• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polskie Towarzystwo Anatomiczne

  Przeczytaj także...
  Zoologia (od gr. zoon = zwierzę, i logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka o zwierzętach, czyli wszystkich żywych organizmach zdolnych do przemieszczania i odżywiania się (z wyjątkiem mikroorganizmów), a także ich zachowaniach i budowie.Kielce (łac. Civitas Kielcensis, lit. Kielcai, łot. Kelce, ros. Ке́льце) – miasto wojewódzkie położone w południowej części centralnej Polski, stolica województwa świętokrzyskiego. Położone w Górach Świętokrzyskich nad rzeką Silnicą. Stanowi regionalny ośrodek gospodarczy,naukowy,turystyczny oraz wystawienniczo-targowy. Pod koniec 2011 roku miasto liczyło 201 815 mieszkańców. Na terenie Kielc znajduje się pięć rezerwatów przyrody, w tym cztery geologiczne.
  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.

  Polskie Towarzystwo Anatomiczne (PTA) – powstałe w 1923 roku stowarzyszenie naukowe zrzeszające osoby zajmujące się zawodowo naukami morfologicznymi.

  Historia[ | edytuj kod]

  Stowarzyszenie początkowo nazywało się Towarzystwem Anatomicznym Warszawskim. Inicjatorami jego powstania byli między innymi: Edward Loth, Jan Tur, Mieczysław Konopacki i Leon Kryński. W 1926 roku odbył się w Warszawie pierwszy zjazd stowarzyszenia, wówczas przyjęto jego nową nazwę – Polskie Towarzystwo Anatomiczno-Zoologiczne. Pierwszym prezesem został Henryk Ferdynand Hoyer. Od 1929 roku towarzystwo wydawało własne pismo „Folia Morphologica”. W roku 1935, podczas IV zjazdu, po odłączeniu się od stowarzyszenia zoologów, powstało Polskie Towarzystwo Anatomiczne. Po II wojnie światowej powstało wiele regionalnych oddziałów PTA. W 1954 roku, podczas IX zjazdu, od stowarzyszenia odłączyli się antropolodzy, którzy utworzyli własne towarzystwo naukowe. Podobnie w 1961 roku z PTA wyodrębniło się Towarzystwo Histochemiczne. W 2011 roku, w Krakowie odbył się ostatni jak dotychczas, XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego.

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Edward Karol Loth (ur. 3 sierpnia 1884 w Warszawie, zm. 15 września 1944 tamże) – polski anatom, antropolog i eugenik, doktor medycyny i filozofii, brat Jerzego, ojciec Felicjana. Jeden z organizatorów i profesor Uniwersytetu Warszawskiego; członek Polskiej Akademii Umiejętności oraz fińskiej Akademii Nauk.

  Statut[ | edytuj kod]

  Obecna treść statutu PTA została uchwalona 28 czerwca 1999 roku w Łodzi. Główne cele statutowe stowarzyszenia to:

 • informowanie o postępach wiedzy w zakresie nauk morfologicznych
 • promowanie działalności naukowej w dziedzinie morfologii i nauk pokrewnych
 • współpraca z innymi polskimi i zagranicznymi towarzystwami naukowymi
 • Struktura[ | edytuj kod]

  Władze Polskiego Towarzystwa Anatomicznego stanowią: Walne Zgromadzenie, Zarząd Główny, Komisja Rewizyjna, ogólne zebrania członków oddziału, zarządy sekcji i oddziałów, komisje rewizyjne oddziałów. Na czele Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anatomicznego stoi prezes, od września 2011 roku funkcję tę pełni Bogdan Ciszek. W skład Zarządu Głównego wchodzą też dwaj wiceprezesi, członkowie, zastępcy członków oraz skarbnik i sekretarz. W ramach PTA utworzony został też Zespół do spraw specjalizacji z anatomii. W stowarzyszeniu działają ponadto sekcje tematyczne:

  Henryk Ferdynand Hoyer (ur. 13 lipca 1864 w Warszawie, zm. 17 października 1947 w Krakowie) – polski biolog, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek i wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności.Mieczysław Ferdynand Konopacki (ur. 16 kwietnia 1880 w Wieluniu, zm. 25 września 1939 w Warszawie) – polski embriolog, anatom.
 • Sekcja Anatomii Klinicznej
 • Sekcja Neuroanatomii
 • Sekcja Anatomii Rozwojowej
 • Sekcja Mikroskopii Elektronowej
 • Sekcja Anatomii Porównawczej
 • Sekcja Anatomii Weterynaryjnej
 • Sekcja Dydaktyki Anatomicznej na Wydziałach Lekarskich
 • Sekcja Dydaktyki Histologicznej
 • Sekcja Dydaktyki Anatomicznej na Wydziałach Weterynaryjnych
 • Sekcja do Spraw Współpracy z Anatomicznymi Towarzystwami Międzynarodowymi
 • Komisja Mianownictwa Anatomicznego.
 • Polskie Towarzystwo Anatomiczne oddziały w Warszawie, Lublinie, Bydgoszczy, Łodzi, Białymstoku, Gdańsku, Poznaniu, Zabrzu, Szczecinie, Wrocławiu, Krakowie, Kielcach i Olsztynie.

  Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.Leon Paweł Wawrzyniec Kryński (ur. 20 stycznia 1866, zm. 8 października 1937) polski lekarz chirurg i urolog. Jako jeden z pierwszych lekarzy dokonał wszczepienia moczowodu w jelito grube. W latach 1901-1908 był profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego.W 1908 przeniósł się do Warszawy i został ordynatorem szpitala Świętego Ducha. W 1916 zorganizował wydział lekarski Uniwersytetu Warszawskiego. Leon Kryński jest autorem 109 prac z zakresu chirurgii operacyjnej i urologii.

  Czasopisma[ | edytuj kod]

  Polskie Towarzystwo Anatomiczne wydaje dwa czasopisma: Folia Morphologica i Postępy biologii komórki.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Powstanie PTA. pta.info.pl. [dostęp 2011-04-25].
  2. Konferencje, Zjazdy i Sesje w 2009 r.. www.cm.umk.pl. [dostęp 2011-04-25].
  3. Statut PTA. pta.info.pl. [dostęp 2011-04-25].
  4. Zarząd Główny PTA. pta.info.pl. [dostęp 2011-04-25].
  5. Oddziały. pta.info.pl. [dostęp 2016-12-24].
  6. Czasopisma PTA. pta.info.pl. [dostęp 2011-04-25].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Oficjalna strona internetowa Polskiego Towarzystwa Anatomicznego. [dostęp 2011-04-25].
 • Jan Tur herbu Korczak (ur. 25 sierpnia 1875 w Radziwiliszkach, zm. 8 maja 1942 w Warszawie) – polski teratolog i embriolog.Antropologia fizyczna – dział antropologii zajmujący się zmiennością cech anatomicznych i fizjologicznych człowieka w czasie i przestrzeni.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Bydgoszcz (łac. Bidgostia, niem. Bromberg) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, historycznie leży na Kujawach, nad rzeką Brdą i Kanałem Bydgoskim, którego wschodni fragment graniczy na Wiśle, największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego. Jest siedzibą Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Zabrze (niem. Hindenburg, śl. Zobrze) – miasto na prawach powiatu w województwie śląskim, położone na Wyżynie Śląskiej nad rzekami Kłodnicą i Bytomką. Leży na Górnym Śląsku w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym (GOP). Jest jednym z ośrodków centralnych konurbacji górnośląskiej.
  Gdańsk (łac. Dantiscum, Dantis, Gedanum, niem. Danzig) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, położone nad Morzem Bałtyckim, u ujścia Motławy do Wisły, nad Zatoką Gdańską, na Pobrzeżu Gdańskim. Centrum kulturalne, naukowe i gospodarcze oraz węzeł komunikacyjny północnej Polski, stolica województwa pomorskiego. Ośrodek gospodarki morskiej z dużym portem handlowym.
  Stowarzyszenie – organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania.
  Folia Morphologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Anatomicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Janusz Moryś.
  Lublin (łac. Lublinum, jid. לובלין, lit. Liublinas, ros. Люблин) – miasto na prawach powiatu, stolica województwa lubelskiego. Położona na Wyżynie Lubelskiej nad rzeką Bystrzycą, historycznie w Małopolsce.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.