• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego

  Przeczytaj także...
  Prawo konstytucyjne (dawniej: prawo polityczne, prawo państwowe) – zespół norm prawnych określających ustrojowe zasady funkcjonowania państwa, treść i sposoby zagwarantowania praw człowieka i obywatela oraz zaspokajania potrzeb społecznych, sposób tworzenia prawa, hierarchię źródeł prawa a także kompetencje i wzajemne relacje pomiędzy organami władzy państwowej.Andrzej Gwiżdż (ur. 5 kwietnia 1923, zm. 8 grudnia 1998) – polski prawnik, specjalista prawa konstytucyjnego, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, do 1968 dyrektor Biura Sejmu PRL, w latach 1981-1991 dyrektor Biblioteki Sejmowej, w latach 1994-1998 przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.
  Kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce – kryzys polityczny, który rozpoczął się w 2015 podwójnym wyborem pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego (TK) przez posłów Sejmu VII i VIII kadencji. W wyniku kryzysu doszło do zmian ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i do manifestacji zwolenników i przeciwników zmian w TK.

  Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego – stowarzyszenie naukowe skupiające polskich i zagranicznych specjalistów prawa konstytucyjnego.

  Historia[ | edytuj kod]

  Powstało w 1992. Kolejnymi prezesami Towarzystwa byli: prof. dr hab. Kazimierz Działocha (1992–2001), prof. dr hab. Leszek Garlicki (2001–2002), prof. dr hab. Andrzej Szmyt (2002–2006) i prof. dr hab. Marian Grzybowski. Obecnie stanowisko to zajmuje prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki.

  Krzysztof Skotnicki (ur. 3 stycznia 1953 r. w Łodzi) – polski konstytucjonalista, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ). Specjalizuje się m.in. w prawie wyborczym i systemie konstytucyjnym Republiki Czeskiej.Monika Florczak-Wątor (ur. 1977) – polska prawnik, radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor nadzwyczajna Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalistka w zakresie prawa konstytucyjnego.

  Wiceprezesem Towarzystwa był prof. Andrzej Gwiżdż.

  30 czerwca 2016 Walne Zebranie Towarzystwa podczas obrad w Warszawie podjęło uchwałę wzywającą do szybkiego zażegnania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Uchwała stwierdza m.in.: „z zasady państwa prawa wynika prymat prawa nad polityką. Nie jest to możliwe bez zapewnienia przestrzegania konstytucji przez skutecznie działające organy władzy sądowniczej, w tym przede wszystkim Trybunał Konstytucyjny, który powinien mieć pełną zdolność do wykonywania swoich konstytucyjnych kompetencji”.

  Marek Tadeusz Zubik (ur. 7 maja 1974 w Przemyślu) – polski prawnik, konstytucjonalista, wykładowca akademicki. Profesor nauk prawnych, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich (2007–2010), przewodniczący Rady Legislacyjnej XI kadencji, od 2010 sędzia Trybunału KonstytucyjnegoKazimierz Działocha (ur. 29 stycznia 1932 w Wysocku Wielkim) – polski profesor, prawnik konstytucjonalista, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego, senator III kadencji, poseł na Sejm III kadencji.

  Władze (kadencja 2017–2021)[ | edytuj kod]

  Zarząd:

 • Prezes: prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki
 • Wiceprezes: dr hab. Ewa Popławska
 • Wiceprezes: prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia
 • Wiceprezes: prof. dr hab. Marek Zubik
 • Sekretarz: dr Lech Jamróz
 • Skarbnik: dr hab. Aldona Domańska
 • Członek: dr hab. Monika Florczak-Wątor
 • Członek: dr hab. Ryszard Piotrowski
 • Członek: dr hab. Sławomir Patyra
 • Członek: dr Ryszard Balicki
 • Komisja Rewizyjna:

  Jerzy Andrzej Jaskiernia (ur. 21 marca 1950 w Kudowie-Zdroju) – polski polityk, profesor nauk prawnych, poseł na Sejm PRL IX kadencji oraz na Sejm RP I, II, III i IV kadencji, były minister sprawiedliwości.Andrzej Szmyt (ur. 1950) – polski konstytucjonalista, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1996-2002 był dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UG.. Pełni funkcję kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych na tym Wydziale. Jest także sekretarzem naukowym Komitetu Redakcyjnego dwumiesięcznika „Przegląd Sejmowy” wydawanego przez Kancelarię Sejmu RP. W latach 2002-2006 zajmował stanowisko prezesa Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.
 • Przewodniczący: prof. dr hab. Marian Grzybowski
 • Członek: dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak
 • Członek: dr Agnieszka Gajda
 • Członkowie[ | edytuj kod]

   Z tym tematem związana jest kategoria: Członkowie Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego KRS 0000052610 — Warszawa — Rejestracja 16 października 2001 r.. mojepanstwo.pl. [dostęp 2018-08-26].
  2. Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI).
  3. Ewa Siedlecka, Bronią Trybunału, "Gazeta Wyborcza" sobota-niedziela 2-3 lipca 2016, s. 4.
  4. POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA KONSTYTUCYJNEGO, mojepanstwo.pl [dostęp 2018-05-13] (ang.).

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI).
 • Ryszard Piotrowski (ur. 1952) – polski prawnik-konstytucjonalista, doktor habilitowany nauk prawnych, nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, komentator wydarzeń polskiego życia publicznego.Lech (Leszek) Garlicki (ur. 23 sierpnia 1946 w Warszawie) – polski prawnik, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego, profesor nauk prawnych. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego (1993–2001) i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (2002–2012).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Marian Grzybowski (ur. 9 marca 1945 w Prądniku Korzkiewskim) – polski prawnik, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.
  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.