• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polskie Towarzystwo Historyczne  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Ryszard Marian Stemplowski (ur. 25 marca 1939 w miejscowości Wygoda obecnie na terenie Ukrainy) – profesor nauk humanistycznych, prawnik, historyk, nauczyciel akademicki, dyplomata, w latach 1990-1993 szef Kancelarii Sejmu, w latach 1994–1999 ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Wielkiej Brytanii.Małopolskie Studia Historyczne – kwartalnik wydawany w Krakowie od 1958 roku, jako organ oddziałów Polskiego Towarzystwa Historycznego z województw krakowskiego, kieleckiego i rzeszowskiego. Pismo zamieszcza artykuły, recenzje i materiały źródłowe oraz streszczenia i informacje o ruchu naukowym w różnych ośrodkach regionu małopolskiego. Od 1967 roku kontynuatorem kwartalnika Małopolskie Studia Historyczne są Studia Historyczne, pismo Polskiej Akademii Nauk - Oddział w Krakowie.
  Tablica pamiątkowa na Rynku Starego Miasta w Warszawie

  Polskie Towarzystwo Historyczne (PTH) – stowarzyszenie historyków polskich, skupiająca zarówno zawodowych historyków, jak i miłośników historii. Utworzone w 1886 we Lwowie z inicjatywy Ksawerego Liskego jako lokalne towarzystwo naukowe. Po 1925 stało się towarzystwem ogólnopolskim.

  Pułtusk – miasto w województwie mazowieckim, w powiecie pułtuskim (siedziba starostwa), siedziba władz gminy miejsko-wiejskiej Pułtusk. Położone w północnej części Mazowsza, na skraju Puszczy Białej nad Narwią, w mezoregionie Dolina Dolnej Narwi.Rocznik Łódzki, czasopismo naukowe, rocznik wydawany od 1958 w Łodzi przez miejscowy oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego.

  PTH organizuje i inicjuje prace badawcze oraz od 1890 r. co 5 lat powszechne zjazdy historyków polskich. Od 1974 roku PTH jest organizatorem olimpiad i konkursów historycznych. Popularyzuje historię powszechną, dzieje Polski i poszczególnych miast oraz regionów. Towarzystwo posiada 46 oddziałów i 16 kół terenowych, 8 komisji i ponad 3 tys. członków. Od 2005 roku PTH ma status organizacji pożytku publicznego.

  Oswald Marian Balzer (ur. 23 stycznia 1858 w Chodorowie, zm. 11 stycznia 1933 we Lwowie) – polski historyk ustroju i prawa polskiego.Franciszek Bujak (ur. 16 sierpnia 1875 we wsi Maszkienice, pow. Brzesko, zm. 21 marca 1953 w Krakowie) – polski historyk dziejów gospodarczych i społecznych Polski.

  Towarzystwo wydaje m.in. „Małopolskie Studia Historyczne”, „Rocznik Kaliski”, „Rocznik Łódzki”, „Rocznik Lubelski”, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Historycznego.

  Historia Towarzystwa w skrócie[ | edytuj kod]

 • 1886 – utworzenie Towarzystwa Historycznego we Lwowie, zalążka PTH, a jego celami było: utrzymywanie kontaktów między historykami zamieszkałymi w zaborach i za granicą, popularyzacja historii narodowej
 • 1890 – pierwszy zjazd historyków polskich organizowany przez PTH (za pierwszy Powszechny Zjazd Historyków Polskich PTH uznało zjazd w 1880 roku w Krakowie, zorganizowany przez Akademię Umiejętności w rocznicę śmierci Jana Długosza)
 • 1913 – utworzenie oddziału w Krakowie
 • 1925 – przekształcenie Towarzystwa Historycznego w stowarzyszenie ogólnopolskie pod nazwą Polskie Towarzystwo Historyczne
 • 1925 – utworzenie oddziału w Poznaniu
 • 1927 – powołano Oddział PTH w Łodzi; w 1958 ukazał się pierwszy tom „Rocznika Łódzkiego
 • 1945 – przeniesienie siedziby Zarządu Głównego PTH ze Lwowa do Krakowa
 • 1950 – przeniesienie siedziby Zarządu Głównego PTH z Krakowa do Warszawy
 • 1955 – powołano Oddział PTH w Kaliszu; w 1968 ukazał się pierwszy tom „Rocznika Kaliskiego
 • 1974 – zorganizowanie przez Ministerstwo Oświaty i PTH pierwszej olimpiady historycznej dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 • 1993 – pierwsza edycja Konkursu Wiedzy o Parlamentaryzmie – organizator PTH i kancelaria Sejmu RP
 • 2003 – wybór nowych władz centralnych PTH; prezes – prof. Krzysztof Mikulski z Torunia, sekretarz generalny – Tadeusz Radzik
 • 2004 – XVII Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Krakowie
 • 2006 – Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Historycznego w Pułtusku
 • 2009 – XVIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich oraz Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Historycznego w Olsztynie
 • 2014 – XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Szczecinie „Polska – Bałtyk – Europa”
 • 2019 – XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Lublinie Wielka zmiana, historia wobec wyzwań...
 • Prezesi Polskiego Towarzystwa Historycznego[ | edytuj kod]

 • Franciszek Ksawery Liske (1886–1891)
 • Tadeusz Wojciechowski (1891–1914)
 • Ludwik Finkel (1914–1923)
 • Stanisław Zakrzewski (1923–1932 i 1934–1936)
 • Franciszek Bujak (1932–1934 i 1936–1937)
 • Ludwik Kolankowski (1937–1947)
 • Władysław Konopczyński (1947)
 • Jan Dąbrowski (1947–1950)
 • Tadeusz Manteuffel (1950–1953)
 • Natalia Gąsiorowska-Grabowska (1953–1956)
 • Stanisław Herbst (1956–1973)
 • Marian Biskup (1973–1978)
 • Henryk Samsonowicz (1978–1982)
 • Andrzej Zahorski (1982–1988)
 • Andrzej Ajnenkiel (1988–1991)
 • Jacek Staszewski (1991–1997)
 • Wojciech Wrzesiński (1997–2003)
 • Krzysztof Mikulski (2003–2013 i od 2015)
 • Jan Szymczak (2013–2015)
 • Natalia Gąsiorowska-Grabowska (ur. 20 maja 1881 w Orzycu koło Makowa, b. województwo białostockie, zm. 30 listopada 1964 w Warszawie) – polska historyk, badaczka dziejów ruchu robotniczego, profesor Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Warszawskiego, profesor i rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, członkini PAN.Ludwik Michał Emanuel Finkel (ur. 20 marca 1858 w Bursztynie, zm. 24 października 1930 we Lwowie) – polski historyk, bibliograf, profesor i rektor Uniwersytetu Lwowskiego.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Organizacja pożytku publicznego (OPP) − termin wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2004 przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.
  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
  Biuletyn Polskiego Towarzystwa Historycznego – rocznik ukazujący się od 1959 roku w Warszawie. Wydawcą jest Polskie Towarzystwo Historyczne Zarząd Główny. Publikowane są materiały dotyczące funkcjonowania Polskiego Towarzystwa Historycznego.
  Stanisław Herbst, pseud. Chrobot (ur. 12 lipca 1907 w Rakvere (obecnie w Estonii), zm. 24 czerwca 1973 w Warszawie) – polski historyk, badacz dziejów nowożytnych, varsavianista, historyk wojskowości. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wojskowej Akademii Politycznej, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego.
  Kalisz (gr. Καλισία, łac. Calisia, jid. קאַליש) – miasto na prawach powiatu w środkowo-zachodniej Polsce, położone na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Prosną, u ujścia Swędrni; historyczna stolica Wielkopolski, stolica Kaliskiego, drugi co do wielkości ośrodek województwa wielkopolskiego, siedziba powiatu kaliskiego, główny ośrodek aglomeracji kalisko-ostrowskiej i Kalisko-Ostrowskiego Okręgu Przemysłowego; stolica diecezji kaliskiej.
  Ksawery Liske (ur. 1838, zm. 1891) – polski historyk, twórca lwowskiej szkoły historycznej, założyciel oraz pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.