• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5 [6]
  Przeczytaj także...
  Jan Fazanowicz (ur. 25 listopada 1886 r., zm. 16 stycznia 1973 r.) - działacz organizacji sokolskich zarówno w kraju jak i za granicą. Wykładowca w uczelniach Wychowania Fizycznego, honorowy Prezes Polskiego Związku Gimnastycznego. Autor kilku podręczników z zakresu gimnastyki, redaktor przewodnika gimnastycznego "Sokół". Działacz "Sokoła" i TKKF (Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej).Gimnastyka sportowa (ang. artistic gymnastics, łac. gymnos – nagi) – jedna z odmian gimnastyki, z tradycjami sięgającymi starożytności. Gimnastycy sportowi wykonują, na różnych przyrządach gimnastycznych, krótkie układy ćwiczeń (trwające mniej więcej od 30 do 90 sekund a przy skokach przez stół gimnastyczny jeszcze krócej). Sport ten zarządzany jest przez Międzynarodową Federację Gimnastyczną, która określa zasady punktacji i reguluje wszystkie sprawy związane z międzynarodowym współzawodnictwem elity zawodników gimnastyki sportowej. W poszczególnych krajach sprawy związane z tym sportem regulują krajowe związki sportowe. Gimnastyka sportowa jest popularnym sportem widowiskowym szczególnie podczas letnich igrzysk olimpijskich i podczas wielu innych imprez współzawodnictwa sportowego.
  Przypisy
  1. Zdzisław Pawluczuk: Rola ruchu sokolskiego w powstaniu harcerstwa na ziemiach polskich (pol.). W: Prace naukowe Akademii Jana Długosza w Częstochowie, kultura fizyczna 2010 [on-line]. Akademia Jana Długosza w Częstochowie, 2010. [dostęp 2014-05-24].
  2. Praca zbiorowa: Srebrna księga Sokolstwa Polskiego na Śląsku. Bytom: Towarzystwo Gimnastyczne Sokół nakład Wydziału Dzielnicy Śląskiej drukiem „Katolika”, 1920.
  3. Alojzy Zielecki, w: Sanok. Dzieje miasta, Praca zbiorowa pod redakcją Feliksa Kiryka, s. 460.
  4. Czesław Jędraszko: Łacina na co dzień. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1973.
  5. Praca zbiorowa: „Ustawy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół””. Poznań: Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, 1910.
  6. Praca zbiorowa: Złota księga Sokoła poznańskiego. Poznań: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Poznaniu, 1936.
  7. Tow. Gimnastyczne „Sokół” w Polsce południowo-wschodniej. Tradycja i współczesność. Przemyśl 2015.
  8. „Encyklopedia powstań śląskich”, Instytut Śląski w Opolu, Opole 1982, s. 561, hasło Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”.
  9. Mirosław Ponczek: Geneza i rozwój Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Zagłębiu Dąbrowskim 1905-1935. Katowice: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 1990.
  10. Zbigniew Matuszczyk: Działalność niepodległościowa w Zagłębiu Dąbrowskim przed I wojną światową (pol.). 2001. [dostęp 2014-05-09]. s. 1–10.
  11. Praca zbiorowa: Stanica jednodniówka poświęcona prezesowi Związku Sokolstwa Polskiego, druhowi Adamowi Zamoyskiemu. Katowice: Księgarnia i drukarnia Katolicka S.A., 1929.
  12. Andrzej Bogusz: Sokolstwo łódzkie 1905-1995. Łódź: Muzeum Sportu i Turystyki, 1995. ISBN 83-901851-5-6.
  13. „Wasilewski Czesław Lekkoatleta, działacz sportowy” plik PDF.
  14. „Historia polskich zapasów 1922-2012”, Polski Związek Zapaśniczy, Warszawa 2012, ISBN 978-83-62045-13-6. (plik PDF).
  15. Andrzej Bogusz, „Sokolstwo łódzkie 1905-1995”, Łódź 1995, s. 103, ISBN 83-901851-5-6.
  16. Tomasz Strzyżewski 2015 ↓.
  17. T. Drozdek-Małolepsza, „Udział kobiet w Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w zawodach sportowych w Polsce w latach 1919–1939”, [w:] „140 lat Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Polsce, red. A. Łopata, Kraków 2007, s. 75.
  18. Strona DOSiR „Sokolnia” w Chorzowie.
  19. Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego.

  Bibliografia[]

 • Towarzystwo gimnastyczne „Sokół” w Sanoku. W: Księga pamiątkowa ku uczczeniu dwudziestej piątej rocznicy założenia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” we Lwowie. Lwów: Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, 1892, s. 125–127.
 • 125 lat Sokolstwa Polskiego 1867-1992, Warszawa-Inowrocław 1992.
 • 130 lat Sokolstwa Polskiego. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kraków – Lwów 21.06-30.06.1997, red. Andrzej Łopata, Kraków 1997.
 • Bogucki A., Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na Pomorzu 1893-1939, Bydgoszcz-Fordon 1997.
 • Bogucki A., Współpraca ZTG „Sokół” w Polsce z Sokolstwem Polonijnym, [w:] Ze studiów nad polskim dziedzictwem w świecie, L. Nowak, M. Szczerbiński (red.), Gorzów Wlkp. 2002.
 • Andrzej Bogusz, „Sokolstwo łódzkie 1905-1995”, Łódź 1995, ISBN 83-901851-5-6, rozdz. „Towarzystwo gimnastyczne „Sokół” po II wojnie światowej”.
 • Czesław Michalski, Ruch Sokoli w Krakowie przed I wojną światową, „Annales Academicae Pedagogicae Cracoviensis. Studia Historica”, vol. 4, 2005, s. 131–147.
 • Tow. Gimnastyczne „Sokół” w Polsce południowo-wschodniej. Tradycja i współczesność. Praca zbiorowa pod red. J. Motyki i G. Klebowicza. Przemyśl 2015. ISBN 978-83-61329-13-8, ISBN 978-83-881172-59-5.
 • Krzysztof Dąbrowski: Polacy nad Lemanem w XIX wieku. Wyd. Wydawn. Polskiego Tow. Wydawców Książek. Warszawa: 1995, s. 95-99.
 • Tomasz Strzyżewski: Wielka księga cenzury PRL w dokumentach. Warszawa: Prohibita, 2015, s. 223-224. ISBN 9788361344704.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Strona ZTG „Sokół” w Polsce
 • Strona Warszawskiego Sokoła
 • Statut Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Warszawie wersja cyfrowa dostępna w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej
 • Strona PTG „Sokół” w Krakowie
 • Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lublinie
 • Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego
 • 120 lat działalności Krakowskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
 • Zlot Sokolstwa Polskiego w Katowicach w bazie Repozytorium Cyfrowego Filmoteki Narodowej – PAT 1937-06.
 • Józef Haller von Hallenburg (ur. 13 sierpnia 1873 w Jurczycach, zm. 4 czerwca 1960 w Londynie) – generał broni Wojska Polskiego, legionista, harcmistrz, przewodniczący ZHP, prezes Komitetu PCK, działacz polityczny i społeczny, brat stryjeczny gen. Stanisława Hallera, kawaler Orderów: Orła Białego i Virtuti Militari.Kazimierz Tomaszewski (ur. 25 października 1939 w Żychlinie, zm. 25 kwietnia 2005 w Warszawie) – generał dywizji WP.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5 [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Królestwo Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwami Oświęcimia i Zatoru (niem. Königreich Galizien und Lodomerien mit dem Großherzogtum Krakau und den Herzogtümern Auschwitz und Zator; ukr. Королівство Галичини та Володимирії з великим князівством Краківським і князівствами Освенціма і Затору) – państwo (w praktyce prowincja i kraj koronny) na terytorium Galicji, w latach 1772-1918 wchodzące w skład Monarchii Habsburgów, Cesarstwa Austriackiego i Austro-Węgier. Kraina historyczna na wschodzie Europy Środkowej, obecnie w granicach Polski i Ukrainy.
  Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk – instytucja państwowa utworzona w 1946 (pierwotnie, od 19.01.1945, pod nazwą Centralne Biuro KPPiW), która zajmowała się kontrolą i weryfikacją publikacji prasowych, radiowych i telewizyjnych, wydawnictw książkowych, filmów, spektakli teatralnych, widowisk, wystaw itp. Jego centrala mieściła się w Warszawie, przy ulicy Mysiej.
  Petersburg (forma zalecana), Sankt Petersburg (egzonim wariantowy) (ros. Санкт-Петербург, Sankt-Pietierburg, potocznie Петербург, Pietierburg; dawniej Piotrogród, ros. Петроград, Leningrad, ros. Ленинград) – miasto w Rosji, położone w delcie Newy nad Zatoką Fińską na terytorium zawierającym m.in. ponad 40 wysp. W latach 1712–1918 stolica Imperium Rosyjskiego. Powierzchnia 1439 km², liczba ludności 4 600 276.
  Franciszek Adam Arciszewski (ur. 28 lipca 1890 w Kołomyi, zm. 31 marca 1969 w Londynie) – generał brygady Wojska Polskiego, polityk, poseł na Sejm III kadencji w latach 1930–1935, działacz społeczny.
  Górny Śląsk (łac. Silesia Superior, śl. Gůrny Ślůnsk, czes. Horní Slezsko, śl-niem. Oberschläsing, niem. Oberschlesien) – kraina historyczna położona na terenie Polski i Czech w dorzeczu górnej Odry oraz początkowego biegu Wisły, południowo-wschodnia część Śląska.
  Śląsk (śl. Ślunsk, Ślůnsk, niem. Schlesien, dś. Schläsing, czes. Slezsko, łac. Silesia) – kraina historyczna położona w Europie Środkowej, na terenie Polski, Czech i Niemiec. Dzieli się na Dolny i Górny Śląsk. Historyczną stolicą Śląska jest Wrocław.
  Kołomyja (ukr. Коломия) – miasto na zachodniej Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, nad Prutem, siedziba rejonu kołomyjskiego. W 2001 roku liczyło ok. 62 tys. mieszkańców. Ośrodek przemysłu maszynowego, metalowego, lekkiego, spożywczego, drzewno-papierniczego. Miasto jest centrum huculskiej sztuki ludowej, znajduje się tu m.in. muzeum etnograficzne i muzeum pisanek.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.092 sek.