• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

  Przeczytaj także...
  Puszcza Białowieska – kompleks leśny położony na terenie Polski i Białorusi, odznaczający się dużymi walorami przyrodniczymi i historycznymi. W Puszczy Białowieskiej zachowały się ostatnie fragmenty lasu o charakterze pierwotnym. Tutaj mieszka największa populacja wolnego żubra na świecie.Zielone Brygady to niekomercyjne, pozarządowe wydawnictwo ekologiczne działające w ramach Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.
  Organizacja pożytku publicznego (OPP) − termin wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2004 przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dawniej Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, PTOP) – organizacja zajmująca się ochroną ptaków i ich siedlisk. Działa w Polsce północno-wschodniej, zostało powołane do życia w 1985 roku w Białowieży.

  Białowieża (białorus. Белавежа-Biełavieža, w miejsc. gwarze białoruskiej Bałavež lub Biełavieš ) — duża wieś w Polsce, w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Białowieża, mająca charakter małomiasteczkowy, położona nad Narewką, na Równinie Bielskiej.Awifauna (ornitofauna) - ogół gatunków ptaków zamieszkujących określony obszar geograficzny, rodzaj środowiska (biotop) lub żyjących w określonym okresie geologicznym. Opisem awifauny zajmuje się dział ornitologii nazywany awifaunistyką.

  Ratowanie awifauny[]

  PTOP został założony w 1985 roku w Białowieży pod nazwą Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. W roku 2006 zmieniono nazwę na Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (nr KRS 0000082995), ponieważ działalność została rozszerzona na województwo wiarmińsko-mazurskiego. PTOP ma status organizacji pożytku publicznego od 2006r.

  Puszcza Knyszyńska (do 1939 r. zwana Puszczą Świsłocką od Świsłoczy) – rozległy kompleks leśny (drugi pod względem wielkości po Puszczy Białowieskiej na Nizinie Podlaskiej) położony na Wysoczyźnie Białostockiej w województwie podlaskim. Lasy porastają tereny moreny czołowej, a przez tereny Puszczy przepływa rzeka Supraśl wraz z dopływem Sokołdą. Siedzibą Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej jest Supraśl.Biebrza – rzeka w północno-wschodniej Polsce, prawy dopływ Narwi. Długość: ok. 165 km, powierzchnia dorzecza: 7051 km². Biebrza ma swoje źródła na południe od Nowego Dworu na Podlasiu, uchodzi do Narwi ok. 3 km od Wizny. Poprzez Kanał Augustowski łączy się z Niemnem. Biebrzę charakteryzuje asymetria dorzecza: bardziej rozwinięte jest dorzecze prawobrzeżne – 75,5% (głównie rzeki spływające z Pojezierza Mazurskiego), lewobrzeżne stanowi tylko 24,5%.

  PTOP, na początku swej działalności zinwentaryzowało gniazda rzadkich ptaków drapieżnych na terenie woj. białostockiego (teraz podlaskie). Obecnie na terenach tych prowadzone są kontrole. Działalność PTOP dotyczy również ochrony środowiska. Do najważniejszych należy zaliczyć działania podjęte ratowania Biebrzy i Narwi. Ujawniono i nagłośniono zagrożenie związane z osuszaniem terenów środkowej Biebrzy. Towarzystwo rozpoczęło tworzenie własnych rezerwatów przyrody. W roku 1990 powstał pierwszy taki rezerwat o powierzchni 8,5 ha.

  Województwo – jednostka podziału administracyjnego wyższego stopnia w Polsce, od 1990 r. jednostka zasadniczego podziału terytorialnego dla administracji rządowej, od 1999 r. także jednostka samorządu terytorialnego.

  Główna działalność PTOP związana jest z ochroną terenów podmokłych, będących siedliskiem wielu zagrożonych gatunków ptaków. Towarzystwo kupuje lub dzierżawi cenne przyrodniczo nieużytki, gdzie tworzone są "Ostoje ptaków PTOP". Obecnie jest to teren blisko 1400 ha w Puszczy Białowieskiej, Knyszyńskiej, dolinach Biebrzy i Narwi.

  Podjęto prace nad odtwarzaniem zdegradowanych przez człowieka terenów stanowiących jeszcze niedawno siedlisko rzadkich gatunków ptaków. Obecnie renaturalizacja prowadzona jest w Bagiennej Dolinie Narwi (przypuszczalnie największy projekt renaturalizacyjny w Europie, obejmujący tylko w jednym miejscu ok 500 ha terenów), Bagnie Tykocin.

  Towarzystwo zajmuje się monitorowaniem stanu i badaniem zmian w awifaunie Polski. Prowadzona jest działalność edukacyjna, mająca na celu szerzenie świadomości społeczeństwa na temat ochrony ptaków.

  PTOP posiada kilka stacji terenowych m.in. w Giełczynie nad Biebrzą i w Kalitniku w Puszczy Knyszyńskiej.

  Ratowanie cietrzewia i głuszca[]

  Od 1998 roku PTOP we współpracy z nadleśnictwami realizuje program, którego celem jest zachowanie cietrzewia i głuszca w ich naturalnych ostojach w północno-wschodniej Polsce.

  Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków – strona oficjalna
 • Dwutygodnik Zielone Brygady nr 3(21)/91, marzec '91
 • Program Ochrony Cietrzewia i Głuszca w północno-wschodniej Polsce • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.