• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Michał Jerzy Poniatowski herbu Ciołek (ur. 12 października 1736 w Gdańsku, zm. 12 sierpnia 1794 w Warszawie) – sekretarz wielki koronny od 1768, biskup płocki od 1773, ostatni prymas I Rzeczypospolitej od 1784, członek konfederacji targowickiej,wolnomularz.Ryszard Mariusz Małajny (ur. 1953 w Krośnie Odrzańskim) – polski prawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego, doktryn polityczno-prawnych oraz prawa wyznaniowego. Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (1975), w 1978 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, w 1986 r. doktora habilitowanego nauk prawnych, w 1987 r. stanowisko docenta, w 1992 r. profesora uczelnianego, w 1994 r. tytuł profesora nauk prawnych, zaś w 2000 r. stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Śląskiego. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego i Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.
  Władze PTPW w kadencji 2016-2020[ | edytuj kod]
 • prezes: prof. ndzw. dr hab. Paweł Sobczyk
 • wiceprezesi: prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski, prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz, prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik
 • sekretarz: dr Marta Ordon
 • skarbnik: dr Justyna Krzywkowska
 • członkowie: dr hab. Wojciech Brzozowski, dr Maciej Mikuła, dr hab. Anna Tunia, prof. zw. dr hab. Tadeusz Jacek Zieliński
 • Działalność[ | edytuj kod]

  Bieżącą działalnością Towarzystwa kieruje Zarząd. W skład Zarządu I kadencji wchodzili: prezes – dr hab. prof. Tadeusz J. Zieliński; wiceprezesi – dr hab. prof. Artur Mezglewski, dr hab. prof. Ryszard Mojak, dr hab. prof. Piotr Stanisz; sekretarz – dr Marta Ordon; skarbnik – dr Paweł Środa; członkowie: dr Paweł Borecki, dr Andrzej Czohara, dr hab. prof. Dariusz Walencik i dr hab. Zdzisław Zarzycki. Zarząd II kadencji wybrany na lata 2012-2016 posiadał skład następujący: prezes – prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński; wiceprezesi – prof. dr hab. Artur Mezglewski, dr hab. prof. Piotr Stanisz, dr hab. prof. Dariusz Walencik; sekretarz – dr Marta Ordon; skarbnik – dr Paweł Środa; członkowie: dr hab. prof. Paweł Sobczyk, dr hab. prof. Jarosław Szymanek, dr Anna Tunia.

  Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim (WZNPiE) – zamiejscowa jednostka naukowo-dydaktyczna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego znajdująca się w Tomaszowie Lubelskim, której twórcą i pierwszym dziekanem był dr hab. Jan Świtka. WZNPiE umożliwia kształcenie w zakresie trzech kierunków:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.

  27 września 2008 Zarząd PTPW podjął uchwałę o utworzeniu czasopisma naukowego Przegląd Prawa Wyznaniowego. Powołana została Rada Naukowa periodyku w składzie: Wojciech Góralski, Krzysztof Krasowski, Józef Krukowski, Ryszard M. Małajny, Henryk Misztal, Janusz Osuchowski, Michał Pietrzak, Ryszard Sztychmiler, Wacław Uruszczak, Wiktor Wysoczański. Redaktorami naczelnymi periodyku byli: w latach 2008-2009 dr. hab. prof. Piotr Stanisz, 2009-2012 dr hab. prof. Dariusz Walencik. Od roku 2012 jest nim dr hab. prof. Jan Krajczyński. W maju 2009 ukazał się tom 1 Przeglądu Prawa Wyznaniowego, w łącznej objętości 384 strony, zawierający artykuły naukowe, przegląd prawodawstwa i orzecznictwa, recenzje, sprawozdania, kronikę Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego oraz zestawienia bibliograficzne. W latach 2010-2017 ukazały się tomy 2-9.

  Wiktor Wysoczański (ur. 24 marca 1939 w Wysocku Wyżnym) – polski biskup starokatolicki, zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP, ordynariusz diecezji warszawskiej, proboszcz misyjnej parafii polskokatolickiej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Konstancinie-Jeziornie. W latach 1990-1996 i 2002-2008 rektor, a obecnie kierownik sekcji starokatolickiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Od 2011 wiceprezes Polskiej Rady Ekumenicznej. Jest członkiem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Polskiej Rady Ekumenicznej.Uniwersytet Zielonogórski – uczelnia wyższa z siedzibą w Zielonej Górze. Jeden z młodszych uniwersytetów w Polsce, który został utworzony 1 września 2001 roku z połączenia Politechniki Zielonogórskiej (powstałej w 1965 roku jako Wyższa Szkoła Inżynierska) oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej (powstałej w 1971 roku jako Wyższa Szkoła Nauczycielska).

  W grudniu 2013 zwieńczono sukcesem inicjatywę zgłoszoną podczas zjazdu założycielskiego Towarzystwa: opracowanie dzieła encyklopedycznego obejmującego całokształt wiedzy z zakresu polskiego prawa wyznaniowego. Jej owocem jest Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć wydany pod redakcją Artura Mezglewskiego w oficynie C.H. Beck.

  Myczków – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie leskim, w gminie Solina. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa krośnieńskiego.Ulanów to miasto w woj. podkarpackim, w powiecie niżańskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Ulanów, położony u ujścia Tanwi do Sanu. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa tarnobrzeskiego.

  15 maja 2014 podczas inauguracji XI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego w Lublinie ogłoszono nadanie przez Prezydenta RP na wniosek Ministra Administracji i Cyfryzacji działaczom PTPW orderu i odznaczeń za zasługi na rzecz rozwoju nauki prawa wyznaniowego. Odznaczeni zostali: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski prof. Ryszard M. Małajny, Złotym Krzyżem Zasługi prof. Artur Mezglewski, Srebrnym Krzyżem Zasługi: ks. dr hab. prof. Piotr Stanisz, ks. dr hab. prof. Dariusz Walencik, dr hab. prof. Tadeusz Jacek Zieliński, Brązowym Krzyżem Zasługi dr Paweł Borecki i dr Marta Ordon.

  Józef Koredczuk (ur. 5 marca 1967 w Bierawie) – polski prawnik, historyk prawa oraz specjalista prawa wyznaniowego i prawa kanonicznego, profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego (WPiA UO).Maksymilian Paweł Stanulewicz (ur. 20 sierpnia 1972 w Wałbrzychu) – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych. Specjalizuje się w historii państwa i prawa, historii ustroju Polski, historii Kościoła oraz w prawie konstytucyjnym i wyznaniowym. Od 2002 adiunkt w Katedrze Historii Ustroju Państwa Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.
  Józef Koredczuk (ur. 1956) – polski prawnik, historyk prawa i specjalista prawa wyznaniowego, profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego (WPiA UO) i Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (WPAiE UWr).
  Dwikozy – wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim, w gminie Dwikozy. Historycznie położone są w Małopolsce, w ziemi sandomierskiej.
  Serock – miasto w woj. mazowieckim, w powiecie legionowskim, nad Jeziorem Zegrzyńskim, położone naprzeciw ujścia Bugu do Narwi. Leży ono na pograniczu Kotliny Warszawskiej i Wysoczyzny Ciechanowskiej. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Serock. Odległość od centrum Warszawy wynosi ok. 40 km.
  Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji – jednostka naukowo-dydaktyczna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego będąca jednym z najstarszych wydziałów tejże Uczelni. Zajęcia na wydziale ruszyły razem z rozpoczęciem działalności samego uniwersytetu w 1918 roku.
  Sromowce Niżne – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie Czorsztyn, położona w Pieninach w dolinie Dunajca. Około 1000 mieszkańców, miejscowość turystyczna z rozwiniętą bazą noclegową. Wieś założona w pierwszej połowie XIV wieku, jej początki wiążą się z historią zakonu klarysek ze Starego Sącza, pierwszych właścicielek Sromowiec.
  Polska Rada Ekumeniczna (PRE) − organizacja ekumeniczna zrzeszająca polskie Kościoły protestanckie, starokatolickie i prawosławne; działająca od czasów II wojny światowej, zarejestrowana w 1946. PRE opowiada się za wolnością religijną.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.055 sek.