• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polskie Towarzystwo Dysleksji

  Przeczytaj także...
  Marta Bogdanowicz (ur. 1943), prof. dr hab. – psycholog kliniczny dziecięcy, była dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, założycielka, wieloletnia przewodnicząca, a obecnie wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji (1990), wiceprzewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Dysleksji (European Dyslexia Association), członek międzynarodowych towarzystw naukowych.Psycholog – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii (po ukończeniu studiów podyplomowych w tym zakresie) oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej.
  Dysleksja rozwojowa (gr. dys – nie + lexis – wyraz, czytanie) czyli specyficzne trudności w nauce czytania i pisania (ICD-10 R48.0 oraz w DSM IV "315.0" ) – według Światowej Federacji Neurologów, definicja utworzona w 1968r - zaburzenie manifestujące się trudnościami w nauce czytania i pisania przy stosowaniu standardowych metod nauczania i inteligencji na poziomie co najmniej przeciętnym oraz sprzyjających warunkach społeczno-kulturowych. Dysleksja została opisana pierwszy raz na przełomie XIX i XX wieku. Jest spowodowana zaburzeniami podstawowych funkcji poznawczych, co często uwarunkowane jest konstytucjonalnie. Zaburzenia te mogą dotyczyć percepcji wzrokowej - objawiającej się widzeniem, ale niedostrzeganiem, percepcji fonologicznej - objawiającej się słyszeniem, ale nieusłyszeniem oraz integracji powyższych procesów. Dysleksja jest jedną z najbardziej uznanych przyczyn zaburzenia czytania, jednak nie wszystkie zaburzenia czytania są związane z dysleksją. W Polsce obowiązujące przepisy prawne nakładają na poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola, szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze obowiązki związane z pomocą dzieciom z grupy ryzyka dysleksji oraz dzieciom dyslektycznym. Placówki te powinny rozpoznawać, diagnozować i opiniować trudności w nauce oraz organizować różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i ich rodzicom.

  Polskie Towarzystwo Dysleksji – stowarzyszenie skupiające rodziców, nauczycieli, pedagogów i psychologów zajmujących się dziećmi z dysleksją.

  Pedagog - (łac paedagogus) – to osoba, która formalnie ukończyła wyższe studia o kierunku pedagogika z odpowiednią specjalnością pedagogiczną i ma właściwe kwalifikacje w danej specjalizacji pedagogicznej, potwierdzone wymaganą dokumentacją. Pedagog, jako specjalista kształcenia i wychowania, najczęściej zatrudnia się w szeroko pojętej edukacji, dbając o prawidłowy rozwój psychiczny człowieka.Nauczyciel – osoba posiadająca potwierdzone osobiste predyspozycje i kompetencje poparte odpowiednim wykształceniem wyższym – kierunkowym oraz przygotowaniem pedagogicznym i zawodowym do nauczania formalnego w oświacie.

  Stowarzyszenie[ | edytuj kod]

  Polskie Towarzystwo Dysleksji zapoczątkowało swoją działalność w 1990 roku. Jest członkiem European Dyslexia Association (Europejskiego Towarzystwa Dysleksji). Zrzesza rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu czyli dysleksją rozwojową oraz profesjonalistów służących im pomocą: psychologów, logopedów oraz nauczycieli-terapeutów. Towarzystwo posiada oddziały w całej Polsce. Ma statut organizacji pożytku publicznego.

  Skład zarządu Polskiego Towarzystwa Dysleksji[ | edytuj kod]

 • Przewodnicząca: Ewa Jakacka (Oddział Terenowy nr 70 w Gdańsku, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Pruszczu Gdańskim)
 • Honorowa Przewodnicząca: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz (Oddział Terenowy nr 70 w Gdańsku)
 • Wiceprzewodnicząca: Małgorzata Rożyńska (Oddział Terenowy nr 70 w Gdańsku)
 • Sekretarz: Dominika Żemojtel-Dettlaf (Oddział Terenowy nr 74 w Jastarni)
 • Skarbnik: Marta Badowska – dyrektor Poradni Diagnostyczno-Terapeutycznej Polskiego Towarzystwa Dysleksji
 • Pozostali członkowie:
 • dr Teresa Wejner-Jaworska
 • dr Elżbieta Szała
 • Magdalena Niedbała
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Piotr Badowski, www.poradniapruszcz.pl, www.poradniapruszcz.pl [dostęp 2016-04-01].
  2. Piotr Badowski, PTD - Poradnia, www.ptd.edu.pl [dostęp 2016-04-01].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona internetowa Polskiego Towarzystwa Dysleksji
 • European Dyslexia Association • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.