• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polskie Stronnictwo Ludowe - wilanowskie

  Przeczytaj także...
  Polskie Forum Ludowo-Chrześcijańskie "Ojcowizna" – mała polska konserwatywna partia ludowa działająca w latach 1991–1997.Józef Glemp (ur. 18 grudnia 1929 w Inowrocławiu, zm. 23 stycznia 2013 w Warszawie) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor obojga praw, biskup diecezjalny warmiński w latach 1979–1981, arcybiskup metropolita gnieźnieński w latach 1981–1992, arcybiskup metropolita warszawski w latach 1981–2006, prymas Polski w latach 1981–2009, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w latach 1981–2004, kardynał prezbiter od 1983, od 2006 arcybiskup senior archidiecezji warszawskiej. Kawaler Orderu Orła Białego.
  Stanisław Mikołajczyk (ur. 18 lipca 1901 w Dorsten-Holsterhausen, zm. 13 grudnia 1966 w Waszyngtonie) – polski polityk, przywódca Polskiego Stronnictwa Ludowego, poseł na Sejm II RP (III kadencji), premier rządu RP na uchodźstwie, po II wojnie światowej poseł do Krajowej Rady Narodowej i na Sejm Ustawodawczy, wicepremier i minister rolnictwa w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej.

  Polskie Stronnictwo Ludowe tzw. wilanowskie – polska partia polityczna istniejąca w latach 1989–1990.

  Historia[ | edytuj kod]

  II Kongres PSL w Warszawie - 11 listopada 1989. W pochodzie idą w pierwszej trójce od lewej: mec. Edward Kaleta, gen. Franciszek Kamiński i Franciszek Kieć

  Pod koniec lat 80. prałat Bogusław Bijak, który od lat współpracował z ruchem ludowym, a ponadto w 1986 został przez prymasa Józefa Glempa mianowany asystentem kościelnym ruchu ludowego, prowadził starania na rzecz reaktywacji Polskiego Stronnictwa Ludowego i jedności całego ruchu ludowego w duchu Stanisława Mikołajczyka. Współpracując z generałem Franciszkiem Kamińskim, na jego prośbę został kapelanem Batalionów Chłopskich, a kościół w parafii św. Anny, gdzie był proboszczem, uczynił ich świątynią. W efekcie prowadzonych rozmów, w Wilanowie w dniu 15 sierpnia 1989 doszło do spotkania działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego z lat 1945–1949, żołnierzy Batalionów Chłopskich, przedstawicieli „Solidarności” Rolników Indywidualnych, Związku Młodzieży Wiejskiej oraz Ogólnopolskiego Społecznego Komitetu Odrodzenia Ludowego i podjęto decyzję o wznowieniu działalności Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na honorowego przewodniczącego wybrano generała Kamińskiego oraz powołano 24-osobowy Tymczasowy Naczelny Komitet Wykonawczy. Wiadomość o reaktywowaniu PSL została ogłoszona na plebanii w Wilanowie.

  Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL, zwane też PSL mikołajczykowskim) – polska partia polityczna określana jako centroprawicowa, założona 22 sierpnia 1945, powstała z przemianowania Stronnictwa Ludowego "Roch" – organizacji działającej w podziemiu podczas II wojny światowej.Polskie partie polityczne – lista działających na terenie Polski (oraz skupiających Polaków w okresie zaborów, a także działających na emigracji w okresie PRL) partii i innych ugrupowań politycznych. Zawiera spis wszystkich aktualnie zarejestrowanych partii politycznych oraz listy wybranych partii, koalicji i działających na zasadzie partii ugrupowań z przeszłości (a także aktualnie działających koalicji).

  11 listopada 1989 w Warszawie odbył się II kongres partii, w którym udział wzięło 1230 delegatów i zaproszeni goście. Na prezesa ponownie wybrano Franciszka Kamińskiego, a Hanna Chorążyna została przewodniczącą Rady Naczelnej.

  5 maja 1990 odbył się Kongres Jedności Polskiego Stronnictwa Ludowego, na którym PSL wilanowskie połączyło się z Polskim Stronnictwem Ludowym „Odrodzenie” i częścią Polskiego Stronnictwa Ludowego „Solidarność”, tworząc jednolite Polskie Stronnictwo Ludowe. Uchwalono statut PSL i wyłoniono naczelne władze – Franciszek Kamiński został honorowym prezesem partii, a prezesem został dotychczasowy wiceprezes wilanowskiego PSL Roman Bartoszcze (w 1991 opuścił on ugrupowanie, tworząc Polskie Forum Ludowo-Chrześcijańskie „Ojcowizna”; Franciszek Kamiński zaś pozostał honorowym prezesem PSL do śmierci w 2000).

  Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie – polska centroprawicowa partia polityczna działająca w pierwszej połowie lat 90., początkowo jako Polskie Stronnictwo Ludowe "Solidarność".Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) – centrowa partia agrarystyczna, powstała 5 maja 1990 z połączenia PSL-Odrodzenie (będącego kontynuacją ZSL) oraz wilanowskiego PSL.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • partie polityczne w Polsce
 • scena polityczna
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Bijak 2017 ↓, s. 109.
  2. Bijak 2017 ↓, s. 110.
  3. Czajka, Kamler, Sienkiewicz 1995 ↓, s. 1091.
  4. Majer 1993 ↓, s. 42.
  5. Majer 1993 ↓, s. 54, 56.
  6. Majer 1993 ↓, s. 92.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Paweł Bijak. Ksiądz Prałat Bogusław Bijak (1930–2011) — duszpasterz i wychowawca. „Wiadomości Archidiecezji Warszawskiej”, s. 98–111, 2017. 
 • Michał Czajka, Marcin Kamler, Witold Sienkiewicz: Leksykon Historii Polski. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 1995, s. 1–1264. ISBN 83-214-1042-1.
 • Piotr Majer: Polska i świat 1989–1992. Kalendarium przełomu. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1993, s. 1–274. ISBN 83-7059-055-1.
 • Parafia Świętej Anny w Warszawie – parafia rzymskokatolicka w Warszawie (dekanat wilanowski). Obsługiwana przez księży archidiecezjalnych.Piotr Majer (ur. 1950 r. w Łodzi) – polski historyk, nauczyciel akademicki, zajmujący się historią najnowszą, historią administracji oraz dziejami policji.
  Warto wiedzieć że... beta

  Partia polityczna ("partia" od łac. pars, część) – dobrowolna organizacja społeczna o określonym programie politycznym, mająca na celu jego realizację poprzez zdobycie i sprawowanie władzy lub wywieranie na nią wpływu.
  Roman Bolesław Bartoszcze (ur. 9 grudnia 1946 w Jaroszewicach) – polski polityk, pierwszy prezes PSL, poseł na Sejm X i I kadencji. Brat Piotra Bartoszcze.
  Franciszek Kieć (ur. 3 marca 1926 w Wielkiej Wsi – zm. 27 kwietnia 2010) – polski nauczyciel, działacz społeczny, poseł na Sejm X kadencji.
  Witold Sienkiewicz (ur. 21 lutego 1953 w Puławach, zm. 23 listopada 2012 w Warszawie) – polski historyk, autor , redaktor.
  Związek Młodzieży Wiejskiej to organizacja skupiająca młodzież ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych. Liczy obecnie ok. 10 tysięcy członków. Jego założycielem był w 1928 Ignacy Solarz – pedagog, twórca uniwersytetów ludowych. Obecnym prezesem Związku jest Dariusz Suszynski. Od 1996 Związek Młodzieży Wiejskiej jest pełnoprawnym członkiem Europejskiego Komitetu Młodych Farmerów i Klubów 4H, który skupia 25 organizacji europejskich. Jest również członkiem Polskiej Rady Młodzieży.
  Bogusław Bijak (ur. 9 czerwca 1930 w Ożarowie, zm. 28 sierpnia 2011 w Warszawie) – polski duchowny rzymskokatolicki, prałat, związany z ruchem ludowym.
  Franciszek Kamiński, ps. Olsza, Zenon Trawiński (ur. 20 września 1902 w Mikułowicach, zm. 24 lutego 2000 w Warszawie) – generał dywizji Wojska Polskiego, komendant główny Batalionów Chłopskich, szef I Oddziału Sztabu Komendy Głównej Armii Krajowej, współtwórca Podziemnego Państwa Polskiego, działacz ruchu ludowego, poseł do Krajowej Rady Narodowej i na Sejm Ustawodawczy. Kawaler Orderu Orła Białego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.741 sek.