• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polskie Towarzystwo Statystyczne

  Przeczytaj także...
  Juliusz Leo, właśc. Juliusz Franciszek Leo (ur. 15 listopada 1861 w Stebniku koło Drohobycza, zm. 21 lutego 1918 w Krakowie) – polityk galicyjski, ekonomista, prawnik, prezydent Krakowa.Bronisław Maria Komorowski (ur. 4 czerwca 1952 w Obornikach Śląskich) – polski polityk, z wykształcenia historyk. Od 6 sierpnia 2010 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.

  Polskie Towarzystwo Statystyczne (PTS) powstało w Krakowie w 1912 r. Jest jednym z najstarszych stowarzyszeń statystycznych na świecie. Pierwszym prezesem PTS był Juliusz Leo, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i jednocześnie prezydent Krakowa. Głównym celem PTS w okresie przed I wojną światową było przygotowanie opracowania pokazującego w ujęciu statystycznym ziemie polskie od czasów najdawniejszych do współczesności. Zostało ono opublikowane w Krakowie w 1915 r. pod tytułem „Statystyka Polski”.

  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.Lustracja dymów i podanie ludności – konstytucja Sejmu Czteroletniego, uchwalona 22 czerwca 1789,proklamująca pierwszy w Polsce spis statystyczny, obejmujący całą ludność kraju z wyjątkiem szlachty i duchowieństwa. Uchwalona z inicjatywy sekretarza wielkiego litewskiego Fryderyka Józefa Moszyńskiego, który na sesji sejmowej 9 marca 1789, uzasadniał przeprowadzenie spisu. Był również autorem tabel statystycznych spisu i statystycznej metody wymiaru podatków na wojsko.

  W czasie I wojny światowej PTS nie działało. W 1917 r. w Warszawie powstało Towarzystwo Ekonomistów i Statystyków Polskich (TEiSP). W jego ramach została utworzona Sekcja Statystyki, którą kierował profesor Ludwik Krzywicki. W roku 1937 Sekcja Statystyki TEiSP przekształciła się w odrębne Polskie Towarzystwo Statystyczne, którego prezesem został profesor Edward Szturm de Sztrem, ówczesny prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Organem PTS był kwartalnik pt. „Przegląd Statystyczny”. W 1939 r. PTS liczyło około 290 członków rzeczywistych i około 30 tzw. członków wspierających z różnych instytucji.

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Sejm Czteroletni (Sejm Wielki) – sejm zwołany 6 października 1788 za zgodą cesarzowej Rosji Katarzyny II w Warszawie, obradujący do 29 maja 1792 pod węzłem konfederacji pod laską marszałka konfederacji koronnej Stanisława Małachowskiego i mający na celu, w zamyśle organizatorów, przywrócenie pełnej suwerenności i przyspieszenie rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Od grudnia 1790 roku obradował w podwojonym składzie.

  Po wybuchu II wojny światowej prace PTS zostały zawieszone. Kolejny okres działalności PTS rozpoczął się w kwietniu 1947 r. Prezesem został wówczas profesor Stefan Szulc. Wznowiono wydawanie „Przeglądu Statystycznego”.

  Po 1950 r. działalność PTS zanikła, a w 1953 r. zapadła decyzja o jego likwidacji, wprowadzona w życie w 1955 r. Cześć członków przeniosła się do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, gdzie powstała Sekcja Statystyki.

  Kolejne reaktywowanie PTS nastąpiło w kwietniu 1981 r. Zgromadzenie Założycielskie powołało Tymczasową Radę Główną, która opracowała nowy statut PTS. W listopadzie 1982 r. Walne Zgromadzenie wybrało Radę Główną, której prezesem został profesor Mikołaj Latuch. W kolejnych kadencjach działalności PTS przewodniczyli: profesor Jan Kordos (1985–1990 i 1990–1994), dr Kazimierz Kruszka (2005–2010) oraz profesor Czesław Domański (1994–2000, 2000–2005 i ponownie od 2010 r.). W 1987 r. przy Radzie Głównej PTS zostało utworzone Biuro Badań i Analiz Statystycznych (BBiAS). W Polskim Towarzystwie Statystycznym działają aktualnie trzy sekcje: Historyczna, Klasyfikacji i Analizy Danych oraz Statystyki Matematycznej. W latach 1985–1994 rozbudowane zostały struktury terenowe Towarzystwa, a liczba jego członków wzrosła do około 800. W 1993 r. zaczęło ukazywać się czasopismo PTS o charakterze międzynarodowym pt. „Statistics in Transition”. Polskie Towarzystwo Statystyczne wspólnie z Głównym Urzędem Statystycznym redaguje miesięcznik „Wiadomości Statystyczne”.

  Stefan Aleksander Szulc (ur. 19 grudnia 1881 w Prażuchach, zm. 12 października 1956 w Warszawie) – polski ekonomista, statystyk, wykładowca akademicki.Edward Szturm de Sztrem - (ur. 18 lipca 1885 w Petersburgu, zm. 9 września 1962 w Warszawie) - polski statystyk i demograf.

  Aktualnie Polskie Towarzystwo Statystyczne ma około 750 członków, zorganizowanych w 17 oddziałach. Od 1994 r. PTS jest afiliowanym członkiem Międzynarodowego Instytutu Statystycznego.

  W 2008 r. decyzją Rady Głównej PTS, Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN oraz Prezesa GUS ustanowiono 9 marca Dniem Statystyki Polskiej. Jest on wyrazem pamięci o rocznicy pierwszego Spisu Powszechnego uchwalonego przez Sejm Czteroletni 9 marca 1789 r. W dniach 18 – 20 kwietnia 2012 roku obradował w Poznaniu Kongres Statystyki Polskiej inaugurujący uroczyste obchody 100-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Było to wyjątkowe wydarzenie o międzynarodowym wymiarze, nad którym Honorowy Patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z Konstytucją, najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.I wojna światowa – konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 (w latach 20. i 30. XX wieku nazywany "wielką wojną") pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917), a państwami centralnymi, tj. Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Polskie Towarzystwo Statystyczne 1912–2012. Kazimierz Kruszka (redaktor przewodniczący), praca zbiorowa. Warszawa: Polskie Towarzystwo Statystyczne Rada Główna, 2012. ISBN 978-83-7027-500-6.
 • Statystycy polscy. Krzyśko Mirosław (redaktor przewodniczący), praca zbiorowa. Warszawa: Polskie Towarzystwo Statystyczne i Główny Urząd Statystyczny, 2012. ISBN 978-83-7027-499-3.
 • Czesław Domański. Setna rocznica powstania Polskiego Towarzystwa Statystycznego. „Wiadomości Statystyczne”. 9 (604), s. 1, wrzesień 2011. 
 • Andrzej Jopkiewicz. Towarzystwa statystyczne w okresie międzywojennym. „Wiadomości Statystyczne”. 11 (606), s. 1, listopad 2011. 
 • Kazimierz Kruszka. Polskie Towarzystwo Statystyczne w Wielkopolsce. „Wiadomości Statystyczne”. 12 (607), s. 1, grudzień 2011. 
 • Józef Pociecha. Powstanie Polskiego Towarzystwa Statystycznego w Krakowie. Juliusz Leo — pierwszy prezes Towarzystwa. „Wiadomości Statystyczne”. 10 (605), s. 1, październik 2011. 
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Oficjalna strona Polskiego Towarzystwa Statystycznego
 • Anglojęzyczna strona Polskiego Towarzystwa Statystycznego
 • Strona Kongresu Statystyki Polskiej
 • Anglojęzyczna strona Kongresu Statystyki Polskiej
 • Publikacja „Polskie Towarzystwo Statystyczne 1912–2012”
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) – ogólnopolskie stowarzyszenie zrzeszające ekonomistów praktyków i teoretyków.Dzień Statystyki Polskiej – polskie święto obchodzone corocznie 9 marca uchwalone, na zebraniu Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN, 2 grudnia 2008 roku.
  Warto wiedzieć że... beta

  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Ludwik Krzywicki, pseudonimy K. R. Żywicki, J. F. Wolski i inne (ur. 21 sierpnia 1859 w Płocku, zm. 10 czerwca 1941 w Warszawie) – polski myśliciel marksistowski, socjolog i ekonomista, pedagog, działacz społeczny, polityk. Prekursor i jeden z twórców polskiej socjologii.
  Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.
  Główny Urząd Statystyczny, GUS – centralny organ administracji państwowej podległy Prezesowi Rady Ministrów zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych). Dane mogą być udostępniane tylko w formie zagregowanej (opracowanej), która uniemożliwia identyfikację pojedynczych respondentów (tajemnica statystyczna).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.