Polskie Towarzystwo Botaniczne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Polskie Towarzystwo Botaniczne (PTB) – towarzystwo naukowe założone w kwietniu 1922 roku na Zjeździe Botaników w Warszawie (pierwszym prezesem był prof. Bolesław Hryniewiecki).

Botanika (biologia roślin; gr. botanē = zieleń, owoc, roślina) – dział biologii zajmujący się roślinami. Obejmuje całokształt wiedzy o świecie roślin i związanych z nimi zjawiskach. Szeroki zakres problematyki jest przyczyną wyodrębniania licznych, w różnym stopniu samodzielnych działów, wymagających stosowania swoistych metod i technik badawczych.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

Charakterystyka[ | edytuj kod]

Organizacja ma na celu przyczynianie się do rozwoju działu biologii jaką jest botanika, stałe podnoszenie poziomu naukowego, powiązanie działalności naukowej z potrzebami kultury i gospodarki narodowej oraz popularyzację wiedzy botanicznej. Towarzystwo wydaje pięć czasopism naukowych i nadaje medale za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie botaniki, za popularyzację i monografie regionalne.

Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

Od lipca 2019 prezesem PTB jest prof. dr hab. Anna Mikuła z Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego - CZRB w Powsinie (Warszawa). Jej poprzednikiem był dr hab. Adam Rostański z Zakładu Botaniki Systematycznej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Władzami Towarzystwa są: Walne Zgromadzenie Delegatów, Zarząd Główny i jego Prezydium oraz Główna Komisja Rewizyjna. Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa i jest zwoływane co najmniej raz na trzy lata. Towarzystwo działa w piętnastu oddziałach regionalnych i trzynastu sekcjach specjalistycznych. Należy do niego około 1000 członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i wspierających. Członkiem Towarzystwa może zostać każdy, kto interesuje się szeroko pojętą botaniką, zarówno profesjonalista jak i amator. Tytuł członka honorowego nadawany jest wybitnym botanikom polskim i zagranicznym.

Bolesław Leon Hryniewiecki (ur. 20 lutego 1875 w Międzyrzecu Podlaskim, zm. 13 lutego 1963 w Brwinowie) – polski botanik, historyk botaniki i pedagog.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

Za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie botaniki Polskie Towarzystwo Botaniczne nadaje medal im. Władysława Szafera. Za zasługi w upowszechnianiu wiedzy botanicznej i ochrony przyrody jest przyznawany Medal im. Profesora Bolesława Hryniewieckiego. Młodym polskim naukowcom za publikacje o wybitnych walorach naukowych jest przyznawana Nagroda PTB dla młodych pracowników nauki.

Jerzy Fabiszewski (ur. 7 października 1936) – profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych), członek-korespondent krajowy Polskiej Akademii Nauk od 1994 roku, członek rzeczywisty tej instytucji od 2007 roku. Medal im. Władysława Szafera – odznaczenie ustanowione przez Polskie Towarzystwo Botaniczne dla upamiętnienia botanika polskiego prof. Władysława Szafera i uhonorowania tym medalem autorów wybitnych publikacji z zakresu botaniki.

Od 2001 Oddział Poznański PTB nadaje Medal im. Profesora Zygmunta Czubińskiego za wybitne prace naukowe, mające charakter regionalnych monografii geobotanicznych.

Zjazdy członków towarzystwa odbywają się co trzy lata. W czasie istnienia PTB odbyło się w sumie 58 zjazdów.

Uniwersytet Śląski w Katowicach – polski uniwersytet w Katowicach; powstał 8 czerwca 1968 roku jako dziewiąta tego typu placówka w kraju.Zygmunt Teobald Wawrzyniec Wóycicki (Wójcicki) (ur. 5 listopada 1871 w Warszawie, zm. 23 sierpnia 1941 tamże) – polski botanik, nauczyciel i naukowiec, profesor Uniwersytetu Lwowskiego i Uniwersytetu Warszawskiego (anatomia i cytologia), członek Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, organizator Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego, dyrektor Ogrodu Botanicznego UW.


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
Henryk Teleżyński (ur. 27 maja 1905 w Poniewieżu, zm. 26 maja 1989 w Głoskowie) – polski botanik, profesor zwyczajny, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, współorganizator odbudowy Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Botanicznego.
Seweryn Józef Krzemieniewski (ur. 4 stycznia 1871 w Kowiesach, województwo siedleckie, zm. 24 kwietnia 1945 w Krakowie) – polski botanik, profesor i rektor Uniwersytetu Lwowskiego.
Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN w Warszawie – ogród botaniczny powołany w 1974 roku decyzją prezydium Polskiej Akademii Nauk zajmuje powierzchnię ok 40 ha.
Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
Medal im. Profesora Zygmunta Czubińskiego - jest wyróżnieniem honorowym, przyznawanym za wybitne prace naukowe mające charakter regionalnych monografii geobotanicznych, których podstawą jest oryginalna koncepcja naukowa. Ustanowiono go w 2000 r podczas Walnego Zebrania Członków Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Jego Pomysłodawcą był prof. Janusz Bogdan Faliński. Kapituła nadaje Medal raz na 3 lata. Po raz pierwszy wyróżnienia wręczono w 2001 roku na Ogólnopolskim Zjeździe PTB w Poznaniu. Wraz z medalem wręczany jest dyplom.
Kazimierz Marian Antoni Bassalik (ur. 12 czerwca 1879 w Brzeziu koło Pleszewa, zm. 27 czerwca 1960 w Warszawie) – polski botanik, mikrobiolog, profesor fizjologii roślin Uniwersytetu Warszawskiego, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.

Reklama