• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych

  Przeczytaj także...
  Witold Stefański (ur. 25 lipca 1891 w Kielcach, zm. 1973 w Warszawie) – polski zoolog, parazytolog, od 1952 członek Polskiej Akademii Nauk.Marian Tischner (ur. 4 lutego 1936 w Łopusznej) – polski lekarz weterynarii, profesor, przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych w latach 1992–1994, członek Polskiej Akademii Umiejętności. Brat ks. Józefa Tischnera.
  Edmund Kazimierz Prost (ur. 9 kwietnia 1921 w Janowie Lubelskim, zm. 20 stycznia 2008 w Lublinie) – polski lekarz weterynarii, profesor nauk weterynaryjnych, specjalista higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego.

  Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych (w brzmieniu łacińskim Societas Polona Scientiarum Veterinariarum, angielskim Polish Society of Veterinary Sciences – towarzystwo, którego pierwsze posiedzenie odbyło się 9 lipca 1949 w Warszawie. Zatwierdzenie statutu organizacji miało miejsce 26 lutego 1952 i tę datę uznaje się za datę jej powstania.

  Tadeusz Kazimierz Żuliński (ur. 2 kwietnia 1910 w Rzeszowie, zm. 11 marca 1967 w Lublinie) – polski lekarz weterynarii, specjalista anatomii patologicznej zwierząt.Ryszard Badura (ur. 3 listopada 1923 w Trzebini) – polski lekarz weterynarii, emerytowany profesor nauk weterynaryjnych, specjalista chirurgii, kierownik specjalizacji lekarsko-weterynaryjnej Chirurgia weterynaryjna.

  Historia[]

  Towarzystwo wyodrębniło się z takich historycznych organizacji, jak:

 • Towarzystwo Weterynarskie we Lwowie (1886),
 • Warszawskie Towarzystwo Weterynaryjne (1909),
 • Związek Zawodowy Lekarzy Weterynaryjnych RP (1920),
 • Zrzeszenie Lekarzy Weterynaryjnych RP (1932).
 • Cele[]

 • Upowszechnianie i rozwój nauk weterynaryjnych w kraju.
 • Inspiracja prac naukowo-badawczych w zakresie nauk weterynaryjnych.
 • Inspiracja i popieranie realizacji programów kształcenia i specjalizacji w zawodzie lekarza weterynarii.
 • Reprezentacja polskich nauk weterynaryjnych.
 • Organizacja kongresów naukowych, zjazdów, sympozjów, konferencji i wystaw.
 • Ogłaszanie konkursów i przyznawanie nagród za działalność naukową.
 • Współpraca z władzami i organizacjami społecznymi oraz placówkami i stowarzyszeniami naukowo-badawczymi.
 • Współpraca z międzynarodowymi organizacjami weterynaryjnymi, reprezentowanie polskich nauk weterynaryjnych na kongresach, zjazdach i sympozjach międzynarodowych.
 • Opiniowanie prac z zakresu nauki i kształcenia weterynaryjnego.
 • Działalność wydawnicza.
 • Utrzymanie biblioteki i muzeum weterynaryjnego.
 • Działalność w zakresie historii nauk i zawodu weterynaryjnego.
 • Sekcje[]

 • Kliniczna
 • Biologii i Patologii Rozrodu
 • Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej
 • Higieny i Technologii Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
 • Parazytologiczna
 • Patologii Zwierząt Nieudomowionych
 • Patologii Drobiu
 • Fizjologii i Patologii Konia
 • Historii Medycyny Weterynaryjnej
 • Ichtiopatologii
 • Farmakologii i Toksykologii
 • Patologii Małych Zwierząt
 • Immunologii
 • Bujatryczna
 • Żywienia Zwierząt i Higieny Pasz
 • Dobrostanu Zwierząt i Higieny Środowiska
 • Hyopatologii
 • Neonatologii
 • Członkowie[]

  Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

  Stanisław Winiarczyk – polski lekarz weterynarii, profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, specjalność epizootiologia, dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, kierownik Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych na tymże wydziale oraz członek zarządu Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, kierownik specjalizacji lekarsko-weterynaryjnej Choroby psów i kotów.Jan Twardoń (ur. w 1953 r.) - polski lekarz weterynarii, profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, specjalność fizjologia i patologia gruczołu mlekowego, rozród zwierząt, dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, członek Polskiej Akademii Nauk; Wydziału V - Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych; Komitetu Nauk Weterynaryjnych oraz Komitetu Biologii Rozrodu Zwierząt.
 • zwyczajnych,
 • honorowych,
 • wspierających.
 • Zarząd Główny[]

 • Prezes – prof. dr hab. Andrzej Koncicki
 • Wiceprezes – prof. dr hab. Marian Binek
 • Sekretarz naukowy – prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel
 • Sekretarz administracyjny – dr Dariusz Barski
 • Skarbnik – dr Jarosław Kaba
 • Zarząd[]

 • prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski
 • prof. dr hab. dr h.c. Włodzimierz Kluciński
 • prof. zw. dr hab. dr h.c. Zygmunt Pejsak
 • prof. dr hab. Jan Twardoń
 • prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk
 • Prezesi[]

 • 1952: Witold Stefański
 • 1953: Aleksander Zakrzewski
 • 1954: Abdon Stryszak
 • 1955: Roman Hoppe
 • 1956: Heliodor Szwejkowski
 • 1957: Roman Hoppe
 • 1958: Henryk Janowski
 • 1959: Heliodor Szwejkowski
 • 1960: Henryk Janowski
 • 1961: Juliusz Brill
 • 1962: Kazimierz Marek
 • 1963: Heliodor Szwejkowski
 • 1964: Tadeusz Żuliński
 • 1865: Wiktor Stefaniak
 • 1966: Edmund Prost
 • 1967–1968: Wiktor Stefaniak
 • 1969–1970: Edmund Prost
 • 1971–1972: Ryszard Badura
 • 1973–1974: Edmund Prost
 • 1975–1976: Krzysztof Swierzyński
 • 1977–1978: Ryszard Badura
 • 1979–1980: Edmund Prost
 • 1981–1982: Stanisław Kossakowski
 • 1983–1984: Eustachy Szeligowski
 • 1985–1986: Stanisław Kossakowski
 • 1987–1988: Stanisław Kossakowski
 • 1989–1991: Edmund Prost
 • 1992–1994: Marian Tischner
 • 1995–1997: Edmund Prost
 • 1998–2000: Jerzy Kita
 • 2001–2003: Zygmunt Pejsak
 • 2004–2006: Włodzimierz Kluciński
 • 2007–2009: Zygmunt Pejsak
 • 2010–2012: Andrzej Koncicki
 • 2013–2015: Marian Binek
 • Stanisław Kossakowski ps. „Ułan”, „Mściciel” (ur. 7 kwietnia 1914 w Krakowie, zm. 21 czerwca 1946 w Rzeszowie) – dowódca oddziału partyzantki antykomunistycznej w powiecie brzozowskim i sanockim w 1945 roku, podporucznik.Zygmunt Pejsak (ur. 17 kwietnia 1948 w Tarnowskich Górach) – polski lekarz weterynarii, profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, specjalność choroby świń, epizootiologia, doktor honoris causa Uniwersytetu Przyrodnicznego w Lublinie z 2004 r.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Abdon Stryszak (ur. 30 grudnia 1908 r. w Domatowie koło Pucka, zm. 27 listopada 1995 r. w Warszawie) – lekarz weterynarii, epizootiolog, wykładowca Akademii Lekarskiej w Gdańsku, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, a później Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
  Jerzy Marian Kita (ur. 19 kwietnia 1931 w Rączkach) – polski lekarz weterynarii, emerytowany profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, specjalista chorób zakaźnych zwierząt, wykładowca Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie oraz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu, były dziekan warszawskiego wydziału oraz oraz kierownik Zakładu Chorób Zakaźnych na tymże wydziale, były członek zarządu i prezes Zarządu Głownego(1998-2000)Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, kierownik podyplomowych studiów specjalizacyjnych Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna na wrocławskim wydziale.
  Andrzej Koncicki (ur. 8 października 1953 w Wełczu) - polski lekarz weterynarii, profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, specjalność choroby zakaźne, choroby ptaków, dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie, kierownik Katedry Chorób Ptaków na tymże wydziale, prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, członek Polskiej Akademii Nauk; Wydziału V - Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych; Komitetu Nauk Weterynaryjnych.
  Aleksander Zakrzewski (1909 - 1985) - profesor Uniwersytetu Poznańskiego, a następnie Akademii Medycznej w Poznaniu, wybitny polski otorynolaryngolog i nauczyciel akademicki. Autor ponad 200 prac naukowych i redaktor 253 dalszych publikacji zamieszczonych w pismach krajowych i zagranicznych. Żołnierz AK, w czasie Powstania Warszawskiego organizował pomoc medyczną dla powstańców. Brał udział w tworzeniu Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Ziem Zachodnich. Po zakończeniu II wojny światowej był głównym twórcą i kierownikiem Kliniki Otolaryngologii w Poznaniu. Prorektor, a następnie rektor Akademii Medycznej w Poznaniu.
  Roman Hoppe (ur. 9 października 1908 w Gniewaniu na Podolu, zm. 1 lutego 1979 w Warszawie) – lekarz weterynarii, naukowiec, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
  Marian Binek (ur. 1951) – polski lekarz weterynarii, profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, specjalność mikrobiologia weterynaryjna, dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.
  Włodzimierz Kluciński (ur. 12 października 1947 w Żyrardowie) – polski lekarz weterynarii, były rektor SGGW oraz dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Obecnie profesor nauk weterynaryjnych, kierownik Zakładu Weterynaryjnej Diagnostyki Laboratoryjnej i Klinicznej Katedry Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, przewodniczący Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN, przewodniczący Komisji do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, kierownik specjalizacji lekarsko-weterynaryjnej Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.045 sek.