• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polskie Towarzystwo Heraldyczne

  Przeczytaj także...
  Genealogia (z Greki γενεά, genos – "ród" oraz λόγος, logos – "słowo", "wiedza") — jedna z nauk pomocniczych historii, zajmująca się badaniem więzi rodzinnych między ludźmi na bazie zachodzącego między nimi pokrewieństwa i powinowactwa. W szczególności przedmiotem zainteresowania genealogii są wybrane rodziny i rody, ich pochodzenie, historia oraz wzajemne relacje rodzinne i losy poszczególnych członków rodziny.Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego – pismo wydawane w latach 1905-1913 we Lwowie, a w latach 1920-1930 w Krakowie pod redakcją Władysława Semkowicza (początkowo pod nazwą "Rocznik Towarzystwa Heraldycznego"). Pismo poświęcone było nie tylko heraldyce, ale również sfragistyce i genealogii. Poza artykułami K. Dobrowolskiego, S. Kozierowskiego, S. Mikuckiego, B. Namysłowskiego, H. Polaczkówny, A. Prohaski i innych, pismo zamieszczało polską bibliografię heraldyczno-genealogiczną w opracowaniu Z. Wdowiszewskiego. Rocznik został wznowiony jako "Nowa seria" przez odrodzone Polskie Towarzystwo Heraldyczne i t. I(XII) ukazał się w 1993 r. (ISSN 1230-803X). Od t. I do VIII redaktorem był zmarły w 2010 r. prof. Stefan Krzysztof Kuczyński, obecnie tę funkcję pełni dr Sławomir Górzyński. Rocznik wydawany jest w Warszawie przez Wydawnictwo DiG. Tom X w 2011 r. ukazał się równolegle w języku polskim i angielskim.
  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
  godło PTHer z lat 1987 – 1991

  Polskie Towarzystwo Heraldyczne – towarzystwo naukowe założone w 1987 roku w Warszawie.

  PTHer stawia sobie za cel rozwijanie, pogłębianie i upowszechnianie badań z dziedziny heraldyki jako nauki historycznej. Ponadto obszar zainteresowań członków obejmuje również inne nauki pozostające w związku z heraldyką (np. genealogia). Organizacja współpracuje z Polską Akademią Nauk, szkołami wyższymi oraz archiwami i muzeami w kraju i za granicą.

  Andrzej Wojciech Rachuba (ur. 1951) – polski historyk, specjalizujący się w historii nowożytnej, prezes Towarzystwa Miłośników Historii.Sir Conrad Marshall John Fisher Swan (ur.w 1924) – kanadyjski heraldyk, w latach 1992-1995 Wielki Herold Anglii (Garter Principal King of Arms).

  Towarzystwo jest członkiem Międzynarodowej Federacji Genealogii i Heraldyki (franc. Confédération Internationale d'Héraldique et de Généalogie). Poza Warszawą towarzystwo ma oddziały terenowe w Toruniu, Krakowie, Lublinie i Poznaniu. Jednym ze statutowych celów PTHer jest konsultowanie z władzami samorządowymi spraw heraldycznych, zwłaszcza tworzenia nowych herbów.

  Język francuski (fr. langue française lub français) – język pochodzenia indoeuropejskiego z grupy języków romańskich. Jako językiem ojczystym posługuje się nim ok. 80 mln ludzi: ok. 65 mln Francuzów, ok. 4,5 mln Belgów (czyli 42%), ok. 1,5 mln Szwajcarów (czyli 20%), a także ok. 8 mln mieszkańców kanadyjskich prowincji Québec, Ontario i Nowy Brunszwik. Ok. 201 milionów osób na całym świecie używa francuskiego jako języka głównego (oszacowanie z 2009 r. według Organisation mondiale de la Francophonie), a 72 miliony jako drugiego języka codziennego (w tym krajach Maghrebu). Wiele z tych osób mieszka w krajach, w których francuski jest jednym z języków urzędowych, bądź powszechnie używanych (54 kraje). Paradoksalnie, w Algierii, Maroku, i Tunezji, gdzie nie ma statusu języka urzędowego, jest bardziej rozpowszechniony niż w wielu krajach Czarnej Afryki, w których jest jedynym językiem urzędowym.Sławomir Górzyński (ur. 21 sierpnia 1962 r. w Belgradzie) – polski historyk, heraldyk, wydawca, współautor i współredaktor serii Ziemianie polscy XX wieku, od 1989 roku redaktor Biuletynu Polskiego Towarzystwa Heraldycznego od 2010 Rocznika Polskiego Towarzystwa Heraldycznego.

  PTHer prowadzi również działalność wydawniczą i wystawienniczą (m.in. "Ars Heraldica" – Warszawa 1991, "Orzeł Biały" – Kraków 1994). Wydawnictwa cykliczne PTH to:

 • Biuletyn Polskiego Towarzystwa Heraldycznego (zawieszony)
 • Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
 • Badania naukowe i projekty badawcze realizowane przez Towarzystwo są ogłaszne na stronie www.pther.eu.

  W 2017 roku PTHer. zorganizowało I Kongres Herladyki Polskiej.

  Heraldyka – jedna z nauk pomocniczych historii, zajmuje się badaniem rozwoju i znaczenia oraz zasadami kształtowania się herbów. Wywodzi się od słowa herold – oznaczającego urzędnika dworskiego, wywołującego nazwiska rycerzy biorących udział w turniejach. W innych językach europejskich nazywana jest podobnie (ang. heraldry, franc. heraldique , niem. Heraldik) lub słowami pochodzącymi od nazwy herb (niem. Wappenkunde).Herold – średniowieczny urzędnik dworski, wywołujący nazwiska rycerzy biorących udział w turniejach, mistrz ceremonii, sędzia turniejów rycerskich, strażnik poprawności herbów.

  Honorowymi członkami PTHer zostali m.in. dr Adam Heymowski (+), polski heraldyk ze Sztokholmu i dr Conrad Swan, polskiego pochodzenia brytyjski heraldyk, Naczelny Herold Anglii (Garter Principal King of Arms), Andrzej Ciechanowiecki (+), Stefan K. Kuczyński (+), Włodzimierz Dworzaczek (+).

  Andrzej Stanisław Ciechanowiecki h. Dąbrowa (ur. 28 września 1924 w Warszawie) – historyk sztuki, mecenas kultury i kolekcjoner sztuki, antykwariusz, filantrop, założyciel Fundacji im. Ciechanowieckich na Zamku Królewskim w Warszawie (1986), honorowy profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, członek Polskiej Akademii Umiejętności. Członek honorowy, dożywotni lub zwykły wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych: Rady Powierniczej Zamku Królewskiego w Warszawie, Rady Fundacji im. Lanckorońskich, Fundacji XX Czartoryskich, Fundacji im. Raczyńskich oraz Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu. Działacz Polskiego Związku Kawalerów Maltańskich. Odznaczony m.in. Orderem Orła Białego (1998), Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (1993), odznaczeniami wojennymi, Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.Włodzimierz Dworzaczek (ur. 15 października 1906 w Mińsku Litewskim, zm. 23 września 1988 w Poznaniu) – polski historyk, heraldyk, genealog, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Prezesem Towarzystwa jest (od roku 2010):

 • dr hab. Sławomir Górzyński prof. UO – prezes
 • Zarząd Główny PTHer (wybrany w 2017 roku):

 • dr hab. Przemysław Mrozowski – wiceprezes
 • prof. dr hab. Andrzej Rachuba – wiceprezes
 • dr hab. Andrzej Sikorski – sekretarz generalny
 • Jerzy Mrozowicki – zastępca sekretarza generalnego
 • Andrzej Bebłowski – skarbnik
 • dr hab. Krzysztof Chłapowski, prof. IH PAN – zastępca skarbnika
 • dr hab. Marek Adamczewski, prof. UŁ – członek zarządu
 • dr hab. Henryk Seroka – członek zarządu
 • Stanisław Ledóchowski – członek zarządu
 • dr hab. Tomisław Giergiel – członek zarządu
 • dr Tomasz Sławiński – członek zarządu
 • dr hab. Marcin Starzyński – członek zarządu
 • Uwagi[ | edytuj kod]

  1. W okresie II Rzeczypospolitej działało także Polskie Towarzystwo Heraldyczne we Lwowie.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Oficjalna strona Towarzystwa
 • Biuletyn Polskiego Towarzystwa Heraldycznego – pismo wydawane w latach 1989-2006 w Warszawie. Wydawcą było Polskie Towarzystwo Heraldyczne. Redaktorem naczelnym był Sławomir Górzyński. Biuletyn był wydawany jest w Warszawie przez Wydawnictwo DiG. Adam Heymowski herbu Samson (ur. 9 lutego 1926 w Poznaniu, zm. 8 marca 1995 w Sztokholmie) − polski heraldyk, historyk, bibliotekarz, socjolog (autor wielu prac o szwedzkich Cyganach). Wieloletni dyrektor Królewskiej Biblioteki w Sztokholmie (prywatnej biblioteki królów szwedzkich), wiceprezydent Szwedzkiego Narodowego Komitetu Genealogii i Heraldyki, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, autor wielu naukowych publikacji, głównie z dziedziny heraldyki polskiej, autor wielu projektów herbów (m.in.herbu Lecha Wałęsy, jako kawalera Orderu Serafinów).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Stefan Krzysztof Kuczyński (ur. 13 stycznia 1938 w Warszawie, zm. 3 stycznia 2010) – polski historyk, profesor. Specjalizował się w historii średniowiecznej, w tym szczególnie w naukach pomocniczych historii: heraldyce, sfragistyce, weksylologii i genealogii.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.
  Lublin (łac. Lublinum, jid. לובלין, lit. Liublinas, ros. Люблин) – miasto na prawach powiatu, stolica województwa lubelskiego. Położona na Wyżynie Lubelskiej nad rzeką Bystrzycą, historycznie w Małopolsce.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.