• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

  Przeczytaj także...
  Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ang. European Society of Cardiology - ESC) - europejskie towarzystwo naukowe zrzeszające ponad 53 000 osób zajmujących się problemami chorób serca i naczyń, głównie kardiologów. Zostało założone 2 września 1950 roku podczas I Światowego Kongresu Kardiologicznego w Paryżu. W jego skład wchodzi m.in. 50 Towarzystw Kardiologicznych z poszczególnych europejskich państw (w tym Polskie Towarzystwo Kardiologiczne), 5 stowarzyszeń, 19 grup roboczych (ang. Working Group - WG) .Cardiology Journal – to dwumiesięcznik wydawany przez Wydawnictwo Via Medica, początkowo jako Folia Cardiologica. Redaktorem naczelnym jest prof. Wojciech Zaręba z Rochester w USA. Honorowym redaktorem jest prof. Grażyna Świątecka.
  Pielęgniarstwo – termin używany do różnego rodzaju zadań i działań zawodowych pielęgniarek i pielęgniarzy oraz nauki, wiedzy, techniki i sztuki z tymi czynnościami związanymi.

  Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK) - polskie towarzystwo naukowe założone w 1954 r. Jego celem jest:

 • inicjowanie badań naukowych w dziedzinie kardiologii
 • profilaktyka i zwalczanie chorób serca i naczyń
 • propagowanie postępów kardiologii i kardiochirurgii w społeczeństwie
 • współudział w kształceniu lekarzy i innych pracowników systemu opieki zdrowotnej w zakresie kardiologii.
 • W skład PTK wchodzi 17 oddziałów regionalnych, 10 komisji oraz 16 sekcji. PTK liczy ok. 5500 członków (członkowie PTK stają się automatycznie członkami Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego). Obecnym prezesem PTK jest prof. Janina Stępińska z Warszawy.

  System opieki zdrowotnej w Polsce – zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym.European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions, EAPCI (pol. Europejskie Stowarzyszenie Przezskórnych Interwencji Sercowo-Naczyniowych) - europejskie stowarzyszenie kardiologów inwazyjnych współpracujące z Europejskim Towarzystwem Kardiologicznym (ESC).

  Polskie Towarzystwo Kardiologiczne wchodzi w skład: European Society of Cardiology (Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne) oraz World Heart Federation.

  Wydawnictwa którym patronuje PTK to: miesięczniki Cardiology Journal i Kardiologia Polska.

  PTK organizuje i wspiera konferencje naukowe związane z tematyką chorób serca. Głównym wydarzeniem naukowym jest coroczny kongres odbywający się w II połowie września.

  Sekcje[]

  W skład PTK wchodzi 18 sekcji:

  Kardiochirurgia – dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym serca i naczyń krwionośnych. Jest podspecjalnością chirurgii. Obecnie wyodrębnia się kardiochirurgię dziecięcą, zajmującą się leczeniem wad wrodzonych układu sercowo-naczyniowego w życiu płodowym i w okresie dziecięcym oraz kardiochirurgię dorosłych, skierowaną na leczenie wad wrodzonych i nabytych układu sercowo-naczyniowego i choroby wieńcowej w okresie dorosłości (łączy się z nią transplantologia zajmująca się m.in. przeszczepianiem serca, jednocześnie serca i płuca lub obu płuc). Zyskała w Polsce status specjalności podstawowej od 2000.Dariusz Dudek (ur. 8 kwietnia 1975 w Knurowie) - polski działacz sportowy i były piłkarz, występujący na pozycji obrońcy lub pomocnika, znany głównie z występów w Odrze Wodzisław i Legii Warszawa. Brat Jerzego Dudka.

  - Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych (wcześniej Sekcja Kardiologii Inwazyjnej), która rozpoczęła działalność w 2006 roku. Oficjalne czasopisma naukowe Asocjacji to Kardiologia Polska i Postępy w Kardiologii Interwencyjnej. Obecnym przewodniczącym Asocjacji jest prof. Dariusz Dudek. Asocjacja wspiera działania European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI).

  Kardiologia (z gr. "καρδιά" – serce, "λόγος" – nauka) – dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami i wadami układu sercowo-naczyniowego (serca, aorty i mniejszych naczyń krwionośnych), ich rozpoznawaniem i leczeniem.Echokardiografia (ultrasonokardiografia – UKG, echo serca) – nieinwazyjna technika diagnostyki obrazowej, oparta na wykorzystaniu zjawiska odbicia wiązki ultradźwięków (ultrasonografia), od struktur serca i dużych naczyń, z wykorzystaniem ultradźwięków o częstotliwości 1,5–10 MHz.

  - Sekcja Epidemiologii i Prewencji, która rozpoczęła działalność w 2005 roku. Obecnym przewodniczącym Sekcji jest dr hab. Piotr Jankowski.

  - Klub 30

  - Sekcja "Choroby Serca u Kobiet"

  - Sekcja Echokardiografii

  - Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny

  - Sekcja Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej

  Serce (łac. cor, gr. kardia) – centralny narząd układu krwionośnego strunowców i niektórych bezkręgowców. Zbudowany jest z tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej typu sercowego. Zazwyczaj narząd ten otoczony jest osierdziem (pericardium).Telemedycyna (medycyna na odległość) – jest to najnowsza forma świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej łącząca w sobie elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii pozwala ona przełamywać geograficzne bariery, pozwalając na wymianę specjalistycznych informacji przesyłając obrazy statyczne, jak i dynamiczne (przesyłanie najwyższej jakości zdjęć EKG, USG, MRI). Pozwala przeprowadzić diagnozę na odległość. Duże zastosowanie telemedycyna znajduje w środowisku chirurgicznym, które wykorzystuje ją do prowadzenia operacji "na odległość". Nowoczesna technologia, wykorzystująca szybkie procesory i algorytmy do cyfrowego przetwarzania i kompresji sygnałów, umożliwia przesyłanie obrazów o wysokiej rozdzielczości, a także interaktywną transmisję audiowizualną z wyjątkową dokładnością i w czasie rzeczywistym. Systemy wideokomunikacyjne (wideokodery) pracują na ogólnodostępnych cyfrowych liniach transmisyjnych ISDN, w ogólnoświatowej sieci Internet, a także na liniach satelitarnych.

  - Sekcja Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji

  - Sekcja Kardiochirurgii

  - Sekcja Kardiologii Dziecięcej

  - Sekcja Kardiologii Nuklearnej

  - Sekcja Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej

  - Sekcja Kardiologii Sportowej

  - Sekcja Niewydolności Serca

  - Sekcja Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej

  Kardiologia Polska (ang. Polish Heart Journal) – miesięcznik wydawany przez Wydawnictwo Via Medica pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Redaktorem naczelnym jest prof. Krzysztof J. Filipiak. Zastępcą redaktora naczelnego jest Bronisław Bednarz.Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, RKO – zespół czynności stosowanych u poszkodowanego, u którego wystąpiło podejrzenie nagłego zatrzymania krążenia, czyli ustanie czynności serca z utratą świadomości i bezdechem. Celem resuscytacji jest utrzymanie przepływu krwi przez mózg i mięsień sercowy oraz przywrócenie własnej czynności układu krążenia. Natychmiastowe rozpoczęcie resuscytacji przez świadków zdarzenia zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia trzykrotnie.

  - Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku

  - Sekcja Rytmu Serca - powstała w 1983 roku. Jej obecnym przewodniczącym jest Prof.dr hab. med. Andrzej Kutarski.

  - Sekcja Wad Serca

  - Sekcja Kardiologii Eksperymentalnej

  Przypisy

  1. http://kardiologia.mp.pl/sekcje-ptk.html, informacje o sekcjach PTK w serwisie Kardiologia.mp.pl

  Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona internetowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 • Sekcja rytmu serca PTK
 • [1] Czasopismo Sekcji Rytmu serca
 • Oficjalna strona internetowa Sekcji Epidemiologii i Prewencji PTK
 • Informacje o wszystkich sekcjach PTK oraz wywiady z byłymi przewodniczącymi w serwisie Kardiologia.mp.pl
 • Kardiologia inwazyjna – dziedzina będąca podspecjalością kardiologii zajmująca się inwazyjną diagnostyką i leczeniem, opartym na stosowaniu cewnika naczyniowego. Głównymi procedurami stosowanymi w tej dziedzinie medycznej są 2 techniki a mianowicie: cewnikowanie serca oraz angiokardiografia, a w zasadzie jedna z jej odmian zwana koronarografią czyli obrazowaniem naczyń za pomocą środka kontrastującego. Wykonywana jest także koronaroplastyka (zabieg polegający na udrożnieniu i powiększeniu światła naczynia krwionośnego za pomocą stentu- sprężynki, która wprowadzona do naczynia w miejscu zaczopowania zostaje balonikowana w celu zwiększenia światła udrażnianego naczynia), która zgodnie z nomenklaturą medyczną powinna być nazywana angiografią tętnic wieńcowych.Wada serca (łac. vitium cordis) – wrodzona lub nabyta nieprawidłowość anatomiczna budowy serca, polegająca na obecności nieprawidłowych połączeń pomiędzy jamami serca lub dużymi naczyniami bezpośrednio do nich uchodzących, lub na nieprawidłowej budowie i funkcji zastawek serca. Wrodzone wady serca powstają na skutek nieprawidłowej organogenezy podczas rozwoju płodu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.