• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polskie Towarzystwo Astronomiczne

  Przeczytaj także...
  Polskie Towarzystwo Informatyczne – organizacja zrzeszająca polskich informatyków, zarejestrowana 22 maja 1981. Celem PTI jest wspieranie działalności naukowej w obszarach związanych z informatyką, popularyzacja informatyki, reprezentowanie członków przed instytucjami w kraju i za granicą. Skupia (2006) ok. 2000 osób, jest organizatorem cyklicznych przedsięwzięć środowiskowych (krajowych i międzynarodowych konferencji, spotkań integracyjnych informatyków, konkursów, nagród).Nagroda imienia Włodzimierza Zonna – nagroda przyznawana przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne za wybitne zasługi w szerzeniu i popularyzacji wiedzy o Wszechświecie. Jury powołane przez Zarząd Główny PTA co dwa lata wręcza laureatom medal poświęcony pamięci astronoma Włodzimierza Zonna. Twórczynią medalu jest Ewa Olszewska-Borys. Nagroda przyznawana jest od 1983 roku.
  Postępy Astronomii – kwartalnik powstały w 1953 roku z inicjatywy Stefana Piotrowskiego jako czasopismo dla profesjonalnych astronomów polskich. Wydawcą pisma było Polskie Towarzystwo Astronomiczne. Pismo miało na celu zamieszczanie prac badawczych (w języku polskim) oraz prac o charakterze przeglądowym.

  Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) – stowarzyszenie naukowe, założone w 1923 roku, z siedzibą w Warszawie. Zrzesza astronomów zawodowych, członkiem stowarzyszenia może zostać osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów astronomicznych, albo opublikowała co najmniej jedną pracę naukową z dziedziny astronomii.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Delta – matematyczno-fizyczno-informatyczno-astronomiczny miesięcznik popularny wydawany przez Uniwersytet Warszawski przy współpracy towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego i Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

  Celem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego jest popieranie rozwoju nauk astronomicznych, ich dydaktyki i popularyzacji w społeczeństwie. W tym celu m.in. prowadzi działalność wydawniczą, organizuje konferencje i konkursy. Co dwa lata w jednym z ośrodków astronomicznych organizowany jest zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, który jest konferencją poświęconą naukowej i popularnonaukowej działalności polskich astronomów.

  Nowe opowiadania starego astronoma - popularnonaukowa książka z 2013 roku będącą kontynuacją wydanej w 2010 roku pozycji "Opowiadania starego astronoma". Jest to zbiór felietonów poświęconych różnym zagadnieniom astronomicznym. Autorem jest Józef Smak, a wydawcą Polskie Towarzystwo Astronomiczne.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Polskie Towarzystwo Astronomiczne liczy prawie 280 członków, zatrudnionych przeważnie w instytutach naukowych. Od 2017 prezesem Towarzystwa jest prof. Marek Sarna. Towarzystwo wchodzi w skład Europejskiego Towarzystwa Astronomicznego.

  Działalność wydawnicza[ | edytuj kod]

  Polskie Towarzystwo Astronomiczne wydaje dwumiesięcznik „Urania - Postępy Astronomii” (współwydawcą jest także PTMA), które powstało z połączenia wydawanego przez PTA czasopisma "Postępy Astronomii" z czasopismem "Urania". Ponadto PTA jest jednym z wydawców miesięcznika popularnonaukowego „Delta” – razem z Polskim Towarzystwem Matematycznym, Polskim Towarzystwem Fizycznym i Polskim Towarzystwem Informatycznym.

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

  W roku 1929 stowarzyszenie rozpoczęło wydawanie naukowego czasopisma "Acta Astronomica", które ukazuje się do tej pory, ale już nie pod auspicjami PTA.

  PTA wydaje także książki popularnonaukowe dotyczące astronomii, np. "Astronomem być... Świadectwa życia i pracy astronomów polskich" (2007), "Sylwetki astronomów polskich XX w." (2008), "Opowiadania starego astronoma" (2010), "Nowe opowiadania starego astronoma" (2013).

  Od 2015 roku towarzystwo jest koproducentem popularnonaukowego cyklu telewizyjnego "Astronarium" (wspólnie z TVP), dostępnego także na YouTube.

  Urania–Postępy Astronomii – dwumiesięcznik poświęcony upowszechnianiu wiedzy astronomicznej. Czasopismo powstałe z połączenia się „Uranii” i „Postępów Astronomii”, wydawane wspólnie pod patronatem PTA i PTMA od 1998 roku. Zachowana została numeracja ciągła Uranii.Polskie Towarzystwo Fizyczne (PTF) jest stowarzyszeniem, którego celami są: upowszechnianie fizyki, rozwijanie więzi między fizykami zatrudnionymi w oświacie, nauce oraz różnych gałęziach gospodarki a także reprezentowanie środowiska fizyków.

  Nagrody, medale i wyróżnienia[ | edytuj kod]

  Polskie Towarzystwo Astronomiczne przyznaje następujące nagrody i wyróżnienia:

 • Medal Bohdana Paczyńskiego - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie astronomii i astrofizyki (od 2013 roku)
 • Nagroda im. Włodzimierza Zonna - za popularyzację wiedzy o Wszechświecie (od 1983 roku)
 • Nagroda Młodych - za wybitny indywidualny dorobek w dziedzinie astronomii uzyskany w wieku do 35 lat (od 1970 roku)
 • członkostwo honorowe - przyznane do tej pory ośmiu osobom
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Krzysztof Czart: prof. Marek Sarna nowym prezesem Polskiego towarzystwa Astronomicznego (pol.). Urania-Postepy Astronomii, 2017-09-19. [dostęp 2017-09-20].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona internetowa Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
 • Obserwatoria, instytuty i centra astronomiczne
 • Serwis edukacyjny Polskiego Towarzystwa Astronomicznego ORION
 • Portal internetowy „Urania – Postępy Astronomii”
 • Internetowy Słownik Astronomiczny Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
 • European Astronomical Society
 • International Astronomical Union (IAU)
 • Opowiadania starego astronoma - popularnonaukowa książka stanowiąca zbiór felietonów poruszających różne zagadnienia o tematyce astronomicznej, od spraw historycznych po najnowsze badania kosmosu. Jej autorem jest Józef Smak.Polskie Towarzystwo Matematyczne (PTM) – stowarzyszenie zrzeszające osoby związane z matematyką polską. Jego cele, to
  Warto wiedzieć że... beta

  Astronomia (gr. ἀστρονομία astronomía) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem ciał niebieskich (np. gwiazd, planet, komet, mgławic, gromad i galaktyk) oraz zjawisk, które zachodzą poza Ziemią, jak również tych, które oddziałują w jej atmosferze, wnętrzu lub na powierzchni, a są pochodzenia pozaplanetarnego (np. neutrina, wtórne promieniowanie kosmiczne). Skoncentrowana jest na fizyce, chemii, meteorologii i ruchu ciał niebieskich, zajmuje się także powstaniem i rozwojem (ewolucją) Wszechświata.
  Europejskie Towarzystwo Astronomiczne zostało założone w 1990 roku. Celem Towarzystwa jest zapewnienie szerokiego forum dyskusjom i koordynacja działań towarzystw krajowych na szerszym, europejskim poziomie. Prezydentem Towarzystwa jest Joachim Krautter (Niemcy). Członkami Towarzystwa są poszczególni astronomowie z krajów europejskich, także z Polski.
  Acta Astronomica – polski kwartalnik naukowy, założony w 1925 przez Tadeusza Banachiewicza. Obecnie wydawany przez Fundację Astronomii Polskiej im. Mikołaja Kopernika w Warszawie w języku angielskim. Wydawcami są profesorowie Marcin Kubiak i Andrzej Udalski z Obserwatorium Astronomicznego UW.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Stowarzyszenie – organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania.
  Astronarium – cykl polskich popularnonaukowych i dokumentalnych programów telewizyjnych o astronomii i badaniach kosmosu. Kolejne odcinki są poświęcone wybranemu tematowi, o którym opowiadają polscy naukowcy z różnych ośrodków naukowych, specjalizujący się w danym zagadnieniu. Odcinki mają po około 23 minuty. Seria była po raz pierwszy emitowana na antenie TVP Regionalna w marcu i kwietniu 2015 r. oraz równolegle w internecie. Ogólnopolska premiera pierwszego odcinka nastąpiła 2 marca 2015 r. Odcinki drugiej serii emitowane były od września 2015 r. do marca 2016 r. co dwa tygodnie w soboty o godz. 17.00 na TVP3 (po zmianie nazwy kanału z TVP Regionalna), a dodatkowo powtórki odcinków pokazywane są w TVP Polonia. Premierowe emisje odcinków trzeciej serii rozpoczęły się w kwietniu 2016 r. w TVP3. Od września 2016 r. program wszedł dodatkowo na antenę TVP1 (soboty) oraz pozostał na TVP3 (środy) i TVP Polonia. Od maja 2017 r. emitowana jest kolejna seria premierowych odcinków na antenie TVP3 (środy).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.882 sek.