• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polskie Towarzystwo Fizyczne

  Przeczytaj także...
  Stefan Pokorski (ur. 3 lipca 1942 r. w Młotkowicach) – polski fizyk teoretyk (specjalność: teoria cząstek i oddziaływań elementarnych), profesor Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.Stefan Pieńkowski (ur. 28 lipca 1883 w Młynowie, zm. 20 listopada 1953) – polski fizyk, uważany za twórcę warszawskiej szkoły fizyki doświadczalnej.
  Organizacja pożytku publicznego (OPP) − termin wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2004 przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Polskie Towarzystwo Fizyczne (PTF) – stowarzyszenie, którego celami są: upowszechnianie fizyki, rozwijanie więzi między fizykami zatrudnionymi w oświacie, nauce oraz różnych gałęziach gospodarki a także reprezentowanie środowiska fizyków.

  W listopadzie 1920 odbył się zjazd organizacyjny Polskiego Towarzystwa Fizycznego w Warszawie. Na zjeździe przyjęto statut i wybrano Zarząd z Władysławem Natansonem jako pierwszym prezesem. W 1932 roku przekształcono Sprawozdania towarzystwa w czasopismo Acta Physica Polonica. W roku 1949 ukazał się pierwszy numer Postępów Fizyki. Towarzystwo organizuje od 1951 roku Olimpiady fizyczne.

  Zdzisław Wilhelmi (ur. 20 września 1921 w Łomży) – żołnierz SZP, ZWZ, szef wywiadu Obwodu Łomżyńskiego AK, i AKO. Profesor doktor habilitowany nauk fizycznych.Franciszek Kaczmarek (ur. 24 grudnia 1928 w Łęgowie, zm. 2 czerwca 2015 w Poznaniu) – polski naukowiec, fizyk, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1984-1985.

  W 2005 odbyły się pierwsze bezpośrednie wybory władz PTF (z wykorzystaniem głosowania elektronicznego) a od 2006 PTF stało się organizacją pożytku publicznego. PTF zrzesza 1977 członków zwyczajnych i 12 członków wspierających.

  Nagrody Polskiego Towarzystwa Fizycznego[]

  Polskie Towarzystwo Fizyczne przyznaje następujące nagrody naukowe:

  Maria Salomea Skłodowska-Curie (ur. 7 listopada 1867 w Warszawie, zm. 4 lipca 1934 w Passy) – uczona polsko-francuska, fizyk, chemik, dwukrotna noblistka.Jean Frédéric Joliot-Curie, początkowo Jean Frédéric Joliot (ur. 19 marca 1900 w Paryżu, zm. 14 sierpnia 1958 w Paryżu) – francuski fizyk, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii.
 • Medal Mariana Smoluchowskiego
 • Nagroda Smoluchowskiego-Warburga (wraz z Niemieckim Towarzystwem Fizycznym)
 • Nagroda naukowa PTF
 • Nagrody PTF za wyróżniające się prace magisterskie
 • Nagroda PTF im. Krzysztofa Ernsta za Popularyzację Fizyki
 • Nagrody PTF dla wyróżniających się nauczycieli
 • Nagroda specjalna PTF
 • Prezesi Polskiego Towarzystwa Fizycznego[]

 • 2013–...      Katarzyna Chałasińska-Macukow
 • 2010–2013 Wiesław Kamiński
 • 2006–2009 Reinhard Kulessa
 • 2002–2005 Maciej Kolwas
 • 1997–2001 Ireneusz Strzałkowski
 • 1993–1997 Henryk Szymczak
 • 1991–1993 Stefan Pokorski
 • 1987–1991 Janusz Zakrzewski
 • 1981–1987 Tadeusz Skaliński
 • 1974–1981 Zdzisław Wilhelmi
 • 1961–1974 Wojciech Rubinowicz
 • 1957–1961 Aleksander Jabłoński
 • 1955–1957 Leopold Infeld
 • 1952–1955 Andrzej Sołtan
 • 1949–1952 Wojciech Rubinowicz
 • 1947–1949 Stefan Pieńkowski
 • 1938–        Stefan Pieńkowski
 • 1934–1938 Czesław Białobrzeski
 • 1930–1934 Mieczysław Wolfke
 • 1923–1930 Stefan Pieńkowski
 • 1920–1923 Władysław Natanson
 • Członkowie honorowi PTF[]

 • Maria Skłodowska-Curie
 • Władysław Natanson
 • Frederic Joliot-Curie
 • Stefan Pieńkowski
 • Wojciech Rubinowicz
 • Alfred Kastler
 • Aleksander Jabłoński
 • Stanisław Mrozowski
 • Zdzisław Wilhelmi
 • Marian Mięsowicz
 • Andrzej Kajetan Wróblewski
 • Henryk Szymczak
 • Franciszek Kaczmarek
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Strona Polskiego Towarzystwa Fizycznego
 • Postępy Fizyki – Dwumiesięcznik PTF
 • Czesław Białobrzeski (ur. 31 sierpnia 1878 w Powszechoniach koło Jarosławia, Rosja, zm. 12 października 1953 w Warszawie) – polski fizyk teoretyk i astrofizyk.Oświata – pojęcie "oświata" używane jest często zamiennie z wyrażeniem "system oświaty". Według Słownika Pedagogicznego W. Okonia jest to działalność ogółu powiązanych ze sobą placówek i instytucji zajmujących się upowszechnianiem kształcenia, wychowaniem bezpośrednim i pośrednim, umożliwiając obywatelom zdobywanie ogólnego i zawodowego wykształcenia oraz zapewniając możliwość wszechstronnego rozwoju osobowości, które są niezbędne przyszłemu obywatelowi. Ważnym elementem systemu oświaty jest odnoszenie historycznych doświadczeń społecznych do teraźniejszych w celu stworzenia jak najlepszych warunków życia i rozwoju dla przyszłości społeczeństwa.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Nagroda PTF im. Krzysztofa Ernsta za Popularyzację Fizyki – nagroda przyznawana przez Polskie Towarzystwo Fizyczne za wybitne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania wiedzy fizycznej oraz za popularyzację fizyki.
  Statut − akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu prawa publicznego lub prywatnego.
  Alfred Kastler (ur. 3 maja 1902 w Guebwiller, zm. 7 stycznia 1984 w Bandol) - francuski fizyk, laureat nagrody Nobla w 1966.
  Olimpiada fizyczna – jedna z polskich olimpiad przedmiotowych, przeznaczonych dla uczniów szkół średnich. Jest organizowana od 1950 roku przez Polskie Towarzystwo Fizyczne. W chwili obecnej zawody odbywają się w trzech etapach: korespondencyjnym, okręgowym i ogólnopolskim. Pięciu najlepszych zawodników bierze udział w międzynarodowej olimpiadzie fizycznej. Dawniej olimpiada składała się z czterech etapów: przedwstępnego, wstępnego, okręgowego i ogólnopolskiego.
  Katarzyna Józefa Chałasińska-Macukow (ur. 20 marca 1946 w Łodzi) – polska uczona, profesor nauk fizycznych, rektor Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2005–2012.
  Mieczysław Wolfke (ur. 29 maja 1883 w Łasku, zm. 4 maja 1947 w Zurychu) – polski fizyk, prekursor telewizji i holografii.
  Postępy Fizyki – czasopismo wydawane przez Polskie Towarzystwo Fizyczne służące „krzewieniu wiedzy fizycznej w Polsce”. Periodyk ukazuje się od 1949 roku i jest w zamierzeniu twórców źródłem wiedzy o najważniejszych wydarzeniach w fizyce na świecie i w Polsce. Przez długi okres czasu ukazywał się jako dwumiesięcznik, natomiast od 2015 roku wydawany jest co kwartał (wyjątek stanowi specjalny jeden numer w 2014 (1/6), wydany na 65-lecie istnienia pisma).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.