• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Jan Fazanowicz (ur. 25 listopada 1886 r., zm. 16 stycznia 1973 r.) - działacz organizacji sokolskich zarówno w kraju jak i za granicą. Wykładowca w uczelniach Wychowania Fizycznego, honorowy Prezes Polskiego Związku Gimnastycznego. Autor kilku podręczników z zakresu gimnastyki, redaktor przewodnika gimnastycznego "Sokół". Działacz "Sokoła" i TKKF (Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej).Gimnastyka sportowa (ang. artistic gymnastics, łac. gymnos – nagi) – jedna z odmian gimnastyki, z tradycjami sięgającymi starożytności. Gimnastycy sportowi wykonują, na różnych przyrządach gimnastycznych, krótkie układy ćwiczeń (trwające mniej więcej od 30 do 90 sekund a przy skokach przez stół gimnastyczny jeszcze krócej). Sport ten zarządzany jest przez Międzynarodową Federację Gimnastyczną, która określa zasady punktacji i reguluje wszystkie sprawy związane z międzynarodowym współzawodnictwem elity zawodników gimnastyki sportowej. W poszczególnych krajach sprawy związane z tym sportem regulują krajowe związki sportowe. Gimnastyka sportowa jest popularnym sportem widowiskowym szczególnie podczas letnich igrzysk olimpijskich i podczas wielu innych imprez współzawodnictwa sportowego.
  Oddziały[]
  Rzeźba sokolnika zrywającego kajdany niewoli i sokoła – na elewacji budynku siedziby TG „Sokół” w Sanoku
  Członkowie Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” podczas uroczystości 125-lecia sokolstwa w Sanoku w 2014
 • Dzielnica Śląska Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
 • Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Bukówiec Górny
 • Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Bytomiu
 • Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Jarosławiu
 • Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Katowicach
 • Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Kościerzynie
 • Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lesznie
 • Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Łodzi
 • Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Piekarach Śląskich
 • Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Rybniku
 • Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku
 • Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” we Wrocławiu
 • Członkowie i prezesi Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce (wykaz niepełny)[]

   Z tym tematem związana jest kategoria: Członkowie Towarzystwa „Sokół”.

  Sokół lwowski 1867-1893

  Józef Haller von Hallenburg (ur. 13 sierpnia 1873 w Jurczycach, zm. 4 czerwca 1960 w Londynie) – generał broni Wojska Polskiego, legionista, harcmistrz, przewodniczący ZHP, prezes Komitetu PCK, działacz polityczny i społeczny, brat stryjeczny gen. Stanisława Hallera, kawaler Orderów: Orła Białego i Virtuti Militari.Kazimierz Tomaszewski (ur. 25 października 1939 w Żychlinie, zm. 25 kwietnia 2005 w Warszawie) – generał dywizji WP.
 • dh Józef Milleret 1867-1871
 • dh Jan Dobrzanski 1871-1886
 • dh Żegota Krówczyński 1886-1893
 • Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Podhajcach

 • dh Kazimierz Bauman 1920-1937
 • Związek Polskich Gimnastycznych Towarzystw Sokolich w Austrii 1892-1918

 • dh Tadeusz Romanowicz 1892-1897
 • dh Antoni Dziędzielewicz 1898-1899
 • dh Ksawery Fiszer 1899-1918
 • Związek Sokołów Polskich w Państwie Niemieckim 1893-1919

 • dh Józef Krzymiński 1893-1895
 • dh Bernard Chrzanowski 1895-1919
 • TG „Sokół” w Królestwie Polskim 1905-1907

  Królestwo Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwami Oświęcimia i Zatoru (niem. Königreich Galizien und Lodomerien mit dem Großherzogtum Krakau und den Herzogtümern Auschwitz und Zator; ukr. Королівство Галичини та Володимирії з великим князівством Краківським і князівствами Освенціма і Затору) – państwo (w praktyce prowincja i kraj koronny) na terytorium Galicji, w latach 1772-1918 wchodzące w skład Monarchii Habsburgów, Cesarstwa Austriackiego i Austro-Węgier. Kraina historyczna na wschodzie Europy Środkowej, obecnie w granicach Polski i Ukrainy.Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk – instytucja państwowa utworzona w 1946 (pierwotnie, od 19.01.1945, pod nazwą Centralne Biuro KPPiW), która zajmowała się kontrolą i weryfikacją publikacji prasowych, radiowych i telewizyjnych, wydawnictw książkowych, filmów, spektakli teatralnych, widowisk, wystaw itp. Jego centrala mieściła się w Warszawie, przy ulicy Mysiej.
 • dh Stefan Dziewulski
 • dh Jan Rudnicki
 • dh Kazimierz Srokowski
 • Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce 1919-1939

 • dh Bernard Chrzanowski 1919-1923
 • dh Adam Zamoyski 1923-1936
 • dh Franciszek Arciszewski 1936-1939
 • Uchodźstwo i konspiracja 1939-1988 m.in.

 • dh Franciszek Arciszewski
 • dh Edward Kubalski
 • dh Jan Fazanowicz
 • dh Bolesław Rozmarynowicz
 • dh Wojciech Albrycht
 • dh Antoni Lindner
 • dh Kazimierz Tomaszewski
 • dh Bolesław Makowski
 • dh Roman Kaczmarczyk
 • dh Wacław Kocon
 • Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce 1989-2011

 • dh Zbigniew Okorski 1989-1999
 • dh Andrzej Bogucki 1999-2007
 • dh Antoni Belina Brzozowski 2007-2011
 • Zobacz też[]

 • Sokół (organizacja)
 • Marsz Sokołów
 • Ulica Sokolska w Katowicach
 • Przewodnik Gimnastyczny „Sokół”
 • Zbrodnie niemieckie w Polsce (1939-1945)
 • Zbrodnie radzieckie w Polsce (1939-1945)
 • Związek Strzelecki
 • Petersburg (forma zalecana), Sankt Petersburg (egzonim wariantowy) (ros. Санкт-Петербург, Sankt-Pietierburg, potocznie Петербург, Pietierburg; dawniej Piotrogród, ros. Петроград, Leningrad, ros. Ленинград) – miasto w Rosji, położone w delcie Newy nad Zatoką Fińską na terytorium zawierającym m.in. ponad 40 wysp. W latach 1712–1918 stolica Imperium Rosyjskiego. Powierzchnia 1439 km², liczba ludności 4 600 276.Franciszek Adam Arciszewski (ur. 28 lipca 1890 w Kołomyi, zm. 31 marca 1969 w Londynie) – generał brygady Wojska Polskiego, polityk, poseł na Sejm III kadencji w latach 1930–1935, działacz społeczny.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Górny Śląsk (łac. Silesia Superior, śl. Gůrny Ślůnsk, czes. Horní Slezsko, śl-niem. Oberschläsing, niem. Oberschlesien) – kraina historyczna położona na terenie Polski i Czech w dorzeczu górnej Odry oraz początkowego biegu Wisły, południowo-wschodnia część Śląska.
  Śląsk (śl. Ślunsk, Ślůnsk, niem. Schlesien, dś. Schläsing, czes. Slezsko, łac. Silesia) – kraina historyczna położona w Europie Środkowej, na terenie Polski, Czech i Niemiec. Dzieli się na Dolny i Górny Śląsk. Historyczną stolicą Śląska jest Wrocław.
  Kołomyja (ukr. Коломия) – miasto na zachodniej Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, nad Prutem, siedziba rejonu kołomyjskiego. W 2001 roku liczyło ok. 62 tys. mieszkańców. Ośrodek przemysłu maszynowego, metalowego, lekkiego, spożywczego, drzewno-papierniczego. Miasto jest centrum huculskiej sztuki ludowej, znajduje się tu m.in. muzeum etnograficzne i muzeum pisanek.
  Założone z inicjatywy Jana Bury (1887 - 1931) działacza polonijnego z Westfalii, oraz byłych emigrantów "westfalaków". Przed II wojną światową liczba członków dochodziła do 100 osób. W dniu 21 sierpnia 1921 r. poświęcono sztandar, na którym obok wizerunku Tadeusza Kościuszki widnieje napis: "Jedność, Zapał i Męstwo da Sokołom Zwycięstwo" - dzisiaj sztandar ten znajduje się w kościele bukówieckim. Podstawowym celem towarzystwa było uprawianie sportu - przede wszystkim lekkoatletyki i gimnastyki. W 1925 r. utworzono także zespół akrobatyczny. Ćwiczono na sali Marcina Polocha, gdzie również organizowano zabawy i przedstawienia teatralne. Członkowie występowali licznie i często na imprezach i zjazdach sokolich, zdobywając nagrody i wyróżnienia.
  Działania – walki zbrojne, ruchy wojsk, wszelkie akcje bojowe, prowadzone przez pododdziały, oddziały, związki taktyczne, operacyjne i strategiczne. Najogólniej rozróżnia się działania bojowe i działania wojenne.
  Maksyma (inaczej aforyzm, sentencja) – krótka, zwykle jednozdaniowa wypowiedź (prozaiczna lub rymowana), wyrażająca ogólną prawdę, mądrość dotyczącą życia człowieka. Myśl filozoficzna, etyczna zawierająca pewną zasadę postępowania.
  Klub piłkarski – klub sportowy, którego głównym - i najczęściej jedynym - celem jest udział w rozgrywkach piłkarskich, organizowanych pod egidą konkretnej federacji (krajowej, bądź kontynentalnej - rzadziej światowej) w stosownej kategorii wiekowej, płci i statusie zrzeszonych w nim osób. Obecnie, kluby piłkarskie są najczęściej klubami jednosekcyjnymi (typowo piłkarskimi), choć mogą również stanowić jedną z sekcji klubu wielosekcyjnego (sekcję piłkarską). Systematyka klubów piłkarskich ze względu na status zrzeszonych w nim osób:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.053 sek.