• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

  Przeczytaj także...
  Rafał Radziwiłłowicz (ur. 20 grudnia 1860 w Petersburgu, zm. 28 października 1929 w Wilnie) – polski lekarz psychiatra, działacz społeczny, jeden z wielkich mistrzów masonerii polskiej.Rocznik Psychiatryczny – polskie czasopismo naukowe, publikujące prace z dziedziny psychiatrii. Wydawany w latach 1923–1951, był oficjalnym organem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jego tradycje kontynuuje „Psychiatria Polska”.
  II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.

  Polskie Towarzystwo Psychiatryczne – ogólnopolska organizacja lekarzy psychiatrów, założona w 1920 roku.

  Historia[]

  PTP zostało utworzone podczas I Zjazdu Psychiatrów Polskich w Warszawie na wniosek Rafała Radziwiłłowicza, organizatora zjazdu. Nowo powstała organizacja zrzeszała polskich lekarzy psychiatrów i stawiała sobie za cel ustalenie zasad prawodawstwa psychiatrycznego, organizację opieki psychiatrycznej w odrodzonej Rzeczypospolitej, reprezentację polskiej psychiatrii na forum międzynarodowym. Po I Zjeździe odbywały się co roku kolejne, podczas których miały miejsce walne zgromadzenia PTP. Organem Towarzystwa został „Rocznik Psychiatryczny” (w 1923 roku), a w późniejszych czasach „Psychiatria i Psychoterapia” (2005) i „Psychoterapia” oraz „Psychiatria Polska”.

  Adam Bilikiewicz (ur. 2 kwietnia 1933 w Krakowie, zm. 3 czerwca 2007) – polski lekarz psychiatra, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, wieloletni redaktor naczelny „Psychiatrii Polskiej”. Autor 265 prac naukowych, w tym podręczników akademickich. Syn Tadeusza Bilikiewicza.Psychiatria Polska – polskie recenzowane czasopismo naukowe, publikujące prace z dziedziny psychiatrii. Kontynuuje tradycje przedwojennego „Rocznika Psychiatrycznego”.

  Pierwszy zjazd PTP po II wojnie (XX) miał miejsce w Tworkach i był poświęcony zbrodniom hitlerowskim na chorych psychicznie w Polsce. W 1954 roku zdecydowano o połączeniu PTP z Polskim Towarzystwem Neurologicznym; wkrótce postanowiono jednak o rozdzieleniu Polskiego Towarzystwa Neurologów, Neurochirurgów i Psychiatrów do pierwotnych organizacji. PTP reaktywowano w 1957 roku w Gdańsku.

  Szpital Tworkowski, pełna nazwa Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza – szpital utworzony w 1891 roku koło Warszawy. Obecnie zlokalizowany w granicach administracyjnych Pruszkowa, w dzielnicy Tworki oraz w Komorowie koło Warszawy.Psychoterapia – psychoterapeutyczne czasopismo naukowe, wydawane przez Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukazuje się cztery razy w roku. Publikuje artykuly oryginalne z dziedzyny psychoterapii, recenzje piśmiennictwa psychoterapeutycznego, materiały konferencji. W roku 2004 pismo zostało zarejestrowane w Index Copernicus. Redakcja znajduje się na Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie obecnie ma swoją siedzibę Filia Krakowska Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

  Zjazdy PTP odbywają się co 3 lata.

  Przewodniczący (prezesi)[]

 • Witold Chodźko (1920–1923)
 • Jan Mazurkiewicz (1923–1947)
 • Józef Handelsman (1947–1953)
 • Eugeniusz Wilczkowski (1954–1956)
 • Zdzisław Jaroszewski (1957–1963)
 • Andrzej Jus (1963–1969)
 • Stanisław Dąbrowski (1969–1973)
 • Leonard Wdowiak (1973–1976)
 • Adam Szymusik (1976–1983)
 • Andrzej Piotrowski (1983–1989)
 • Jacek Bomba (1989–1992)
 • Jacek Bomba (1992–1995)
 • Adam Bilikiewicz (1995–1998)
 • Janusz Rybakowski (1998–2001)
 • Jacek Bomba (2001–2004)
 • Jacek Wciórka (2004–2007)
 • Aleksander Araszkiewicz (2007–2010)
 • Janusz Heitzman (2010–2013)
 • Andrzej Rajewski (2013–2016)
 • Bartosz Łoza (2016, zrzekł się funkcji)
 • Bibliografia[]

 • Tadeusz Bilikiewicz, Jan Gallus: Psychiatria polska na tle dziejowym. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1962 ss. 196-202
 • Leksykon Psychiatrii. Warszawa 1993 ISBN 83-200-1712-2 ss. 346-347
 • Linki zewnętrzne[]

 • Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.. [dostęp 2010-08-01].
 • Historia zjazdów PTP
 • Psychiatria Polska - organ prasowy PTP
 • Eugeniusz Wilczkowski (ur. 2 grudnia 1895 w Jekaterynburgu, zm. 10 marca 1957 w Łodzi) – polski lekarz psychiatra, profesor psychiatrii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista krajowy w dziedzinie psychiatrii.Tadeusz Antoni Bilikiewicz (ur. 5 kwietnia 1901 we Lwowie, zm. 10 listopada 1980) — polski lekarz psychiatra, historyk i filozof medycyny, ojciec Adama Bilikiewicza.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Psychiatria i Psychoterapia – internetowe czasopismo naukowe z zakresu psychiatrii i psychoterapii, założone w 2005 roku. Organem założycielskim kwartalnika jest Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Wydawane jest w języku polskim przez Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a redakcja znajduje się na Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do prac oryginalnych dołączane są streszczenia w języku polskim i angielskim. Wszystkie zasoby udostępnione są nieodpłatnie.
  Leonard Wdowiak (ur. 15 sierpnia 1920 w Zduńskiej Woli, zm. 27 września 1976 w Szczecinie) – polski lekarz psychiatra.
  Adam Szymusik (ur. 12 lutego 1931, zm. 16 lipca 2000), polski psychiatra, profesor (mianowany w 1977). Kierownik Katedry Psychiatrii i Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, honorowy prezes Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego.
  Andrzej Jus (ur. 16 października 1914 we Lwowie, zm. 25 czerwca 1992 w Toronto) – polski i kanadyjski lekarz psychiatra, profesor nadzwyczajny psychiatrii, kierownik kliniki psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie. Wspólnie z żoną Karoliną był pionierem badań elektroencefalograficznych w Polsce.
  Jan Mazurkiewicz (ur. 12 lipca 1871 w Czerwonym Dworze, zm. 31 października 1947 w Tworkach) – polski lekarz psychiatra, profesor psychiatrii i rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Twórca warszawskiej szkoły psychiatrycznej, pionier kierunku psychofizjologicznego w polskiej psychiatrii. Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w latach 1923–1947. Mason, wielki mistrz Wielkiej Loży Narodowej Polskiej.
  Witold Chodźko herbu Kościesza (ur. 1 listopada 1875 w Piotrkowie Trybunalskim, zm. 17 stycznia 1954 w Lublinie) – profesor higieny, lekarz psychiatra i neurolog, społecznik, polityk, minister zdrowia publicznego i opieki społecznej, wolnomularz.
  Aktion T4, E-Aktion (niem.) – nazwa programu realizowanego w III Rzeszy w latach 1939–1944 polegającego na fizycznej eliminacji (zabijaniu) ludzi niedorozwiniętych umysłowo, przewlekle chorych psychicznie i neurologicznie (schizofrenia, niektóre postacie padaczki, otępienie, pląsawica Huntingtona, stany po zapaleniu mózgowia, ludzie niepoczytalni, chorzy przebywający w zakładach opiekuńczych ponad 5 lat) oraz z niektórymi wrodzonymi zaburzeniami rozwojowymi (niem. "Vernichtung von lebensunwertem Leben" – "likwidacja życia niewartego życia"). Szacuje się, że w okresie szczytowym tego programu, tj. w latach 1940–1941, zabito w jego ramach 70 273 chorych i niepełnosprawnych, w tym także pensjonariuszy szpitali psychiatrycznych na terenach okupowanych.

  Reklama