• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polskie Towarzystwo Historyczne  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Ryszard Marian Stemplowski (ur. 25 marca 1939 w miejscowości Wygoda obecnie na terenie Ukrainy) – profesor nauk humanistycznych, prawnik, historyk, nauczyciel akademicki, dyplomata, w latach 1990-1993 szef Kancelarii Sejmu, w latach 1994–1999 ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Wielkiej Brytanii.Małopolskie Studia Historyczne – kwartalnik wydawany w Krakowie od 1958 roku, jako organ oddziałów Polskiego Towarzystwa Historycznego z województw krakowskiego, kieleckiego i rzeszowskiego. Pismo zamieszcza artykuły, recenzje i materiały źródłowe oraz streszczenia i informacje o ruchu naukowym w różnych ośrodkach regionu małopolskiego. Od 1967 roku kontynuatorem kwartalnika Małopolskie Studia Historyczne są Studia Historyczne, pismo Polskiej Akademii Nauk - Oddział w Krakowie.
  Sekretarze generalni Polskiego Towarzystwa Historycznego[ | edytuj kod]
 • Oswald Balzer 1886–1891
 • Ludwik Finkel 1891–1902
 • Alojzy Winiarz 1903–1905
 • Stanisław Zakrzewski 1906–1907
 • Eugeniusz Barwiński 1908–1916
 • Eugeniusz Barwiński i Teofil Modelski 1917–1920
 • Teofil Modelski 1920–1924
 • Kazimierz Tyszkowski 1924–1929
 • Bronisław Włodarski 1929–1932
 • Stefan Inglot 1932–1934
 • Kazimierz Tyszkowski 1934–1937
 • Wojciech Hejnosz 1937–1947
 • Stefan Inglot 1947
 • Aleksander Gieysztor 1947–1953
 • Stanisław Herbst 1953–1955
 • Irena Pietrzak-Pawłowska 1955–1958
 • Henryk Samsonowicz 1958–1966
 • Stanisław Russocki 1966–1971
 • Monika Senkowska-Gluck 1971–1976
 • Ryszard Stemplowski 1976–1978
 • Andrzej Zakrzewski 1978–1982
 • Stefan Krzysztof Kuczyński 1982–1985
 • Hubert Izdebski 1985–1988
 • Tadeusz Cegielski 1988–1991
 • Zofia T. Kozłowska 1991–1994
 • Wiesław Śladkowski 1994–1997
 • Andrzej Biernat 1997–2003
 • Tadeusz Radzik 2003–2009
 • Marek Sioma
 • Powszechne Zjazdy Historyków Polskich[ | edytuj kod]

 • I Powszechny Zjazd Historyków Polskich (oficjalnie: Zjazd historyczny imienia Jana Długosza), Kraków, 18–21 maja 1880 w 400, rocznicę śmieci Jana Długosza
 • II Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Lwów, 17–19 lipca 1890, poświęcony zagadnieniom metodycznym i wydawniczym
 • III Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Kraków, 4–6 czerwca 1900, poświęcony znaczeniu historii literatury, historii sztuki, archeologii i etnografii
 • IV Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Poznań, 6–8 grudnia 1925, na temat roli historii politycznej, historii prawa i historii gospodarczej
 • V Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Warszawa, 28 listopada-4 grudnia 1930, w 100-lecie Powstania Listopadowego
 • VI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wilno 17–20 września 1935,na temat stosunków polsko-litewskich
 • VII Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wrocław, 19–22 września 1948, poświęcony dziejom polskich ziem zachodnich
 • VIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Kraków, 14–17 września 1958, w 9 sekcjach tematycznych i chronologicznych
 • IX Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Warszawa 13–15 września 1963, poświęcony historii kultury średniowiecznej Polski, Powstaniu Styczniowemu i dziejom Polski Ludowej
 • X Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Lublin, 9–13 września 1969, poświęcony 50 rocznicy odzyskania niepodległości i powstaniu Polski Ludowej
 • XI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Toruń, 9–12 września 1974, pod hasłem „U źródeł współczesności – dzieje społeczeństwa i kultury”
 • XII Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Katowice, 17–20 września 1979, pod hasłem „Człowiek – Praca – Środowisko”
 • XIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Poznań, 6–9 września 1984, pod hasłem „Historia i społeczeństwo”
 • XIV Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Łódź 7–10 września 1989, pod hasłami „Rewolucje u schyłku XVIII wieku”, „Wielkie aglomeracje miejskie XIX i XX wieku”, „Druga wojna światowa”
 • XV Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Gdańsk, 19–21 września 1994, pod hasłem „Wielkie i małe ojczyzny”
 • XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wrocław, 15–18 września 1999, pod hasłem „Przełomy w historii”
 • XVII Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Kraków, 15–18 września 2004, pod hasłem „Tradycja a nowoczesność – tożsamość”
 • XVIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Olsztyn, 16–19 września 2009, pod hasłem „Powrót do źródeł”.
 • XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Szczecin, 17–21 września 2014, pod hasłem „Polska-Bałtyk-Europa”
 • XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Lublin, wrzesień 2019, pod hasłem „Wielka zmiana, historia wobec wyzwań...”
 • Publikacje[ | edytuj kod]

 • Biuletyn Historii Pogranicza
 • Pułtusk – miasto w województwie mazowieckim, w powiecie pułtuskim (siedziba starostwa), siedziba władz gminy miejsko-wiejskiej Pułtusk. Położone w północnej części Mazowsza, na skraju Puszczy Białej nad Narwią, w mezoregionie Dolina Dolnej Narwi.Rocznik Łódzki, czasopismo naukowe, rocznik wydawany od 1958 w Łodzi przez miejscowy oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Oswald Marian Balzer (ur. 23 stycznia 1858 w Chodorowie, zm. 11 stycznia 1933 we Lwowie) – polski historyk ustroju i prawa polskiego.
  Franciszek Bujak (ur. 16 sierpnia 1875 we wsi Maszkienice, pow. Brzesko, zm. 21 marca 1953 w Krakowie) – polski historyk dziejów gospodarczych i społecznych Polski.
  Natalia Gąsiorowska-Grabowska (ur. 20 maja 1881 w Orzycu koło Makowa, b. województwo białostockie, zm. 30 listopada 1964 w Warszawie) – polska historyk, badaczka dziejów ruchu robotniczego, profesor Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Warszawskiego, profesor i rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, członkini PAN.
  Ludwik Michał Emanuel Finkel (ur. 20 marca 1858 w Bursztynie, zm. 24 października 1930 we Lwowie) – polski historyk, bibliograf, profesor i rektor Uniwersytetu Lwowskiego.
  Organizacja pożytku publicznego (OPP) − termin wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2004 przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.
  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.