Trouta, Philipa Kotlera czy Ala Riesa.

Gospodarka Materiałowa i Logistyka - polski miesięcznik wydawany przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Miesięcznik dla osób zajmujących się zawodowo zarządzaniem zakupami, menedżerów działów logistyki i firm świadczących usługi logistyczne, a także wykładowców i studentów kierunków ekonomicznych wyższych uczelni.Praca i Zabezpieczenie Społeczne – polski miesięcznik wydawany przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Czasopismo zawiera artykuły o najnowszych rozwiązaniach i tendencjach w sferze prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zatrudnienia, polityki personalnej, warunków pracy i spraw socjalnych. Interpretuje i ocenia istniejące w Polsce regulacje prawne i ich przydatność oraz skuteczność.

Wydaje także cztery specjalistyczne czasopisma naukowe:

 • Gospodarka Materiałowa i Logistyka
 • Marketing i Rynek
 • Praca i Zabezpieczenie Społeczne
 • Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
 • Wszystkie czasopisma łączą naukę z praktyką i znajdują się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 stycznia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „Polskie Wydawnictwa Gospodarcze” (M.P. z 1949 r. nr 18, poz. 257).
  Reklama