• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]
  Przeczytaj także...
  Michał Jerzy Poniatowski herbu Ciołek (ur. 12 października 1736 w Gdańsku, zm. 12 sierpnia 1794 w Warszawie) – sekretarz wielki koronny od 1768, biskup płocki od 1773, ostatni prymas I Rzeczypospolitej od 1784, członek konfederacji targowickiej,wolnomularz.Ryszard Mariusz Małajny (ur. 1953 w Krośnie Odrzańskim) – polski prawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego, doktryn polityczno-prawnych oraz prawa wyznaniowego. Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (1975), w 1978 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, w 1986 r. doktora habilitowanego nauk prawnych, w 1987 r. stanowisko docenta, w 1992 r. profesora uczelnianego, w 1994 r. tytuł profesora nauk prawnych, zaś w 2000 r. stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Śląskiego. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego i Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.
  Publikacje Towarzystwa[ | edytuj kod]

  Czasopismo[ | edytuj kod]

 • Przegląd Prawa Wyznaniowego, red. Piotr Stanisz i in., tom 1, Lublin 2009.
 • Przegląd Prawa Wyznaniowego, red. Dariusz Walencik i in., tom 2, Lublin 2010.
 • Przegląd Prawa Wyznaniowego, red. Dariusz Walencik i in., tom 3, Lublin 2011.
 • Przegląd Prawa Wyznaniowego, red. Jan Krajczyński i in., tom 4, Lublin 2012.
 • Przegląd Prawa Wyznaniowego, red. Jan Krajczyński i in., tom 5, Lublin 2013.
 • Przegląd Prawa Wyznaniowego, red. Jan Krajczyński i in., tom 6, Lublin 2014.
 • Przegląd Prawa Wyznaniowego, red. Jan Krajczyński i in., tom 7, Lublin 2015.
 • Przegląd Prawa Wyznaniowego, red. Jan Krajczyński i in., tom 8, Lublin 2016.
 • Przegląd Prawa Wyznaniowego, red. Jan Krajczyński i in., tom 9, Lublin 2017.
 • Przegląd Prawa Wyznaniowego, red. Jan Krajczyński i in., tom 10, Lublin 2018.
 • Przegląd Prawa Wyznaniowego, red. Jan Krajczyński i in., tom 11, Lublin 2019.
 • Publikacje zwarte – seria "Prace naukowe Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego"[ | edytuj kod]

 • Tom 1: Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, red. Artur Mezglewski, Anna Tunia, Lublin 2013
 • Tom 2: Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii, red. Piotr Stanisz, Aneta M. Abramowicz, Michał Czelny, Marta Ordon, Michał Zawiślak, Lublin 2015
 • Wiodący działacze[ | edytuj kod]

 • dr hab. Marek Bielecki, prof. KUL
 • dr hab. Paweł Borecki
 • dr hab. Wojciech Brzozowski
 • dr Andrzej Czohara
 • prof. dr hab. Wojciech Góralski
 • dr hab. Józef Koredczuk, prof. UO
 • dr hab. Jan Krajczyński, prof. UKSW
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
 • prof. dr hab. Józef Krukowski
 • dr hab. Katarzyna Krzysztofek (UJ)
 • dr hab. Paweł A. Leszczyński, prof. Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • prof. dr hab. Ryszard M. Małajny
 • prof. dr hab. Artur Mezglewski
 • prof. dr hab. Henryk Misztal
 • dr hab. Ryszard Mojak, prof. UMCS
 • dr hab. Jerzy Nikołajew, prof. UO
 • dr Marta Ordon (KUL)
 • dr hab. Janusz Osuchowski, em. prof. UW
 • prof. dr hab. Michał Pietrzak
 • prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
 • dr hab. Paweł Sobczyk, prof. UO
 • dr hab. Tadeusz Stanisławski (UZ)
 • dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL
 • dr hab. Maksymilian Stanulewicz, prof. UAM
 • dr hab. Piotr Steczkowski, prof. UR
 • prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler
 • dr hab. Jarosław Szymanek prof. UW
 • dr hab. Andrzej Szymański, prof. UO
 • dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
 • prof. dr hab. Wacław Uruszczak
 • dr hab. Dariusz Walencik, prof. UO
 • dr hab. Krzysztof Warchałowski, prof. UKSW
 • prof. dr hab. Wiktor Wysoczański
 • dr hab. Zdzisław Zarzycki
 • prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński
 • Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim (WZNPiE) – zamiejscowa jednostka naukowo-dydaktyczna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego znajdująca się w Tomaszowie Lubelskim, której twórcą i pierwszym dziekanem był dr hab. Jan Świtka. WZNPiE umożliwia kształcenie w zakresie trzech kierunków:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wiktor Wysoczański (ur. 24 marca 1939 w Wysocku Wyżnym) – polski biskup starokatolicki, zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP, ordynariusz diecezji warszawskiej, proboszcz misyjnej parafii polskokatolickiej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Konstancinie-Jeziornie. W latach 1990-1996 i 2002-2008 rektor, a obecnie kierownik sekcji starokatolickiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Od 2011 wiceprezes Polskiej Rady Ekumenicznej. Jest członkiem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Polskiej Rady Ekumenicznej.
  Uniwersytet Zielonogórski – uczelnia wyższa z siedzibą w Zielonej Górze. Jeden z młodszych uniwersytetów w Polsce, który został utworzony 1 września 2001 roku z połączenia Politechniki Zielonogórskiej (powstałej w 1965 roku jako Wyższa Szkoła Inżynierska) oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej (powstałej w 1971 roku jako Wyższa Szkoła Nauczycielska).
  Myczków – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie leskim, w gminie Solina. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa krośnieńskiego.
  Ulanów to miasto w woj. podkarpackim, w powiecie niżańskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Ulanów, położony u ujścia Tanwi do Sanu. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa tarnobrzeskiego.
  Józef Koredczuk (ur. 5 marca 1967 w Bierawie) – polski prawnik, historyk prawa oraz specjalista prawa wyznaniowego i prawa kanonicznego, profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego (WPiA UO).
  Maksymilian Paweł Stanulewicz (ur. 20 sierpnia 1972 w Wałbrzychu) – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych. Specjalizuje się w historii państwa i prawa, historii ustroju Polski, historii Kościoła oraz w prawie konstytucyjnym i wyznaniowym. Od 2002 adiunkt w Katedrze Historii Ustroju Państwa Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.