• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

  Przeczytaj także...
  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.Organizacja pożytku publicznego (OPP) − termin wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2004 przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.

  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) – ogólnopolskie stowarzyszenie zrzeszające ekonomistów praktyków i teoretyków.

  Historia PTE[]

  Powstało nawiązując do tradycji zawodowych ruchów ekonomistów na ziemiach polskich w XIX w. oraz warszawskiego Stowarzyszenia Ekonomistów i Statystyków, a także Towarzystw Ekonomicznych działających w Krakowie, Poznaniu i Lwowie w okresie międzywojennym.

  PTE jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomicznego (International Economic Association). Prezesem PTE od 9 grudnia 2005 jest prof. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka.

  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.Kamienica Bentkowskiego w Warszawie, Warszawski Dom Ekonomisty – klasycystyczna, trzykondygnacyjna kamienica wzniesiona ok. 1820–1822 r. znajdująca się przy ul. Nowy Świat nr 49 w Warszawie. Projekt budynku wykonał Hilary Szpilowski dla Feliksa Bentkowskiego (prof. Uniwersytetu Warszawskiego, dziekana Wydziału Nauk i Sztuk Pięknych). Budynek wraz z ogrodem został wpisany do rejestru zabytków.

  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ma status organizacji pożytku publicznego od 2004 roku.

  Cele statutowe PTE[]

 • popularyzowanie wiedzy ekonomicznej w Polsce,
 • działalność opiniotwórcza,
 • podnoszenie kwalifikacji,
 • integracja środowiska ekonomistów.
 • Działalność towarzystwa[]

 • aktywne uczestnictwo w procesie reformowania gospodarki poprzez organizowanie kongresów, konferencji oraz seminariów naukowych,
 • organizowanie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,
 • wydawanie publikacji naukowych,
 • prowadzenie działalności konsultacyjno-doradczej oraz informacyjnej w dziedzinie ekonomii dla różnych podmiotów gospodarczych,
 • opracowywanie ekspertyz i analiz ekonomicznych,
 • tworzenie szkół policealnych, szkół wyższych oraz studiów podyplomowych o profilu ekonomicznym,
 • wspieranie wydawania dwumiesięcznika "Ekonomista",
 • przyznawania dorocznej nagrody im. Edwarda Lipińskiego za najlepszą książkę w dziedzinie nauk ekonomicznych,
 • przyznawania nagrody za najlepsze podręczniki w zakresie ekonomii.
 • prowadzenie Wydawnictwa PTE oraz księgarni internetowej
 • Zobacz też[]

 • Kamienica Bentkowskiego w Warszawie – siedziba PTE
 • Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona PTE
 • Edward Lipiński (ur. 18 października 1888 w Nowym Mieście nad Pilicą, zm. 13 lipca 1986 w Warszawie) – polski ekonomista, działacz społeczny i uczestnik opozycji w PRL, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej KOR.Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej (OWE) – jedna z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. Organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. jako zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
  Elżbieta Teresa Mączyńska-Ziemacka – profesor zwyczajny nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, Zakład Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw – Kierownik Zakładu), Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, przewodnicząca Rady Programowej IX Kongresu Ekonomistów Polskich, przewodnicząca Komitetu Gospodarczego Myśli Strategicznej przy ministrze gospodarki.
  Stowarzyszenie – organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania.
  Ekonomista – dwumiesięcznik Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Zawiera opracowania naukowe oraz informacje o publikacjach naukowych, nowych zagadnieniach życia gospodarczego i ważnych wydarzeniach z dziedziny teorii i praktyki ekonomii.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.