Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (PTG) – organizacja propagująca osiągnięcia naukowe z zakresu badań środowiska glebowego oraz stymulująca rozwój gleboznawstwa, chemii rolnej i mikrobiologii rolniczej. Jej celem są również starania przyczyniające się do ochrony i racjonalnego gospodarowania gruntami. Towarzystwo realizuje swoje zadania poprzez organizowanie zjazdów i konferencji naukowych, zacieśnianie współpracy międzynarodowej, prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej oraz inicjowanie badań naukowych i współdziałanie w ich prowadzeniu.

Polskie Towarzystwo Botaniczne (PTB) – towarzystwo naukowe założone w kwietniu 1922 roku na Zjeździe Botaników w Warszawie (pierwszym prezesem był prof. Bolesław Hryniewiecki). Ma na celu przyczynianie się do rozwoju nauk botanicznych, stałe podnoszenie poziomu naukowego, powiązanie działalności naukowej z potrzebami kultury i gospodarki narodowej oraz popularyzację wiedzy botanicznej. Towarzystwo wydaje siedem czasopism naukowych i nadaje medale za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie botaniki, za popularyzację i monografie regionalne.Tadeusz Mieczyński (ur. 17 sierpnia 1888 w Przeciszewie, zm. 20 stycznia 1947 w Puławach) – polski chemik-gleboznawca, doktor filozofii.

PTG powstało w 1937 z inicjatywy Feliksa Terlikowskiego, Jana Włodka i Tadeusza Mieczyńskiego. Towarzystwo jest członkiem Międzynarodowej Unii Towarzystw Gleboznawczych (IUSS), współpracuje z Europejską Unią Nauk o Ziemi (EGU), Komitetem Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN, Polskim Towarzystwem Substancji Humusowych, Polskim Towarzystwem Geologicznym, Polskim Towarzystwem Leśnym i Polskim Towarzystwem Botanicznym.

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual – kwartalnik naukowy o tematyce gleboznawczej, ukazujący się od 1950 r. Jest to najstarsze z wychodzących dotychczas polskich czasopism o tematyce nauk o glebie i jedno z najstarszych w Europie. W 2013 r. "Roczniki Gleboznawcze" zostały przekształcone w "Soil Science Annual".Polskie Towarzystwo Leśne (PTL) – organizacja specjalistyczna stworzona w celu inicjowania i wspierania rozwoju nauk z zakresu leśnictwa i drzewnictwa, propagowania dorobku naukowego z zakresu leśnictwa w społeczeństwie, współdziałanie we wdrażaniu osiągnięć nauki do praktyki oraz współpraca z podobnymi organizacjami za granicą. PTL jest od wielu lat członkiem IUCN (Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody).

PTG aktualnie liczy 555 członków, zrzeszonych w 15 oddziałach regionalnych. Wydaje kwartalnik „Roczniki Gleboznawcze”, poświęcony szerokiemu spektrum zagadnień dotyczących środowiska glebowego. W „Rocznikach” publikowane są oryginalne prace oraz artykuły problemowe, w języku polskim lub angielskim.

Międzynarodowa Unia Towarzystw Gleboznawczych (Międzynarodowa Unia Gleboznawcza, ang. International Union of Soil Sciences - IUSS) – międzynarodowa, pozarządowa organizacja non-profit zrzeszająca krajowe lub regionalne organizacje zajmujące się naukami o glebie. Za cel postawiła sobie ona promowanie wszystkich gałęzi gleboznawstwa oraz wspieranie na całym świecie naukowców badających gleby.

PTG organizuje regularne kongresy tematyczne. Jubileuszowy, 30. kongres PTG odbył wie w roku 2019 w Lublinie.

Przypisy[ | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

  • Oficjalna strona PTG (pol.)
  • Reklama