• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Odznaka Imprez na Orientację (OInO) – wyróżnienie przyznawane w turystyce kwalifikowanej, ustanowione i nadawane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze za udział w imprezach na orientację, zarówno indywidualnych jak i drużynowych. Zdobywanie odznaki nie jest limitowane wiekowo i (w przeciwieństwie do niektórych innych odznak PTTK) czasowo. Honorowa Odznaka PTTK – odznaczenie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego za aktywną działalności w kadrze PTTK. Przyznawane jest członkom zwyczajnych oraz jednostkom organizacyjnych PTTK.
  Władze[ | edytuj kod]

  Władze naczelne w PTTK wybierane są podczas walnych zjazdów organizacji organizowanych co cztery lata. Spośród delegatów wybierani są członkowie zarządu głównego, głównej komisji rewizyjnej oraz głównego sądu koleżeńskiego. Pracami zarządu głównego kieruje prezes, funkcję tę pełnili do te pory m.in. Piotr Gajewski (polityk) (1962-1972), Adam Chyżewski (1993-1997), Jacek Potocki (2017-czerwiec 2019), Jerzy Kapłon (od lipca 2019)

  Odznaka Turystyki Pieszej (OTP) - ustanowiona w 1952 roku przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze odznaka popularyzująca turystykę pieszą nizinną. Można ją zdobywać od 8 roku życia na wycieczkach pieszych - zaliczając 1 punkt za 1 km, jak również zaliczając punkty dodatkowe za zwiedzanie miejscowości określonych w regulaminie.Piotr Gajewski (ur. 29 czerwca 1902 w Warszawie, zm. 24 marca 1975 tamże) – polski polityk socjalistyczny, działacz związkowy, wiceprzewodniczący Centralnej Rady Związków Zawodowych (1956–1968), przewodniczący Komitetu Centralnego RPPS (1943), poseł do KRN (1945–1947), na Sejm Ustawodawczy (1947–1952) oraz na Sejm PRL II, III, IV i V kadencji (1957–1972).

  Odznaczenia i wyróżnienia[ | edytuj kod]

   Osobny artykuł: Odznaczenia PTTK.

  Konkursy krasomówcze[ | edytuj kod]

  W ramach działalności PTTK organizowane są konkursy krasomówcze, mające na celu zwiększenie zainteresowania historią i atrakcjami turystycznymi różnych regionów Polski, a jednocześnie propagujące krasomówstwo. Pierwszy był Krajowy Konkurs Krasomówczy Przewodników PTTK, przeprowadzany od 1971. Potem rozszerzano ideę konkursów na młodsze grupy wiekowe.

  Oddział PTTK „Meblarz” w Swarzędzu – terenowa jednostka Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, działająca na terenie miasta i gminy Swarzędz (powiat poznański, województwo wielkopolskie). Posiada osobowość prawną i własny statut, oparty na Statucie PTTK.Odznaki PTTK – odznaki ustanowione przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, oddziały i inne jednostki organizacyjne PTTK w celu pobudzania i rozwijania zainteresowań ziemią ojczystą, jej historią i kulturą, a także innymi krajami i ich kulturami.

  W tej chwili poza konkursami krasomówczymi przewodników odbywają się:

 • od 1976 Konkursy Krasomówcze Młodzieży Szkół Średnich (od 2000 jako Konkursy Krasomówcze Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych),
 • od 1985 Konkursy Krasomówcze Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych,
 • od 2000 Konkursy Krasomówcze Młodzieży Gimnazjalnej.
 • Eliminacje Konkursów odbywają się w trzech (dla konkursów młodzieżowych – w czterech) etapach. Są to poziom: szkolny (dla konkursów młodzieżowych), powiatowy/rejonowy, wojewódzki, finał ogólnopolski. Finały konkursów krasomówczych przewodników i młodzieży szkół ponadgimnazjalnych odbywają się na zamku w Golubiu-Dobrzyniu. Konkursy dla młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów powstały z inicjatywy legnickich działaczy PTTK i ich finały odbywają się w Legnicy.

  Kolarska Odznaka Turystyczna PTTK (KOT) – jedna z odznak turystyki kwalifikowanej ustanowiona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Jej celem jest popularyzacja turystyki kolarskiej. Zdobywać ją można bez ograniczeń wiekowych (po nowelizacji regulaminu w 2012 roku). Punkty na nią zalicza się odbywając wycieczki rowerowe, za udział w imprezach kolarskich oraz za zwiedzanie zabytków i parków narodowych. Szczegóły dotyczące nowego (2012 r.) regulaminu znajdują się na stronie Komisji Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK.Odznaka „Turysta Przyrodnik” (TP) – odznaka ustanowiona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, na wniosek Komisji Ochrony Przyrody Zarządu Głównego PTTK w 1979 roku. Ma za zadanie promowanie ochrony przyrody oraz przyrodniczych aspektów turystyki. Zdobywa się ją na wszelkiego typu wycieczkach. Kolejne stopnie przyznawane są za zebranie odpowiednich ilości punktów, które zdobywa się odwiedzając parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty, pomniki przyrody itp. Małe odznaki można zdobywać od 7, a duże od 16 roku życia.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Motorowa Odznaka Turystyczna (MOT) i Odznaka Turysty Motorowego (OTM) – grupa odznak przyznawanych przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, promujących różnorodne formy turystyki. Zadaniem odznak motorowych jest popularyzacja indywidualnej i zorganizowanej turystyki motorowej jako jednej z form aktywnego wypoczynku.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – jednostka specjalistyczna PTTK prowadząca niekomercyjną działalność w zakresie popularyzacji turystyki górskiej.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Przodownik turystyki górskiej PTTK – członek społecznej kadry programowej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Zadaniem przodownika jest popularyzacja turystyki górskiej i wiedzy o górach oraz propagowanie Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK jako czynnika zachęcającego do poznawania gór.
  Polona – polska biblioteka cyfrowa, w której udostępniane są zdigitalizowane książki, czasopisma, grafiki, mapy, muzykalia, druki ulotne oraz rękopisy pochodzące ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz instytucji współpracujących.
  Adam Chyżewski (ur. 27 listopada 1936 w Krakowie, zm. 31 sierpnia 2011 w Łodzi) – doktor inżynier, nauczyciel akademicki, wykładowca Politechniki Łódzkiej, działacz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.