• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

  Przeczytaj także...
  Al Ries (ur. 1927) – amerykański teoretyk i praktyk marketingu, autor i współautor 11 książek na temat marketingu i budowania świadomości marki (brandingu).Marketing i Rynek - polski miesięcznik wydawany przez PWE, Miesięcznik ukazuje się od 1994 r. Czasopismo jest skierowane głównie do osób profesjonalnie zajmujących się marketingiem, a więc szefów dużych i małych przedsiębiorstw, szefów i pracowników działów marketingu, pracowników agencji reklamowych i badania rynku itp., a także do studentów marketingu w wyższych uczelniach różnych typów oraz do ich wykładowców. Pismo jest czasopismem naukowym punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (9 punktów).
  Jack Trout (ur. 1936) – amerykański teoretyk i praktyk marketingu, autor i współautor kilkunastu książek na temat strategii marketingowych, pozycjonowania i budowania świadomości marki (brandingu).

  Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE) – polskie wydawnictwo specjalizuje się w wydawaniu książek i podręczników akademickich o tematyce ekonomicznej.

  Powstało w 1949 r. pod nazwą Polskie Wydawnictwa Gospodarcze (Polgos). W 1961 r. zmieniło nazwę na Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. W 1995 zostało sprywatyzowane i zmieniło nazwę na Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A, zachowano skrót PWE i logo, dobrze rozpoznawalne na rynku wydawniczym i kojarzące się z publikacjami ekonomicznymi dla specjalistów.

  Philip Kotler (ur. 27 maja 1931 w Chicago), ekonomista amerykański, honorowy profesor Katedry Marketingu Międzynarodowego w Kellogg School of Management na Northwestern University. Kellogg School of Management jest jedną z najważniejszych uczelni biznesu na świecie, kształcących w zakresie marketingu.David Knox Houston Begg (ur. 25 czerwca 1950 w Salisbury, Wiltshire) – brytyjski ekonomista. Autor raportów, książek i podręczników ekonomicznych na temat polityki ekonomicznej krajów Unii Europejskiej a także makroekonomii i mikroekonomii, profesor ekonomii w Birkbeck College w Londynie (1987–2003) oraz dyrektor Imperial College London Business School.

  W swojej ofercie posiada ogólnopolskie podręczniki akademickie autorów polskich i zagranicznych (m.in. „Mikroekonomię” i „Makroekonomię” Davida Begga, „Ekonomię menedżerską” Williama F. Samuelsona, „Planowanie strategiczne” Marii Romanowskiej, a także specjalistyczne publikacje z ekonomii, zarządzania, finansów, rachunkowości, bankowości, marketingu, logistyki, statystyki, geografii oraz turystyki. Jest polskim wydawcą światowych autorytetów z dziedziny marketingu i zarządzania m.in. Jacka Trouta, Philipa Kotlera czy Ala Riesa.

  Wykaz czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – lista czasopism naukowych, które są uwzględniane przy ocenie parametrycznej placówek naukowych, uczelni, instytutów, jednostek badawczo-rozwojowych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (a wcześniej jego poprzedników, czyli Ministerstwo Nauki i Informatyzacji oraz Komitet Badań Naukowych) i inne ministerstwa. Aktualny wykaz został opublikowany 23 grudnia 2015.Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego - polski miesięcznik wydawany przez PWE. Publikowane są analizy i opinie o kształcie i aktualnych zmianach prawa gospodarczego Polski. Artykuły omawiają regulacje w prawie finansowym, cywilnym i gospodarczym, komentarze do ustaw, bieżących rozporządzeń i projektów aktów prawnych. Ważną część stanowią konsultacje, w których specjaliści wyjaśniają wątpliwości pojawiające się w sferze stosowania prawa. W dziale „Orzecznictwo w sprawach gospodarczych” znajdują się omówienia orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądu antymonopolowego, sądów arbitrażowych i innych. Czasopismo jest adresowane do profesjonalistów, naukowców, studentów i innych osób zainteresowanych tematyką. "Przegląd" nie ma współczynnika wpływu Impact Factor (IF) i jest w części „B” wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (7 punktów za publikację).

  Wydaje także cztery specjalistyczne czasopisma naukowe:

 • Gospodarka Materiałowa i Logistyka
 • Marketing i Rynek
 • Praca i Zabezpieczenie Społeczne
 • Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
 • Wszystkie czasopisma łączą naukę z praktyką i znajdują się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 stycznia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „Polskie Wydawnictwa Gospodarcze” (M.P. z 1949 r. nr 18, poz. 257).
  Maria Romanowska z domu Włodarczyk (ur. 9 października 1941 – zm. 12 czerwca 2007) - polska działaczka opozycji antykomunistycznej, organizatorka kolportażu i podziemnych wydawnictw.Gospodarka Materiałowa i Logistyka - polski miesięcznik wydawany przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Miesięcznik dla osób zajmujących się zawodowo zarządzaniem zakupami, menedżerów działów logistyki i firm świadczących usługi logistyczne, a także wykładowców i studentów kierunków ekonomicznych wyższych uczelni.
  Warto wiedzieć że... beta

  Praca i Zabezpieczenie Społeczne – polski miesięcznik wydawany przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Czasopismo zawiera artykuły o najnowszych rozwiązaniach i tendencjach w sferze prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zatrudnienia, polityki personalnej, warunków pracy i spraw socjalnych. Interpretuje i ocenia istniejące w Polsce regulacje prawne i ich przydatność oraz skuteczność.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.