• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego

  Przeczytaj także...
  Prawo konstytucyjne (dawniej: prawo polityczne, prawo państwowe) – zespół norm prawnych określających ustrojowe zasady funkcjonowania państwa, treść i sposoby zagwarantowania praw człowieka i obywatela oraz zaspokajania potrzeb społecznych, sposób tworzenia prawa, hierarchię źródeł prawa a także kompetencje i wzajemne relacje pomiędzy organami władzy państwowej.Anna Łabno – polska prawnik, konstytucjonalistka, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
  Andrzej Gwiżdż (ur. 5 kwietnia 1923, zm. 8 grudnia 1998) – polski prawnik, specjalista prawa konstytucyjnego, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, do 1968 dyrektor Biura Sejmu PRL, w latach 1981-1991 dyrektor Biblioteki Sejmowej, w latach 1994-1998 przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

  Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego – stowarzyszenie naukowe skupiające polskich i zagranicznych specjalistów prawa konstytucyjnego.

  Historia[]

  Powstało w 1992. Kolejnymi prezesami Towarzystwa byli: prof. dr hab. Kazimierz Działocha (1992-2001), prof. dr hab. Leszek Garlicki (2001-2002), prof. dr hab. Andrzej Szmyt (2002-2006) i prof. dr hab. Marian Grzybowski. Obecnie stanowisko to zajmuje prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki.

  Stanisław Stefan Bożyk (ur. 1951) – polski prawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego, doktor habilitowany nauk prawnych, nauczyciel akademicki, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu w Białymstoku.Kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce – kryzys polityczny, który rozpoczął się w 2015 podwójnym wyborem pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego (TK) przez posłów Sejmu VII i VIII kadencji. W wyniku kryzysu doszło do zmian ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i do manifestacji zwolenników i przeciwników zmian w TK.

  Wiceprezesem Towarzystwa był prof. Andrzej Gwiżdż.

  30 czerwca 2016 Walne Zebranie Towarzystwa podczas obrad w Warszawie podjęło uchwałę wzywającą do szybkiego zażegnania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Uchwała stwierdza m.in.: „z zasady państwa prawa wynika prymat prawa nad polityką. Nie jest to możliwe bez zapewnienia przestrzegania konstytucji przez skutecznie działające organy władzy sądowniczej, w tym przede wszystkim Trybunał Konstytucyjny, który powinien mieć pełną zdolność do wykonywania swoich konstytucyjnych kompetencji”.

  Krzysztof Skotnicki (ur. 3 stycznia 1953 r. w Łodzi) – polski konstytucjonalista, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ). Specjalizuje się m.in. w prawie wyborczym i systemie konstytucyjnym Republiki Czeskiej.Ryszard Mojak (urodzony 1 stycznia 1959 r. w Biłgoraju) – prawnik oraz nauczyciel akademicki. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach; specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego, teorii państwa i prawa oraz prawa wyznaniowego. Obecnie pełni funkcję prorektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

  Władze (stan na rok 2016)[]

  Zarząd:

 • Prezes: prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki
 • Wiceprezes: prof. dr hab. Anna Łabno
 • Wiceprezes: dr hab. Ryszard Mojak
 • Wiceprezes: prof. dr hab. Krystian Complak
 • Sekretarz: dr Aleksandra Kustra
 • Skarbnik: prof. dr hab. Małgorzata Masternak–Kubiak
 • Członek: prof. dr hab. Stanisław Bożyk
 • Członek: prof. dr hab. Marian Grzybowski
 • Członek: dr Ewa Popławska
 • Członek: prof. dr hab. Marek Zubik
 • Komisja Rewizyjna:

  Dariusz Maciej Górecki (ur. 21 stycznia 1946 w Poznaniu) – polski prawnik, pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego, senator VI kadencji.Marek Tadeusz Zubik (ur. 7 maja 1974 w Przemyślu) – polski prawnik, konstytucjonalista, wykładowca akademicki. Profesor nauk prawnych, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich (2007–2010), przewodniczący Rady Legislacyjnej XI kadencji, od 2010 sędzia Trybunału Konstytucyjnego
 • Przewodniczący: prof. dr hab. Dariusz Górecki
 • Członek: dr Agnieszka Bień-Kacała
 • Członek: dr hab. Ryszard Chruściak
 • Przypisy

  1. Profil Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego na witrynie Nauka Polska (OPI)
  2. Ewa Siedlecka, Bronią Trybunału, "Gazeta Wyborcza" sobota-niedziela 2-3 lipca 2016, s. 4.
  3. Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego - Władze. pan.pl. [dostęp 2016-07-01].

  Linki zewnętrzne[]

 • Witryna internetowa Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego
 • Profil Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego na witrynie Nauka Polska (OPI)
 • Kazimierz Działocha (ur. 29 stycznia 1932 w Wysocku Wielkim) – polski profesor, prawnik konstytucjonalista, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego, senator III kadencji, poseł na Sejm III kadencji.Andrzej Szmyt (ur. 1950) – polski konstytucjonalista, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1996-2002 był dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UG.. Pełni funkcję kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych na tym Wydziale. Jest także sekretarzem naukowym Komitetu Redakcyjnego dwumiesięcznika „Przegląd Sejmowy” wydawanego przez Kancelarię Sejmu RP. W latach 2002-2006 zajmował stanowisko prezesa Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Lech (Leszek) Garlicki (ur. 23 sierpnia 1946 w Warszawie) – polski prawnik, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego, profesor nauk prawnych. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego (1993–2001) i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (2002–2012).
  Marian Grzybowski (ur. 9 marca 1945 w Prądniku Korzkiewskim) – polski prawnik, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.