• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polskie Towarzystwo Astronomiczne

  Przeczytaj także...
  Nagroda imienia Włodzimierza Zonna – nagroda przyznawana przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne za wybitne zasługi w szerzeniu i popularyzacji wiedzy o Wszechświecie. Jury powołane przez Zarząd Główny PTA co dwa lata wręcza laureatom medal poświęcony pamięci astronoma Włodzimierza Zonna. Twórczynią medalu jest Ewa Olszewska-Borys. Nagroda przyznawana jest od 1983 roku.Nowe opowiadania starego astronoma - popularnonaukowa książka z 2013 roku będącą kontynuacją wydanej w 2010 roku pozycji "Opowiadania starego astronoma". Jest to zbiór felietonów poświęconych różnym zagadnieniom astronomicznym. Autorem jest Józef Smak, a wydawcą Polskie Towarzystwo Astronomiczne.
  Agnieszka Joanna Kryszczyńska (ur. 19 marca 1965) – polska astronom, doktor habilitowana nauk fizycznych. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2013 prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

  Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) – stowarzyszenie naukowe, założone w 1923 roku, z siedzibą w Warszawie. Zrzesza astronomów zawodowych, członkiem stowarzyszenia może zostać osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów astronomicznych, albo opublikowała co najmniej jedną pracę naukową z dziedziny astronomii.

  Urania–Postępy Astronomii – dwumiesięcznik poświęcony upowszechnianiu wiedzy astronomicznej. Czasopismo powstałe z połączenia się „Uranii” i „Postępów Astronomii”, wydawane wspólnie pod patronatem PTA i PTMA od 1998 roku. Zachowana została numeracja ciągła Uranii.Opowiadania starego astronoma - popularnonaukowa książka stanowiąca zbiór felietonów poruszających różne zagadnienia o tematyce astronomicznej, od spraw historycznych po najnowsze badania kosmosu. Jej autorem jest Józef Smak.

  Celem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego jest popieranie rozwoju nauk astronomicznych, ich dydaktyki i popularyzacji w społeczeństwie. W tym celu m.in. prowadzi działalność wydawniczą, organizuje konferencje i konkursy. Co dwa lata w jednym z ośrodków astronomicznych organizowany jest zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, który jest konferencją poświęconą naukowej i popularnonaukowej działalności polskich astronomów.

  Astronomia (gr. ἀστρονομία astronomía) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem ciał niebieskich (np. gwiazd, planet, komet, mgławic, gromad i galaktyk) oraz zjawisk, które zachodzą poza Ziemią, jak również tych, które oddziałują w jej atmosferze, wnętrzu lub na powierzchni, a są pochodzenia pozaplanetarnego (np. neutrina, wtórne promieniowanie kosmiczne). Skoncentrowana jest na fizyce, chemii, meteorologii i ruchu ciał niebieskich, zajmuje się także powstaniem i rozwojem (ewolucją) Wszechświata.Europejskie Towarzystwo Astronomiczne zostało założone w 1990 roku. Celem Towarzystwa jest zapewnienie szerokiego forum dyskusjom i koordynacja działań towarzystw krajowych na szerszym, europejskim poziomie. Prezydentem Towarzystwa jest Joachim Krautter (Niemcy). Członkami Towarzystwa są poszczególni astronomowie z krajów europejskich, także z Polski.

  Polskie Towarzystwo Astronomiczne liczy prawie 280 członków, zatrudnionych przeważnie w instytutach naukowych. Od 2013 prezesem Towarzystwa jest dr hab. Agnieszka Kryszczyńska. Towarzystwo wchodzi w skład Europejskiego Towarzystwa Astronomicznego.

  Działalność wydawnicza[]

  Polskie Towarzystwo Astronomiczne wydaje dwumiesięcznik „Urania - Postępy Astronomii” (współwydawcą jest także PTMA), które powstało z połączenia wydawanego przez PTA czasopisma "Postępy Astronomii" z czasopismem "Urania".

  W roku 1929 stowarzyszenie rozpoczęło wydawanie naukowego czasopisma "Acta Astronomica", które ukazuje się do tej pory, ale już nie pod auspicjami PTA.

  Acta Astronomica – polski kwartalnik naukowy, założony w 1925 przez Tadeusza Banachiewicza. Obecnie wydawany przez Fundację Astronomii Polskiej im. Mikołaja Kopernika w Warszawie w języku angielskim. Wydawcami są profesorowie Marcin Kubiak i Andrzej Udalski z Obserwatorium Astronomicznego UW.Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.

  PTA wydaje także książki popularnonaukowe dotyczące astronomii, np. "Astronomem być... Świadectwa życia i pracy astronomów polskich" (2007), "Sylwetki astronomów polskich XX w." (2008), "Opowiadania starego astronoma" (2010), "Nowe opowiadania starego astronoma" (2013).

  Nagrody, medale i wyróżnienia[]

  Polskie Towarzystwo Astronomiczne przyznaje następujące nagrody i wyróżnienia:

  Stowarzyszenie – organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania.Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA) – stowarzyszenie skupiające wszystkich zainteresowanych astronomią – astronomów oraz astronomów amatorów. Siedziba władz mieści się w Krakowie.
 • Medal Bohdana Paczyńskiego - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie astronomii i astrofizyki (od 2013 roku)
 • Nagroda im. Włodzimierza Zonna - za popularyzację wiedzy o Wszechświecie (od 1983 roku)
 • Nagroda Młodych - za wybitny indywidualny dorobek w dziedzinie astronomii uzyskany w wieku do 35 lat (od 1970 roku)
 • członkostwo honorowe - przyznane do tej pory ośmiu osobom
 • Linki zewnętrzne[]

 • Strona internetowa Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
 • Obserwatoria, instytuty i centra astronomiczne
 • Serwis edukacyjny Polskiego Towarzystwa Astronomicznego ORION
 • Portal internetowy „Urania – Postępy Astronomii”
 • Internetowy Słownik Astronomiczny Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
 • European Astronomical Society
 • International Astronomical Union (IAU)
 • Medal Bohdana Paczyńskiego - nagroda przyznawana przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) za wybitne osiągnięcia w dziedzinie astronomii i astrofizyki. Mogą ją otrzymać naukowcy polscy oraz zagraniczni. Nagroda została ustanowiona podczas zjazdu PTA w Gdańsku, który odbył się w dniach od 11 do 14 września 2011 r. Po raz pierwszy nagrodę przyznano podczas zjazdu PTA w Warszawie, który odbył się w dniach 11-14 września 2013 r. Pierwszym laureatem został profesor Martin Rees.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.