• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polskie Towarzystwo Botaniczne

  Przeczytaj także...
  Tadeusz Gorczyński (ur. 1 stycznia 1905 w Zbroszkach, zm. 6 stycznia 1982 w Warszawie) – polski botanik, cytolog roślin, prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.
  Botanika (biologia roślin; gr. botanē = zieleń, owoc, roślina) – dział biologii zajmujący się roślinami. Obejmuje całokształt wiedzy o świecie roślin i związanych z nimi zjawiskach. Szeroki zakres problematyki jest przyczyną wyodrębniania licznych, w różnym stopniu samodzielnych działów, wymagających stosowania swoistych metod i technik badawczych.

  Polskie Towarzystwo Botaniczne (PTB) – towarzystwo naukowe założone w kwietniu 1922 roku na Zjeździe Botaników w Warszawie (pierwszym prezesem był prof. Bolesław Hryniewiecki).

  Charakterystyka[ | edytuj kod]

  Organizacja ma na celu przyczynianie się do rozwoju działu biologii jaką jest botanika, stałe podnoszenie poziomu naukowego, powiązanie działalności naukowej z potrzebami kultury i gospodarki narodowej oraz popularyzację wiedzy botanicznej. Towarzystwo wydaje pięć czasopism naukowych i nadaje medale za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie botaniki, za popularyzację i monografie regionalne.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Od lipca 2019 prezesem PTB jest prof. dr hab. Anna Mikuła z Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego - CZRB w Powsinie (Warszawa). Jej poprzednikiem był dr hab. Adam Rostański z Zakładu Botaniki Systematycznej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Bolesław Leon Hryniewiecki (ur. 20 lutego 1875 w Międzyrzecu Podlaskim, zm. 13 lutego 1963 w Brwinowie) – polski botanik, historyk botaniki i pedagog.

  Władzami Towarzystwa są: Walne Zgromadzenie Delegatów, Zarząd Główny i jego Prezydium oraz Główna Komisja Rewizyjna. Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa i jest zwoływane co najmniej raz na trzy lata. Towarzystwo działa w piętnastu oddziałach regionalnych i trzynastu sekcjach specjalistycznych. Należy do niego około 1000 członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i wspierających. Członkiem Towarzystwa może zostać każdy, kto interesuje się szeroko pojętą botaniką, zarówno profesjonalista jak i amator. Tytuł członka honorowego nadawany jest wybitnym botanikom polskim i zagranicznym.

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Jerzy Fabiszewski (ur. 7 października 1936) – profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych), członek-korespondent krajowy Polskiej Akademii Nauk od 1994 roku, członek rzeczywisty tej instytucji od 2007 roku.

  Za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie botaniki Polskie Towarzystwo Botaniczne nadaje medal im. Władysława Szafera. Za zasługi w upowszechnianiu wiedzy botanicznej i ochrony przyrody jest przyznawany Medal im. Profesora Bolesława Hryniewieckiego. Młodym polskim naukowcom za publikacje o wybitnych walorach naukowych jest przyznawana Nagroda PTB dla młodych pracowników nauki.

  Medal im. Władysława Szafera – odznaczenie ustanowione przez Polskie Towarzystwo Botaniczne dla upamiętnienia botanika polskiego prof. Władysława Szafera i uhonorowania tym medalem autorów wybitnych publikacji z zakresu botaniki.Uniwersytet Śląski w Katowicach – polski uniwersytet w Katowicach; powstał 8 czerwca 1968 roku jako dziewiąta tego typu placówka w kraju.

  Od 2001 Oddział Poznański PTB nadaje Medal im. Profesora Zygmunta Czubińskiego za wybitne prace naukowe, mające charakter regionalnych monografii geobotanicznych.

  Zjazdy członków towarzystwa odbywają się co trzy lata. W czasie istnienia PTB odbyło się w sumie 58 zjazdów.

  Prezesi[ | edytuj kod]

  Pracami towarzystwa kierowali:

  Zygmunt Teobald Wawrzyniec Wóycicki (Wójcicki) (ur. 5 listopada 1871 w Warszawie, zm. 23 sierpnia 1941 tamże) – polski botanik, nauczyciel i naukowiec, profesor Uniwersytetu Lwowskiego i Uniwersytetu Warszawskiego (anatomia i cytologia), członek Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, organizator Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego, dyrektor Ogrodu Botanicznego UW.Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
 • Bolesław Hryniewiecki (1922–1925)
 • Zygmunt Wóycicki (1926–1936)
 • Seweryn Krzemieniewski (1936–1939)
 • Bolesław Hryniewiecki (1945–1953)
 • Kazimierz Bassalik (1953–1955)
 • Henryk Teleżyński (1955–1973)
 • Tadeusz Gorczyński (1973–1977)
 • Tomasz Wodzicki (1977–1983)
 • Benon Polakowski (1983–1989)
 • Jerzy Fabiszewski (1989–1992)
 • Stefan Zajączkowski (1992–1998)
 • Zbigniew Mirek (1998–2004)
 • Jan Rybczyński (2004–2010)
 • Elżbieta Romanowska (2010–2013)
 • Adam Rostański (2013-2019)
 • Anna Mikuła (od 2019)
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Godność członka honorowego (pol.). Polskie Towarzystwo Botaniczne. [dostęp 2013-09-25].
  2. Medal im. Prof. Władysława Szafera (pol.). Polskie Towarzystwo Botaniczne. [dostęp 2013-09-26].
  3. Medal im. Prof. Bolesława Hryniewieckiego (pol.). Polskie Towarzystwo Botaniczne. [dostęp 2013-09-26].
  4. Nagroda PTB dla młodych pracowników nauki (pol.). Polskie Towarzystwo Botaniczne. [dostęp 2013-09-25].
  5. Historia. pbsociety.org.pl. [dostęp 2019-05-14].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Strona oficjalna Polskiego Towarzystwa Botanicznego
 • Henryk Teleżyński (ur. 27 maja 1905 w Poniewieżu, zm. 26 maja 1989 w Głoskowie) – polski botanik, profesor zwyczajny, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, współorganizator odbudowy Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Botanicznego.Seweryn Józef Krzemieniewski (ur. 4 stycznia 1871 w Kowiesach, województwo siedleckie, zm. 24 kwietnia 1945 w Krakowie) – polski botanik, profesor i rektor Uniwersytetu Lwowskiego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN w Warszawie – ogród botaniczny powołany w 1974 roku decyzją prezydium Polskiej Akademii Nauk zajmuje powierzchnię ok 40 ha.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Medal im. Profesora Zygmunta Czubińskiego - jest wyróżnieniem honorowym, przyznawanym za wybitne prace naukowe mające charakter regionalnych monografii geobotanicznych, których podstawą jest oryginalna koncepcja naukowa. Ustanowiono go w 2000 r podczas Walnego Zebrania Członków Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Jego Pomysłodawcą był prof. Janusz Bogdan Faliński. Kapituła nadaje Medal raz na 3 lata. Po raz pierwszy wyróżnienia wręczono w 2001 roku na Ogólnopolskim Zjeździe PTB w Poznaniu. Wraz z medalem wręczany jest dyplom.
  Kazimierz Marian Antoni Bassalik (ur. 12 czerwca 1879 w Brzeziu koło Pleszewa, zm. 27 czerwca 1960 w Warszawie) – polski botanik, mikrobiolog, profesor fizjologii roślin Uniwersytetu Warszawskiego, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.
  Zbigniew Ludwik Mirek (ur. 8 stycznia 1951 w Krakowie) – polski biolog, profesor dr hab. specjalizujący się w antropogenicznych przemianach szaty roślinnej oraz systematyce i geografii roślin naczyniowych, dyrektor Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN w latach 1999–2011, prezes Polskiego Towarzystwa Botanicznego w latach 1998–2004. Wspólnie z żoną Haliną Piękoś-Mirkową autor wielu publikacji naukowych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.