• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polskie Towarzystwo Alergologiczne

  Przeczytaj także...
  Piotr Bolesław Kuna (ur. 9 czerwca 1956 w Sieradzu) – polski lekarz, profesor medycyny w zakresie chorób wewnętrznych i alergologii.Interna (z łac. "internus" – wewnętrzny) – potoczna, zwyczajowa lub żargonowa nazwa działu medycyny, zajmującego się schorzeniami narządów wewnętrznych. Właściwa nazwa – choroby wewnętrzne lub medycyna wewnętrzna (nazwa używana głównie w Polsce, krajach niemieckojęzycznych i skandynawskich) oraz general medicine lub po prostu medicine (nazwa używana częściej w krajach anglosaskich).
  Dermatologia – dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami skóry i jej przydatków (włosów, paznokci) oraz niektórymi chorobami ogólnoustrojowymi, ujawniającymi się przede wszystkim na skórze (np. łagodne i złośliwe nowotwory jak czerniak złośliwy) lub rumień guzowaty.

  Polskie Towarzystwo Alergologiczne (PTA) – stowarzyszenie naukowe powstałe 15 listopada 1982 roku w Bydgoszczy. Zrzesza lekarzy alergologów, internistów, pediatrów, dermatologów oraz laryngologów, zajmujących się alergologią doświadczalną i kliniczną oraz dziedzinami pokrewnymi.

  Paweł Górski (ur. 24 stycznia 1950 w Łodzi) – polski internista i alergolog, profesor nauk medycznych, w kadencjach 2008–2012 i 2012–2016 rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.Lekarz – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności do: badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji chorych, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich, w zakresie swojej specjalizacji (art. 2 ustawy opublikowanej w Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943).

  Siedziba PTA znajduje się w Łodzi. Strukturę terenową tworzy 13 oddziałów regionalnych grupujących ponad 1300 członków. Misją PTA jest zrzeszanie osób, których przedmiotem działania lub zainteresowania jest alergologia. PTA reprezentuje polską alergologię w kraju i na świecie, upowszechnia wiedzę na temat alergologii w społeczeństwie oraz dba o właściwe wyszkolenie lekarzy w zakresie alergologii.

  Marek Leszek Kowalski (ur. 30 czerwca 1952 roku w Tomaszowie Mazowieckim) - polski lekarz-naukowiec, profesor doktor habilitowany nauk medycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Katedry Immunologii Klinicznej i Mikrobiologii oraz Kliniki Immunologii, Reumatologii i Alergii, dyrektor Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.Bydgoszcz (łac. Bidgostia, niem. Bromberg) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, historycznie leży na Kujawach, nad rzeką Brdą i Kanałem Bydgoskim, którego wschodni fragment graniczy na Wiśle, największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego. Jest siedzibą Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

  PTA jest koordynatorem Narodowego Programu Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Astmy (POLASTMA) oraz jest członkiem World Allergy Organization i European Academy of Allergy and Clinical Immunology.

  Prezydenci PTA[]

  1. Bogdan Romański (1982–1985)
  2. Bogdan Romański (1985–1988)
  3. Józef Małolepszy (1988–1991)
  4. Józef Małolepszy (1991–1994)
  5. Tadeusz Płusa (1994–1997)
  6. Tadeusz Płusa (1997–2000)
  7. Paweł Górski (2000–2003)
  8. Marek L. Kowalski (2003–2006)
  9. Piotr Kuna (2006–2009)
  10. Barbara Rogala (2009-2012)
  11. Bolesław Samoliński (2012-2015)
  12. Zbigniew Bartuzi (2015-2018)

  Linki zewnętrzne[]

 • Strona główna - Polskie Towarzystwo Alergologiczne. [dostęp 2010-06-15].
 • Narodowy Program Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Astmy - POLASTMA. [dostęp 2010-06-15].
 • World Allergy Organization (ang.). [dostęp 2010-06-15].
 • Pediatria – dziedzina medycyny zajmująca się chorobami dziecięcymi, opieką nad dziećmi oraz ich rozwojem. Za ojca pediatrii uznaje się Abrahama Jacobiego.Otorynolaryngologia – dziedzina medycyny zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem chorób ucha (z gr. oros, otos), nosa (z gr. rhinos, rynos), krtani (z gr. laryngos), gardła (z gr. pharyngos) oraz innych narządów głowy i szyi.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Stowarzyszenie – organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.